სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. ბუდაპეშტის 1994 წლის მემორანდუმი და უკრაინის უშიშროების საკითხი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. . საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. 1(16). 239-247.

ა. ბენაშვილი. ბულის დიფერენციალური აღრიცხვის თეორია - როგორც სიგნალების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები. 2006წ. #8. გვ. 24-28.

ნ. დიდიშვილი. ბუნებათსარგებლობის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. N 1 5-6. გვ.123-127.

ე. ხახუტაშვილი, რ.მირცხულავა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის დარგთაშორისო ხასიათი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2004წ. 2(10);37-39გვ. ISSN #1512-0333.

თ. სტურუა, მ. ვართანოვი. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის ზოგიერთი სოციალური ასპექტი. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. III, გვ. 43-53.

მ. ვართანოვი, თ. სტურუა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის ზოგიერთი სოციალური ასპექტი. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანყლი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული. 2010წ. ტ.III, გვ.43-53..

პ. ლემონჯავა. ბუნებათსარგებლობის მენეჯმენტი ამოცანები და მექნიზმები. ეკონომიკა დაბიზნესი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, ბერიძე თ.. ბუნების დაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტების პრაკტიკული გამოყენების საკითხები . საერთაშორისო, რეცენზირებადი, რეფერირებადი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . 2016წ. 3-4. 2016 წ..

პ. ლემონჯავა. ბუნების დაცვისა და გმოყენების რაციონალიზაციის თეორიულ–ეკონომიკური პრობლემები. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში გამომცემლობა "უნივერსალი". 2004წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. ბუნების რაციონალური გამოყენების პროცესში მეცნიერულ -ტექნიკური პროგრესის მენეჯმენტის სრულყოფის მნიშვნელობა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.,. 0წ. N3,10გვ..

მ. შენგელია, ვ. მელაძე. ბუნების ფუნდამენტალური მუდმივობის კანონები რელატივისტურ მექანიკაში. „შრომები“. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. სგმა, თბილისი. 2008, №12. 0წ. 4.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ბუნების ხილვის საკითხი ხევსურულ პოეზიაში. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1978წ. N5.

პ. ლემონჯავა. ბუნებისა და საზოგადოების განვითარების კანონზომიერებათა ერთიანობა და სპეციფიკურობა. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2008წ. .

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაკტიკული გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2016წ. #3-4, გვ. 97-107.

თ. როსტიაშვილი, მ.სოსელია, თ.ბერიძე. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები. ეკონომიკა. 2016წ. 3-4.

. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები . საერთაშორისო რეცენზირებადი დარეფერირებადი სამეცნიერო ჟ. „ეკონომიკა“. 2016წ. 3-4, გვ.12.

. ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური და ზოგიერთი ეკოლოგიური პროცესის მოდელირების შედეგები. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ. 139-146. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2004წ. II, (ინგლისურად), 67-68.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2004წ. II, (ქართულად), 26-27.