სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24982 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხარტიშვილი, ე.ღვინერია. განვითარების დონის შესაბამისი სწავლება - მოკლე ისტორია და მახასიათებლები; შრომათა კრებული . შრომათა კრებული „საზრისი“,№. 2009წ. №25, გვ. 43-47.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება საჯარო-კერძო პარტნიორობის გამოყენების სფეროში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3, გვ.68975.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი, ია გერლაშვილი. განვითარებული ქვეყნების კონკურენტ უნარიანობის ძირითადი ფაკტორები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4.

ა. კაპანაძე. განზომილების ანალიზის მეთოდი. . 1986წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ყუბანეიშვილი. განივი კვეთების გავლენარკინაბეტონის არაცენტრალურად შეკუმშული ელემენტებისმზიდუნარიანობაზე. მშენებლობა. 2008წ. N4 (11),.

თ. ყიფიანი. განკელის გარდაქმნა ზოგიერთი დიფერენციალური ოპერატორისათვის . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 46-47.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, რ ჩაგუნავა, თ ბაღათურია. განლექვის პროცესის გამოყენების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ილუსტრირებული ჟურნალი `კერამიკა~. თბილისი. . 1999წ. . გვ.25-29.

ნ. ჩხაიძე. განსაზღვრული ინტეგრალების გამოყენება ზოგიერთი ტიპის ეკონომიკურ ამოცანებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2006წ. ტ. 35 გვ.175-177.

ნ. ჩხაიძე. განსაზღვრული ინტეგრალის გამოყენება ეკონომიკაში. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 4N2 (55) გვ. 146-149.

გ. სოსელია, null, ნ.ნაცვლიშვილი,ლ.კლიმიაშვილი,ვ.ნაჭყებია. განსაკუთრებულ პირობებში მომუშავე წყალმომარაგების სისტემების საიმედოობის პროგნოზირება კოროზიის გათვალისწინებით. ქ.თბილისი. 2001წ. თემა N 13-41/2001 75 გვ..

მ. ჯიქია. განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები ჰუმანიტარულ სამართალში. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2007წ. N3, გვ. 172-190.

მ. ძოწენიძე. განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები და საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. გუგავა. განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები საქართველოს საჯარო სექტორში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №35, გვ 293–301.

ლ. მეტრეველი. განსასჯელი პიროვნების ფსიქოლოგიური ასპექტები. „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ. 121-124.

ე. აბრამიძე, ვ. ჭანკოტაძე, ელ. აბრამიძე, , ა. კუბლაშვილი. განსხვავებული არაწრფივი თეორიების საფუძველზე ფენოვანი გარსების დეფორმაციის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნა.. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ ,თბილისი, №4(39),2015, გვ.57–61. 2015წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. განუსაზღვრელ შესაძლებლობათა გარანტი. გაზ. „რეზონანსი“. 1997წ. 1997 წლის 5 აგვისტო, #212.

ნ. როსეფაშვილი. განქორწინების პრობლემატიკა ფაქტიური ქორწინებისას . სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 0წ. №2 (19), თბილისი, 2014 წელი.

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ი.მ., ჩიქოვანი რ.ი., ბერიშვილი ზ.ვ.. განშუქოვნებული ლინზა-კონცენტრატორების დამუშავება და დამზადება ფოტოვოლტაიკური ბლოკის ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS . 2014წ. №1, 2014, p.p. 27-31..

ე. კავთიძე. განწილებით ურთიერთობათა სრულყოფის ტენდენცია. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #3, 2014.

რ. გაფრინდაშვილი. განწყობის თეორია და ცრურწმენების ფსიქოლოგია. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2011წ. N4 (20), ტ. 2, გვ. 14-20.