სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჯაფარიძე, ც.ოშაყმაშვილი. ბრტყელბადიანი ვიბროსეპარაციის კინეტიკის ანალიზური კვლევა. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2007წ. № 4(4) გვ.60-65.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ნოზაძე ა.. ბრტყელი და მცირე ქანობიანი სახურავების ხანმედეგობა და ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,თ.შუბითიძე. ბრტყელი ოთკუთხედის თვისებები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. 2017წ.N1(44).

თ. შუბითიძე, მ.ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ბრტყელი ოთხკუთხედის თვისება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2017წ. თბილისი 2017 N1(44) გვ:3.

ნ. მუმლაძე. ბრტყელი ფიგურების მაქსიმალური და მინიმალური თვისებები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #2(28).

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირებზე ნორმალისა და მხების აგების გრაფო-ანალიზური მეთოდი.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №21, 148-152.

მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირების მიმართ ნორმალისა და მხების აგების გრაფიკულ–ანალიზური მეთოდი.. "საქართველოს ნავთობი და გაზი ". . 2007წ. №21, გვ.148–152 ISSN 1512-0457.

გ. ოთარაშვილი, გ. ოთარაშვილი. ბრუნვის სხეულების წარმოდგენა კომპიუტერულ სისტემებში. სტუ-ს შრომები. 2004წ. №4(454), გვ.70-75 .

მ. დემეტრაშვილი, ალიხანაშვილი მ. ბრუნვის ცილინდრისა და 2–რე რიგის ელიპტიკური ზედაპირების თანაკვეთის წირის სახის განსაზღვრა პერსპექტიულ–აფინური გარდაქმნის მეთოდით. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". ISSN 1512-3537. 2008წ. №4(12), გვ 90–94.

ჰ. კუპრაშვილი. ბრძოლა იწყება ჯაყოების მიერ მიტაცებული და გაუპატიურებული სამშობლოს გადარჩენისთვის. გაზ. “24 საათი”. 2003წ. # 333.

ნ. ფაილოძე, გვალია ბ., სულაშვილი მალხაზ. ბრძოლა კორუფციასთან იერარქიული სტრუქტურების მქონე ბიუროკრატიაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი,. 2010წ. გვ. 210-215.

ნ. მაისურაძე. ბრძოლა როგორც მეთოდი, გზა, ხერხი და საშუალება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამრთლის სერია, 2016.. 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ბრძოლის გაძლიერების აუცილებლობა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 2001წ. N253.

ე. გვენეტაძე. ბუდაპეშტის 1994 წლის მემორანდუმი და უკრაინის უშიშროების საკითხი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. . საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. 1(16). 239-247.

ა. ბენაშვილი. ბულის დიფერენციალური აღრიცხვის თეორია - როგორც სიგნალების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები. 2006წ. #8. გვ. 24-28.

ნ. დიდიშვილი. ბუნებათსარგებლობის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. N 1 5-6. გვ.123-127.

ე. ხახუტაშვილი, რ.მირცხულავა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის დარგთაშორისო ხასიათი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2004წ. 2(10);37-39გვ. ISSN #1512-0333.