სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხოსიტაშვილი. ბრენდინგი და არტ ბაზარი.. „სოციალური ეკონომიკა“ XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.. 2012წ. №6 (24)..

მამარდაშვილი ნ.. ბრენდის კომპლექსური ბიოპოლიმერების შესწავლა მისი სტაბილიზაციის მიზნით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13, გვ. 51-53.

მ. მეტრეველი. ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში. ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“, კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. 2011წ. კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-115.

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ისტორიულ–ეთნოლოგიური ძიებანი XI. 2009წ. გვ.349–357.

ს. გრიგალაშვილი. ბრიტანელი თეორეტიკოსები რუსეთის პოლიტიკის შესახებ კავკასიაში. ჯურნალი -,,საისტორიო ვერტიკალები''. 2009წ. 2009 -20.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი, ნატროშვილი გიორგი. ბროილერის ქათმის წარმოება. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2017წ. 2(16) 2017.

ი. ბაზღაძე. ბრომი და მისი ნაერთების ზემოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე.. თდასუ, აღმაშენებელი- პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი.. 2009წ. თბილისი, №5, ISSN 1512-2581, გვ.56-59 ..

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბროუბის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. ნანოტექნოლოგიები ნანო 2012. 2012წ. .

ც. ოშაყმაშვილი. ბრტყელბადიანი ვიბროსეპარაციის კინეტიკის ანალიზური კვლევა. საქ,ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ჰიდროინჟინერია". 2007წ. გვ. 60.

ზ. ჯაფარიძე, ც.ოშაყმაშვილი. ბრტყელბადიანი ვიბროსეპარაციის კინეტიკის ანალიზური კვლევა. სტუ, “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2007წ. № 4(4) გვ.60-65.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა., ნოზაძე ა.. ბრტყელი და მცირე ქანობიანი სახურავების ხანმედეგობა და ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

მ. ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე,თ.შუბითიძე. ბრტყელი ოთკუთხედის თვისებები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. 2017წ.N1(44).

თ. შუბითიძე, მ.ბეგიაშვილი, ნ.მუმლაძე. ბრტყელი ოთხკუთხედის თვისება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშნებლობა". 2017წ. თბილისი 2017 N1(44) გვ:3.

ნ. მუმლაძე. ბრტყელი ფიგურების მაქსიმალური და მინიმალური თვისებები. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი ინტელექტი. 2007წ. #2(28).

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ბრუნავი დისკოები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2011წ. №2(21).

მ. დინუაშვილი, მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირებზე ნორმალისა და მხების აგების გრაფო-ანალიზური მეთოდი.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. №21, 148-152.

მ. დემეტრაშვილი. ბრუნვის ზედაპირების მიმართ ნორმალისა და მხების აგების გრაფიკულ–ანალიზური მეთოდი.. "საქართველოს ნავთობი და გაზი ". . 2007წ. №21, გვ.148–152 ISSN 1512-0457.

გ. ოთარაშვილი, გ. ოთარაშვილი. ბრუნვის სხეულების წარმოდგენა კომპიუტერულ სისტემებში. სტუ-ს შრომები. 2004წ. №4(454), გვ.70-75 .