სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ლემონჯავა. ბუნებათსარგებლობის მენეჯმენტი ამოცანები და მექნიზმები. ეკონომიკა დაბიზნესი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, ბერიძე თ.. ბუნების დაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტების პრაკტიკული გამოყენების საკითხები . საერთაშორისო, რეცენზირებადი, რეფერირებადი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . 2016წ. 3-4. 2016 წ..

პ. ლემონჯავა. ბუნების დაცვისა და გმოყენების რაციონალიზაციის თეორიულ–ეკონომიკური პრობლემები. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში გამომცემლობა "უნივერსალი". 2004წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. ბუნების რაციონალური გამოყენების პროცესში მეცნიერულ -ტექნიკური პროგრესის მენეჯმენტის სრულყოფის მნიშვნელობა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.,. 0წ. N3,10გვ..

მ. შენგელია, ვ. მელაძე. ბუნების ფუნდამენტალური მუდმივობის კანონები რელატივისტურ მექანიკაში. „შრომები“. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. სგმა, თბილისი. 2008, №12. 0წ. 4.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ბუნების ხილვის საკითხი ხევსურულ პოეზიაში. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1978წ. N5.

პ. ლემონჯავა. ბუნებისა და საზოგადოების განვითარების კანონზომიერებათა ერთიანობა და სპეციფიკურობა. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2008წ. .

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაკტიკული გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2016წ. #3-4, გვ. 97-107.

თ. როსტიაშვილი, მ.სოსელია, თ.ბერიძე. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები. ეკონომიკა. 2016წ. 3-4.

. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაქტიკული გამოყენების საკითხები . საერთაშორისო რეცენზირებადი დარეფერირებადი სამეცნიერო ჟ. „ეკონომიკა“. 2016წ. 3-4, გვ.12.

. ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური და ზოგიერთი ეკოლოგიური პროცესის მოდელირების შედეგები. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ. 139-146. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2004წ. II, (ინგლისურად), 67-68.

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები . 2004წ. II, (ქართულად), 26-27.

დ. გუბელაძე. ბუნებრივ კალაპოტებში ნაკადის კვლევის მეთოდები. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2017წ. 1(16 ) ტომი , თსაუ, თბილისი ,.გვ.100-105.

დ. გუბელაძე. ბუნებრივ კალაპოტებში ნაკადის ჰიდრავლიკური მახასიათებლების კვლევის მეთოდები. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2017წ. 1(15 ) ტომი , თსაუ, თბილისი , გვ.100-105.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ბუნებრივ ფერთა მიღების ზოგიერთი უძველესი წესი საქართველოში. . 2010წ. N21. 155-159გვ..

ვ. ფადიურაშვილი, ძაგანია თ., სიმიონოვი რ., მახაშვილი ქ., დოლიძე ა., იაშვილი ნ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News . 2014წ. 2014.3.

ქ. მახაშვილი, ფადიურაშვილი ვ.ნ., ძაგანია თ.ბ., სემიონოვი რ.ვ., , დოლიძე ა.ვ., იაშვილი ნ.გ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, გვ.58-60.