სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დემეტრაშვილი, ალიხანაშვილი მ. ბრუნვის ცილინდრისა და 2–რე რიგის ელიპტიკური ზედაპირების თანაკვეთის წირის სახის განსაზღვრა პერსპექტიულ–აფინური გარდაქმნის მეთოდით. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". ISSN 1512-3537. 2008წ. №4(12), გვ 90–94.

ჰ. კუპრაშვილი. ბრძოლა იწყება ჯაყოების მიერ მიტაცებული და გაუპატიურებული სამშობლოს გადარჩენისთვის. გაზ. “24 საათი”. 2003წ. # 333.

ნ. ფაილოძე, გვალია ბ., სულაშვილი მალხაზ. ბრძოლა კორუფციასთან იერარქიული სტრუქტურების მქონე ბიუროკრატიაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი,. 2010წ. გვ. 210-215.

ნ. მაისურაძე. ბრძოლა როგორც მეთოდი, გზა, ხერხი და საშუალება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამრთლის სერია, 2016.. 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ბრძოლის გაძლიერების აუცილებლობა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 2001წ. N253.

ე. გვენეტაძე. ბუდაპეშტის 1994 წლის მემორანდუმი და უკრაინის უშიშროების საკითხი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. . საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. 1(16). 239-247.

ა. ბენაშვილი. ბულის დიფერენციალური აღრიცხვის თეორია - როგორც სიგნალების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. შრომები. 2006წ. #8. გვ. 24-28.

ნ. დიდიშვილი. ბუნებათსარგებლობის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. N 1 5-6. გვ.123-127.

ე. ხახუტაშვილი, რ.მირცხულავა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის დარგთაშორისო ხასიათი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2004წ. 2(10);37-39გვ. ISSN #1512-0333.

თ. სტურუა, მ. ვართანოვი. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის ზოგიერთი სოციალური ასპექტი. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. ტ. III, გვ. 43-53.

მ. ვართანოვი, თ. სტურუა. ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის ზოგიერთი სოციალური ასპექტი. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანყლი უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომფთა კრებული. 2010წ. ტ.III, გვ.43-53..

პ. ლემონჯავა. ბუნებათსარგებლობის მენეჯმენტი ამოცანები და მექნიზმები. ეკონომიკა დაბიზნესი. 2010წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, ბერიძე თ.. ბუნების დაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტების პრაკტიკული გამოყენების საკითხები . საერთაშორისო, რეცენზირებადი, რეფერირებადი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . 2016წ. 3-4. 2016 წ..

პ. ლემონჯავა. ბუნების დაცვისა და გმოყენების რაციონალიზაციის თეორიულ–ეკონომიკური პრობლემები. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები საქართველოში გამომცემლობა "უნივერსალი". 2004წ. .

ნ. ჩიკვილაძე. ბუნების რაციონალური გამოყენების პროცესში მეცნიერულ -ტექნიკური პროგრესის მენეჯმენტის სრულყოფის მნიშვნელობა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.,. 0წ. N3,10გვ..

მ. შენგელია, ვ. მელაძე. ბუნების ფუნდამენტალური მუდმივობის კანონები რელატივისტურ მექანიკაში. „შრომები“. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. სგმა, თბილისი. 2008, №12. 0წ. 4.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ბუნების ხილვის საკითხი ხევსურულ პოეზიაში. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1978წ. N5.

პ. ლემონჯავა. ბუნებისა და საზოგადოების განვითარების კანონზომიერებათა ერთიანობა და სპეციფიკურობა. სოციალური–ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2008წ. .

თ. ბერიძე, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. ბუნებისდაცვითი პოლიტიკის ინსტრუმენტები და მათი პრაკტიკული გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”. 2016წ. #3-4, გვ. 97-107.