სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს კომპლე ქსური მონიტორინგის საკით ხების დამუშავება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასების მიზნით. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 0წ. თბილისი. #4 {20), ტომი I, 1 .

ლ. ფურცელაძე. ბუნებრივი გარემოს საფრთხის პროგნოზირება და ავარიის რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ. 223-228.

ლ.გვასალია. ბუნებრივი და სასმელი წყლების გაწმენდის ახალი საშუალებები. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. № 7-9 გვ. 68-71.

ნ. რატიანი. ბუნებრივი და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების ფსიქოლოგიური გავლენა ადამიანზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2010წ. 2(54).

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა. ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლებიდან სპილენძი(II)-ის იონების ამოღება ქვანახშირის გამდიდრების ნარჩენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 3 გვ..

ნ. მექვაბიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი, ნ.დონდოლაძე. ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების შერბილების საკითხები. ჟურნალი `ენერგია`. 2007წ. 2(42).

ტ. კვიციანი. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდის მდგრადობის დაკარგვისაგან გამოწვეული ფერდოს მასის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება. . თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. . 2001წ. გვ. 169-174.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. ბუნებრივი და ხელოვნური ქრომოფო-რების გამოყენების პერსპექტივები ფერწერასა და ტიხრულ ტექნიკაში.. ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2011წ. №2(25), გვ. 21-26.

კ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ენების ლოგიკისა და მათემატიკური ლინგვისტიკის რეფორმით ბლოკირებული საუნივერსიტეტო სწავლებათა აღდგენის აუცილებლობის შესახებ. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N3-N6, (ქართულად), 45-53.

ბ. სურგულაძე, შ. ბაქანიძე, კ. იაშვილი. ბუნებრივი კალთების მდგრადობის უზრუნ. გრუნტულ ანკერებიანი რკინაბეტონის საყრდენი კედლებით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N4(39)2015.

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე, კ. იაშვილი. ბუნებრივი კალთების მდგრადობის უზრუნველყოფა გრანტულ ანკერებიანი რკინა–ბეტონის საყრდენი კედლებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.9.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, გ. ჯერენაშვილი. ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენების შეფასება-პროგნოზირების დიაგნოსტიკური ექსპერტული სისტემა. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 1998წ. .

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე , ნ. მიქავა. ბუნებრივი მდელოს გაუმჯობესება ბალახების შეთესვით. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2016წ. #1 (35). გვ.94-96. 2016წ.

ი. ბერძენიშვილი. ბუნებრივი მინები. Journal of the Georgian Ceramists’ Associаtion “Ceramics”. 2014წ. 2(32), с. 8-11.

დ. ჩომახიძე. ბუნებრივი მონოპოლიები: თეორიული ასპექტები და რეგულირების თავისებურებები საქართველოში. "საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები" (სემა). 2010წ. ტომი - viii. გვ.308-323.

დ. ჩომახიძე. ბუნებრივი მონოპოლიების რეგულირება საქართველოში. სემა-ს შრომები. 2009წ. ტ-7.

მ. მაცაბერიძე. ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით. გამომც.„ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. 126 გვ..

გ. დოხნაძე, null. ბუნებრივი ობიექტების შეფასება სამხედრო თვალსაზრისით საიმედოობის, რისკისა და მოწყლვადობის გათვალიწინებთ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტჟინრო უზრუნველყოფია ინსტიტუტი. 0წ. 2010 გვ. 30-39.

ლ. გვასალია, გ. დანელია, ნ. მუმლაძე, თ. ფალავანდიშვილი. ბუნებრივი რესურსებიდან წარმოებული ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავისა და ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენა საქართველოს სინამდვილეში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, №3, 3 გვ.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. ბუნებრივი რესურსებიდან წარმოებული ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავისა და ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენა საქართველოს სინამდვილეში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N1, 98-100 გვ..