სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მახაშვილი, ფადიურაშვილი ვ.ნ., ძაგანია თ.ბ., სემიონოვი რ.ვ., , დოლიძე ა.ვ., იაშვილი ნ.გ.. ბუნებრივ წყლებში ქიმიური რეაგენტების მიკროკონცენტრაციის გაზომვის მოწყობილობა. Georgian Engineering News. 2014წ. №3, გვ.58-60.

გ. სალუქვაძე, ზ. ბურჭულაძე. ბუნებრივ-ეკოლოგიური კარკასი, როგორც ქალაქის ტერიტორიალური განვითარების საფუძველი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" N6. 2016წ. .

ლ. კვარაცხელია, ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი,. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, . 2006წ. #10-12.

ო. ფარესიშვილი, ჯ.მაჭავარიანი, ლ.კვარაცხელია. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოში. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი,. 2006წ. #10-12, 4 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ო.ფარესიშვილი, ლ.კვარაცხელია. ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების მდგრადი განვითარების პრობლემები საქართველოში. ჟ.”მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2006წ. #10-12, 103-106.

ქ. ქაჯაია. ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი და მათი შეფასება. ეკონომიკა. 2008წ. №3-4; 103-106გვ..

თ. თევზაძე, მ.შავლაყაძე, ქ.დადიანი. ბუნებრივ-ტექნოგენური კომპლექსების და საიჟინრო ნაგებობების ადაპტაციის პრობლემები გლობალური დათბობის პირობებში.. ჰიდროგეოლოგიისა და საინჯინროგეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათაკრებული ტომი XVII. 2009წ. გვ.108-115.

გ. ჯოხაძე, მ. მაჩაიძე, ნ. ზავრადაშვილი, დ. ტუღუში, რ. გაფრინდაშვილი, რ. ქაცარავა. ბუნებრივი α-ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული ახალი ეპოქსიპოლიესტერამიდების თერმული სტრუქტურირება და ბიოდეგრადაცია ცდებში in vitro. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2007წ. ტ.7, № 4, გვ. 374-377.

ვ. ფადიურაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი, ძაგანია თ., იაშვილი ნ., ჯოხარიძე ზ.. ბუნებრივი აირის გაჟონვის სიგნალიზატორებით საცხოვრებელი ბინების და მონიტორინგის სისტემებით მრავალსართულიანი კორპუსების აღჭურვის აუცილებლობის შესახებ. სტუ. 2014წ. 1(17). გვ105-110.

კ. ბზიავა. ბუნებრივი არხებიდან ფილტრაციის საანგარიშო ჰიდრავლიკური მოდელი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სსაუ-ს გამომცემლობა, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტ. XXIX, გვ. 143-146.

გ. ტაბატაძე, ნ.კბილაძე. ბუნებრივი გაზის გამოყენების ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“,. 2011წ. №1.2011 წ. გვ.132–141.

ნ. კბილაძე. ბუნებრივი გაზის გამოყენების ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები. სტუ, ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“,. 2011წ. №1.2011 წ. გვ.132–141.

ნ.კბილაძე. ბუნებრივი გაზის გამოყენების ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები,. ჟურნალი „ბიზნეს –ინჟინერინგი“. 2011წ. №1.2011, გვ. 132–142..

მ. დინუაშვილი. ბუნებრივი განათების მოდელირება CAD სისტემებში.. სტუ . 2009წ. №2 (7), 180-188.pdf.

სვანიძე ზ.. ბუნებრივი გარემოს ეკო-მეტეოროლოგიური მონიტორინგის მონაცემთა ბაზის საიმედოობისა და ერთგვაროვნობის ძირითადი საკითხების შესახებ. . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”-ს მოხსენებათა კრებული, 27-29/09/2011, თბილისი, სტუ. - სტუ-ს ჰმი-ს შრომები, ტ.117, გვ.,118-121.. 2011წ. ტ.117, გვ.,118-121, 2011..

ზ. სვანიძე. ბუნებრივი გარემოს კომპლე ქსური მონიტორინგის საკით ხების დამუშავება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს მაღალი საიმედობით შეფასების მიზნით. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება”. 0წ. თბილისი. #4 {20), ტომი I, 1 .

ლ. ფურცელაძე. ბუნებრივი გარემოს საფრთხის პროგნოზირება და ავარიის რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ. 223-228.

ლ.გვასალია. ბუნებრივი და სასმელი წყლების გაწმენდის ახალი საშუალებები. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. № 7-9 გვ. 68-71.

ნ. რატიანი. ბუნებრივი და ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების ფსიქოლოგიური გავლენა ადამიანზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ''ენერგია''. 2010წ. 2(54).

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი, მ. წვერავა. ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლებიდან სპილენძი(II)-ის იონების ამოღება ქვანახშირის გამდიდრების ნარჩენებით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2004წ. ტ.4, №4, 3 გვ..