სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. კვიციანი. ბუნებრივი და ხელოვნური ფერდის მდგრადობის დაკარგვისაგან გამოწვეული ფერდოს მასის დინამიკის დიფერენციალური განტოლება. . თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. . 2001წ. გვ. 169-174.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე. ბუნებრივი და ხელოვნური ქრომოფო-რების გამოყენების პერსპექტივები ფერწერასა და ტიხრულ ტექნიკაში.. ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2011წ. №2(25), გვ. 21-26.

კ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ენების ლოგიკისა და მათემატიკური ლინგვისტიკის რეფორმით ბლოკირებული საუნივერსიტეტო სწავლებათა აღდგენის აუცილებლობის შესახებ. ჟურნალი „ქართული ენის ლოგიკა და სასწავლო უნარები“, „უნივერსალი“. 2007წ. ISSN, N3-N6, (ქართულად), 45-53.

ბ. სურგულაძე, შ. ბაქანიძე, კ. იაშვილი. ბუნებრივი კალთების მდგრადობის უზრუნ. გრუნტულ ანკერებიანი რკინაბეტონის საყრდენი კედლებით. ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N4(39)2015.

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე, კ. იაშვილი. ბუნებრივი კალთების მდგრადობის უზრუნველყოფა გრანტულ ანკერებიანი რკინა–ბეტონის საყრდენი კედლებით. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.9.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, გ. ჯერენაშვილი. ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენების შეფასება-პროგნოზირების დიაგნოსტიკური ექსპერტული სისტემა. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 1998წ. .

ი. სარჯველაძე, ჯ. ჯინჭარაძე , ნ. მიქავა. ბუნებრივი მდელოს გაუმჯობესება ბალახების შეთესვით. საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკად. `მოამბე". 2016წ. #1 (35). გვ.94-96. 2016წ.

ი. ბერძენიშვილი. ბუნებრივი მინები. Journal of the Georgian Ceramists’ Associаtion “Ceramics”. 2014წ. 2(32), с. 8-11.

დ. ჩომახიძე. ბუნებრივი მონოპოლიები: თეორიული ასპექტები და რეგულირების თავისებურებები საქართველოში. "საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები" (სემა). 2010წ. ტომი - viii. გვ.308-323.

დ. ჩომახიძე. ბუნებრივი მონოპოლიების რეგულირება საქართველოში. სემა-ს შრომები. 2009წ. ტ-7.

მ. მაცაბერიძე. ბუნებრივი ნივთიერებები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ახალი ბაზრების შექმნის ტექნოლოგიის კომპონენტების გამოყენებით. გამომც.„ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. 126 გვ..

გ. დოხნაძე, null. ბუნებრივი ობიექტების შეფასება სამხედრო თვალსაზრისით საიმედოობის, რისკისა და მოწყლვადობის გათვალიწინებთ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტჟინრო უზრუნველყოფია ინსტიტუტი. 0წ. 2010 გვ. 30-39.

ლ. გვასალია, გ. დანელია, ნ. მუმლაძე, თ. ფალავანდიშვილი. ბუნებრივი რესურსებიდან წარმოებული ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავისა და ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენა საქართველოს სინამდვილეში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2006წ. ტ.6, №3, 3 გვ.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. ბუნებრივი რესურსებიდან წარმოებული ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავისა და ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენა საქართველოს სინამდვილეში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N1, 98-100 გვ..

თ. ფალავანდიშვილი, გიორგი დანელია, ლერი გვასალია, ნუნუ მუმლაძე. ბუნებრივი რესურსებიდან წარმოებული ძირითადი კვების პროდუქტების ეკოლოგიური სისუფთავისა და ბიოლოგიური სრულფასოვნების დადგენა საქართველოს სინამდვილეში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. ტ.6, #1, გვ. 98–100.

ნ. მექვაბიშვილი. ბუნებრივი რესურსების მართვის მეთოდების გამოყენება სახალხო მეურნეობაში. ``მეცნიერება და ტექბოლოგიები``, საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. #1-3, გვ.3.

მ. ქიტოშვილი, ნ.მექვაბიშვილი, ლ.მექვაბიშვილი, ს.მანჯგალაძე. ბუნებრივი რესურსების მართვის საკითხები მათი სახალხო მეურნეობაში გამოყენების მიზნით. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. #1-3, გვ.17-19.

ე. ხახუტაშვილი, რ.მირცხულავა. ბუნებრივი რესურსების შეფასების შესწავლა უმაღლეს სასწავლებელში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ . 2004წ. 4;85-99გვ. ISSN #1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ბუნებრივი რესურსების, ბუნებათსარგებლობის და ბიოსფეროს კომპონენტების შესწავლისათვის. საქ.განათლების მეც.აკადემიის ჟურნალ . 2005წ. 5;263-268 გვ. ISSN #1512-102X.