სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22692 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნიერრებათა აკადემიის მაცნე ქიმიის სერიაა. 2001წ. ტ.27 #1-2, .

ვ. ანანიაშვილი. ელექტროგამტარი პოლიმერული სისტემები. საქართველოს მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2001წ. ტ.27 #1-2, .

ზ. კოვზირიძე, ანელი ჯიმშერი, დგებუაძე თ.. ელექტროგამტარი რეზინის გამოყენება სხვადასხვა სითხის შემცველი ლითონური ავზების კედლებიდან გაჟონვის აღმოსაჩენად. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციიაცის ჟურნალი “კერამიკა”,. 2010წ. #1(22), თბილისი, გვ. 3-9..

ლ. თევდორაშვილი. ელექტროდანადგარების თბოვიზორული დიაგნოსტიკა. ენერგია. 2014წ. №4(72), გვერდების რაოდენობა 4.

გ. მჭედლიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი,, მ. ქავთარაძე,, ლ. ქრისტესაშვილი. ელექტროდიალიზის მეთოდით კარიერული წყლების გაწმენდა და ელექტრული ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. 15(2). 3 გვ..

თ. მუსელიანი, იარალაშვილი დავითი. ელექტროენეგიის აღრიცხვის კვანძის მოწყობის შესახებ. ჟურ."ინტელექტუალი". 2012წ. # 19,გვ.131–135.

დ. ჯაფარიძე, თენგიზ მაღრაძე. ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში პრევენციული რემონტების ოპტი-მალური დაგეგმვა. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“.. 2013წ. №2, გვ. 107-115.

გ. კოხრეიძე, ზაურ რეხვიაშვილი, შორენა ფხაკაძე, ზაზა პაპიძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. ელექტროენერგეტიკული დანადგარების ერთიანი გარდამქმნელი სისტემა და მუშაობის რეჟიმების დადგენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2014წ. №4(72)..გვ,41-44.

დ. ჩომახიძე. ელექტროენერგია საქართველოს სათბობ ენერგეტიკულ ბალანსში. "ენერგია". 2009წ. ნ-2(50) 19-27.

ფ. პაატაშვილი, დავითაშვილი ოთარ. ელექტროენერგიის აქტიური სიმძლავრის ოპტიმალური განაწილება ქსელში კარგვების გათვალისწინების გარეშე. "ალგორითმები და პროგრამები". ინფორმაციული ბიულეტენი. 1988წ. #2.

მ. გუდიაშვილი, ნ. სამსონია. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფების მიზანშეწონილობის საკითხი. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #7-8(104-105), გვ.68-69.

ნ. სამსონია, მ. გუდიაშვილი. ელექტროენერგიის ახალი ტარიფების მიზანშეწონილობის საკითხი. ჟურნალი „სასქართველოს ეკონომიკა“ . 2006წ. N7-8(104-105), 2გვ..

დ. ჯაფარიძე, ნინო კიკაბიძე. ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გრზელვადიან პერიოდში ოპტიმალური რეგულირების ეკონომეტრიკული მოდელირება. GESJ: Computer Science and Telecommunications . 2014წ. No.2(42.

ლ. იმნაიშვილი. ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტებთან ანგარიშსწორების ავტომატიზებული სისტემა. // ენერგეტიკის რეგულირების მაცნე, 2003, # 5, გვ. 5-9. . . 2003წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, თ. მათითაშვილი, ნ. პეპანაშვილი. ელექტროენერგიის გასაღებისა და აბონენტთან ანგარიშსწორების ავტომატიზებული სისტემა. საქართველოს საინჟინრო პრობლემები: მდგომარეობა და პერსპექტივები. 1998წ. გვ. 6.

დ. ჩომახიძე, თ.ცაბაძე. ელექტროენერგიის ტარიფების რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელის რეალიზება განუზღვრელი პარამეტრების პირობებში. "ENERGOONLINE". 2010წ. ნ.2(3).

მ. გუდიაშვილი, ნ. ბჟალავა, თ.ჯიშკარიანი. ელექტროენერგიის ტარიფის გაანგარიშების კომპიუტერული მოდელირება. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა". 2007წ. #4(113), გვ 70-72.

მ. გუდიაშვილი. ელექტროენერგიის ტარიფის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი „ენერგია". 2005წ. #4(36) გვ.99-101.