სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი. გ. ქაშაკაშვილი, ი. ქაშაკაშვილი. შავი მეტალურგიის დარგი გუშინ, დღეს, ხვალინდელ თვალსაწიერში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ქიმიური მრეწველობა. წარსული, აწმყო, მომავალი. (წიგნი ეძღვნება აკადემიკოს რ. აგლაძის დაბადებიდან 100 წლისთავს).. 2011წ. გვ. 283-294..

გ. კოხრეიძე. გ.კოხრეიძე.მუდმივი დენის ერთბოგირა გარდამქმნელიანი ბიპოლარული ხაზით ენერგიის გადაცემის სტრუქტურული სქემის დამუშავება.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2013წ. №4(68).2013.გვ,49-53.

გ. კოხრეიძე. გ.კოხრეიძე.ქარის ელექტროტექნიკური დანადგარების მიერ გამომუშავებული. . 0წ. .

ლ. ხვედელიძე. გ.შაიშმელაშვილი. მცირე ქალაქების არქიტექტურულ–გეგმარებითი განვითარება . „არქიტექტურა“ სპი–ს შრომები. 1981წ. N 3 (235), თბილისი, გვ.: 28-35.

ჯ. შენგელია, ლ.კაპანაძე, ჯ.გველესიანი. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2009წ. №7-9, (97-105).

ნ. იმნაძე, ნ.გელაძე, ნ.ბალახაძე, ნ.ჭაფოძე,. გააქტიურებული მფილტრავი მასალების Σ-პოტენციალის გაზომვის შედეგები. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. N1(5) გვ. 29-33.

ნ. გელაძე, ნ. ბალახაძე, ნ. ჭაფოძე, ნ. იმნაძე. გააქტიურებული მფილტრავი მასალის პოტენციალის გაზომვის შედეგები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქ. საინჟინრო აკადემია. 2008წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, გაბუნია ბ.. გაბუნია. შრომის ანაზღაურება და შრომის მწარმოებლურობა ტურიზმის სფეროში. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 9-10.

ნ. გძელიშვილი. გადაადგილების გარდამსახი. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. #10, გვ. 146.

გ. კუბლაშვილი. გადაადგილების ურთიერთინდუქტოტევადური გარდამქმნელის ვარგისობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

ლ. სუთიძე, იაკობაშვილი გიორგი. გადაარჩენ მშობლიურ ენას - გადაარჩენ სამშობლოს. საგამომცემლო სახლი \\\"ტექნიკური უნივერსიტეტი\\\",საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია \\\"ქალი და XXI საუკუნე\\\", შრომები. 2011წ. ISBN978-9941-14-951-1, 25-27.

დ. გუბელაძე. გადავარჩინოთ ბაზარზე ორიენტირებული ქართული სოფლის მეურნეობა. გაზეთი–რეზონანსი. 2013წ. 060(7347) . გვ 8;.

ჯ. კანკაძე, მ.ზუბიაშვილი, მ.ედილაშვილი. გადაზიდვების პროცესების მართვა თანამედროვე ეტაპზე. საქართველოს საავტომობილო ინსტიტუტი;შრომები # 2. 2005წ. 276-281.

ჯ. მორჩილაძე. გადაზიდვითი პროცესის ინტენსიფიკაცია ორლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” გამოყოფის პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”.ISSN 1512-0910.. 2007წ. #3-4, 2007. გვ. 3.

რ. ცინცაძე. გადაზიდვის მონაწილეთა სამართლიანი პასუხისმგებლობისათვის საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტზე. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, გამომცემლობა "უნივერსალი". 2007წ. გვ. 316-327.

შ. ნაცვლიშვილი. გადაზღვევის სისტემა. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“ თბ., 2010, . 0წ. N5.

მ. თუშიშვილი, ჟორჟოლიანი დავითი. გადაზღვევის, როგორც ბიზნეს პროცესის ავტომატიზაციის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. #2(15) ISSN 1512-3979 გვ. 142.

გ. გაბაიძე. გადამამუშავებელ მრეწველობასთან ინტეგრირებული ერთობლივი საწარმოების შექმნის შესაძლებლობა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. N5, თბ. 2006 წ. გვ. 114.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გადამრთველ სტრუქტურიანი მულტიპროცესორული სისტემის გამოყენება ატიური სიმძლავრისა და სიხშირის რეგულირებისათვის. სტატიების კრებული "ეგმ და მათემატიკური მეთოდების გამოყენება წარმოების მართვაში". "საბჭოთა საქართველო". 1980წ. გვ.57-60.

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ა.დუნდუა, ა. ნოდია. გადამწოდების მგრძნობიარობაზე მომქმედი სხვადასხვა ხელშემშლელი ფაქტორების გამოკვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #3(28), გვ.39-43.