სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  22656 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. აბულაძე. ელექტრონული მართვის აქტუალური საკითხები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #4, ივლისი-აგვისტო 2012. გვ. 155-164.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონული მთავრობის განვითარების თავისებურებანი საქართველოს რეგიონებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 6,გვ35-44.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის ეკოსისტემა, როგორც ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი სისტემა. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2013წ. #3, (180) 2013. გვ.77-79.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის მომსახურების სისტემის ძირითადი მიმართულებები. ჟურნალი `ეკონომიკა და ბიზნესი~. 2012წ. #6, ნოემბერ-დაკემბერი, 2012. გვ.163-172 .

ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი, მარიამ დათაშვილი. ელექტრონული მთავრობის პროექტების რეალიზაციის საზღვარგარეთული ბამოცდილება. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 2გვ54-68.

ნ. ჩიკვილაძე, ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილი. ელექტრონული მთავრობის პროექტების საინფორმაციო-ანალიტიკური შეფასების მეთოდიკა. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2015წ.. 0წ. ,N3,19 გვ..

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის სარგებელი და დანახარჯები. ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“. 2012წ. #11 (176), 2012. გვ. 37-40.

რ. აბულაძე. ელექტრონული მთავრობის ძირითადი მოდელები და განვითარების ეტაპები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2012წ. #4, ივლისი-აგვისტო, 2012. გვ. 96-100..

მ. დარჩაშვილი. ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლებმა სქართველოში. კრებული: ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, . 2015წ. .

მ. ჩხაიძე. ელექტრონული მმართველობის სისტემური ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2017წ. №34, 148-156.

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული მოწყობილობების კორპუსების სტანდარტიზაციის საკითხები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2012წ. №3 (44).

მ. ბალიაშვილი. ელექტრონული პროდუქციის მარკირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. № 1(23).

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. ელექტრონული სახელმძღვანელოების შემუშავების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333.

დ. კაპანაძე. ელექტრონული სწავლების ადაპტური სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება სემანტიკური ვებ-ის ბაზაზე. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. №2 (7), სტუ, გვ. 88-93 .

ე. თურქია, გ. გოგიჩაიშვილი. ელექტრონული სწავლების სისტემა დისციპლინაში „ავტომატიზებული მართვის მოდელები“. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2011წ. 1(10), 327-330.

თ. ბერიძე, ბერიძე ლ., გოდერძიშვილი ბ.. ელექტრონული ფულისა და საგადასახადო სისტემების კავშირი. ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828. 2009წ. #1-2, გვ.81-86.

ჟ. ვარძელაშვილი, მ. ალექსიძე, ბ. ბაშაკიძე, ი. იოსელიანი, დ. რაზმაძე. ელექტრონული ქართულ-ინგლისურ-რუსული სასწავლო თემატური ლექსიკონი-ცნობარი (ბიზნესი, სამართალი, ტურიზმი). ჟურნალი ,,კომერსანტი“, თბ.. 2007წ. № 4, გვ. 158-167 .

ვ. დათაშვილი, თინა მელქოშვილიო. ელექტრონულიმთავრობის რეალიზაციის ინფორმაციული უზრუნველყოფასამეურნეოპროცესების ინფორმატიზაციის პირობებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,16-31.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონულიმთავრობის რეალიზაციის ინფორმაციული უზრუნველყოფასამეურნეოპროცესების ინფორმატიზაციის პირობებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,16-31.

ვ. დათაშვილი. ელექტრონულიმთავრობის რეალიზაციის ინფორმაციული უზრუნველყოფასამეურნეოპროცესების ინფორმატიზაციის პირობებში. სტუ-გამომცემლობა, სოციალური ეკონომიკა xxi- საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 0წ. 2015წლისN 1გვ,16-31.