სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. გადაწყვეტილების მიღების მოდელები სამედიცინო დიაგნოსტირების სწავლებად ინტელექტუალურ სისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, თბილისი, გვ. 190 -195.

ი. გოგუაძე. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 111-121.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომები თანამედროვე პირობებში. , „ეკონომიკა“, თბილისი. 2015წ. №3-4, 2015წ, გვ. 125-139 .

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მიმოხილავა, მნიშვნელობა და მახასიათებლები. , „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2015წ. №1, 2015წ , გვ. 33-39 .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების სიტუაციების განსაზღვრა ენერგოსისტემების მოკლევადიანი რეჟიმების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. . 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.12-17 გვ.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების ხელოვნება ბიზნეს პროცესების მართვაში. „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2014წ. №1, 2014წ , გვ. 21-26 .

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების შემუშავების, მიღებისა და რეალიზების ტექნოლოგიები. , „სოციალური ეკონომიკა”. 2015წ. 2015წ. №5 გვ. 111-116 .

ა. კიკაბიძე, შატბერაშვილი გრიგოლი, ერქომაიშვილი ირაკლი. გადახსნილი ქანების სანაყაროების მდგრადობის პირობები. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.47-48.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. გადახურვის წინასწარდაძაბული სივრცითი სტრუქტურული კონსტრუქცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N4(19)2010.

ნ. იმნაძე, მ.ლიპარტელიანი. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენცია. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2010წ. ტ. VII, გვ. 134-137.

გ. მიქიაშვილი, საგინაძე დავით. გაეროს როლი გლობალური გარემოსდაცვითი პრობლემების პრევენციაში. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2015წ. N5, 8 გვ..

შ. ბოსტანაშვილი. გავთენდი, ანუ protopost-ი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, "სჯანი". 2008წ. 8, ISSN 1512-2514.

მ. დათუკიშვილი. გაზ."დამოუკიდებელი საქართველო" /1926–1939/.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2016წ. N3 /!7/..

შ. მესტვირიშვილი, ნ. ხონელიძე. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია. ჟურნალი "ენერგია". 2003წ. #2.

შ. მესტვირიშვილი. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-რეკონდტრუქცია. ენერგია. 2012წ. 4(64).

შ. მესტვირიშვილი. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-რეკონდტრუქცია. ენერგია. 2012წ. 4(64).

ე. ბუხრაშვილი. გაზეთი `დამოუკიდებელი საქართველო~ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივ. ჯავახიშვილის ისტო რიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~. 2011წ. გვ. 241-250, თბილისი, 2011.

მ. დათუკიშვილი. გაზეთი"საქართველო"/1029–1938/. . 2017წ. საქქ.ტექნ.უნ.ჟურნალი "განათლება", 1/17.

ზ. ცოტნიაშვილი. გაზეთის ინტერესის საგანი. ინტელექტი. 2003წ. 3 (17).

თ. შოშიაშვილი. გაზის გათხევადების ტექნოლოგიები, გათხევადებული გაზის ბიზნეს-პოტენციალი საქართველოში.. კონფერენციის შრომების კრებული „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. . 2015წ. ქუთაისი.გვ. 237-241.