სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბალიაშვილი. დაქუცმაცებული მერქნის გარე სტატიკური ხახუნის განსაზღვრა. ჟურნალი ,, ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. 4(19) გვ. 22-28.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. N 1-2.

რ. შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2011წ. N 1-2.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დაჩქარებული ამორტიზაცია - ინვესტიციების ეფექტიანი სტიმულირების ერთ-ერთი ფორმა. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2011წ. 1-2.

ი. აქუბარდია. დაცვითი სიტყვის სტრუქტურა და ფორმა. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. #5 გვ.140-152.

გ. მეტრეველი, კ.ბაბილოძე, ლ.მოდებაძე. დაცვის აქტიური სისტემებით აღჭურვილი შენობის საკვანძო ელემენტების ანგარიშის მეთოდები და რეკომენდაციები მათი პროექტირებისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. issn1512-3936,.

ი. აქუბარდია. დაცვის ფუნქციის არსი და საპროცესო მნიშვნელობა. მართლმსაჯულება. 2008წ. #1 გვ.29-37.

თ. ხმელიძე, ი.ხმელიძე, თ.ხუხუნაიშვილი , ი.კუჭაშვილი. დაწებებული მინაპაკეტების ჰერმეტულობის კონტროლის მეთოდიკა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა. 2008წ. N1(8) გვ.10.

ი. გოგუაძე. დახრილ-მიმართული ჰორიზონტალური ბურღვის ტექნოლოგიის სრულყოფა და ლულის ტრაექტორიის მართვა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2002წ. #6, 52-55.

ხ. ირემაშვილი, გ.ბერძენაშვილი. გ.ჯინჯიხაშვილი.. დახრილი ფსკერის მქონე სამთო ღრმა წყალსაცავში ღვარცოფის შემოდინების ორგანზომოლებიან (2D) რიცხვითი მოდელირება. . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. . 2015წ. №4(39), გვ.140-143.ISSN 1512-3936.

ო. თედორაძე, ზ.შხვაცაბაია, გ.მოსაშვილი. დახურული კაბელური ელ.ქსელი ხელის ჩაის სასხლავი და საკრეფი აპარატების კვებისათვის. საქაგროპრომი. 1984წ. სამეცნიერო პოპულარული ბროშურა 53გვ..

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია, კიკაბიძე მაია. დახურული შემკრებების მუშაობის თავისებურებების დადგენა . აიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული მიძღვნილი სტუ-ს 90 წლის იუბილესადმი. 2012წ. #67 გვ.141-144 .

რ. ქინქლაძე. დაჯგუფების თავისებურებანი სოციალური კვლევის პროცესში. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #3.

გ. ღვინეფაძე. დე ბონოს კონცეფცია - ექვსი ქუდის მეთოდი. ჟურნალი "პარალელი". 2012წ. 2012წ. ISSN 0235-8417. N4, გვ. 235-248.

ლ. გვენეტაძე. დებიტორული დავალიანების მართვის ზოგიერთი მეთოდური ასპექტები. „ეკონომისტი“ საერთაშორისო სამეცნ. ანალიტიკური ჟურნალი. 2013წ. N 3., გვ. 9.

თ. ნუცუბიძე. დედა ენა, როგორც მამულიშვილთა ერთიანობის უმძლავრესი ფაქტორი. სტუ, ჟურნალი „განათლება“. 2014წ. N1(10), გვ. 47-56.

ზ. ხვედელიძე, რდანელია, თშალამბერიძე, ე თაგვაძე. დედამიმიწის რელიაფით გამიწვეული ტალღური შეშფოთების გავლენა ატმოსფეროს დაჭუჭყიანებაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტომ.108, გვ.180-188.

ი. ფარადაშვილი. დედამიწის ენდოგენური ენერგიის წყარო. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 57–61 გვ..

ნ. ხუნდაძე, ჯ.ზუროშვილი, ლ.ზუროშვილი. დედამიწის ზედაპირზე დაკვირვებული სეისმოგრავიტაციული რხევების წარმოშობის შესახებ. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. №17, 60-63.

ო. კეთილაძე. დედამიწის მაგნიტური ველის ურთიერთქმედება მზის ქართან. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2012წ. №1(4), 4გვ.