სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე.. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 4, გვ. 37-41.

მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური TDM და WDM ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. №16, გვ.129-137.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიკური მიმღების წინასწარი გამაძლიერებლის ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიკური მიმღების წინასწარი გამაძლიერებლის ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 10-14.

ო. შონია, თ. შეროზია. გადაწყვეტილებათა მიღება. მართვის პროცესის საფუძვლები. სტუ, შრომები, . 2006წ. N1, გვ. 19-23.

ნ. ცისკარიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი და ალგორითმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ თბილისი, 2008. 2008წ. .

ნ. ცისკარიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი და ალგორითმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ თბილისი, 2008. 2008წ. .

შ. დოღონაძე, ს.დოღონაძე. გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მოდელების გამოყენების თავისებურებები სახელმწიფო მართვაში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2008წ. #3(19) გვ.28-54.

ვ. ხრუსტალი. გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმება საკასაციო სასამართლოს მიერ. ჟურნალი "სამართალი,". 2001წ. # 11, 3 გვერდი,.

თ. შეროზია. გადაწყვეტილების მიღება-მართვის პროცესის საფუძველი . სტუ. შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2006წ. № 1.

დ. სეხნიაშვილი, თ. აბუაშვილი, null, სიჭინავა დავითი. გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები ბიზნეს-პროცესების მართვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #3, 2016.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების თეორია და პრაქტიკა თანამედროვე მენეჯმენტში. , „ეკონომიკა“, თბილისი. 2014წ. №3-4, 2014წ, გვ. 142-152 .

ნ. ტყემალაძე, სხვა. გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები სახეთა გამოცნობისათვის . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. ”ინტელექტი”, თბილისი . 1998წ. .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის დამუშავება მანიპულატორის მართვის სისტემაში. საერთაშორისო კონფერენცია"მართვის ავტომატიზებული სისტემები" სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. გადაწყვეტილების მიღების მოდელები სამედიცინო დიაგნოსტირების სწავლებად ინტელექტუალურ სისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, თბილისი, გვ. 190 -195.

ი. გოგუაძე. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 111-121.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომები თანამედროვე პირობებში. , „ეკონომიკა“, თბილისი. 2015წ. №3-4, 2015წ, გვ. 125-139 .

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მიმოხილავა, მნიშვნელობა და მახასიათებლები. , „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2015წ. №1, 2015წ , გვ. 33-39 .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების სიტუაციების განსაზღვრა ენერგოსისტემების მოკლევადიანი რეჟიმების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. . 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.12-17 გვ.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების ხელოვნება ბიზნეს პროცესების მართვაში. „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2014წ. №1, 2014წ , გვ. 21-26 .