სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. გადამჭრელი ძალების გავლენა სეისმომედეგ მშენებლობაში. მშენებლობა. 2012წ. N3(26),გვ.149–156.

გ.ტყეშელაშვილი, ლ. ჭოჭუა.. გადასაზიდი ტვირთების მოცულობის პროგნოზირება . ”ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910. გვ.6-9.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ლ.ჭოჭუა. გადასაზიდი ტვირთების მოცულობის პროგნოზირება.. "ტრანსპორტი". 2007წ. #2(26). გვ 6-9. 1512-0910.

ა. დუნდუა, მ.პაპასკირი. გადასარბენის მდგომარეობის მაკონტროლებელი მიკროპროცესორული სისტემა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" . 2005წ. № 10 - 12 (636, 637, 638).

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში 1921-1941. პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. გადასახადები და საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში. ეკონომიკა. 2012წ. ნომერი 5-6. გვერდი 15.

გ. გოგოლაძე. გადასახადები ტვირთი თუ ვალდებულება?. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2006წ. N4.

გ. სულაშვილი, სალომე ჯაფარიძე. გადასახადები, როგორც თანამედროვე ეკონომიკის განოყოფელი ნაწილი და მისი სრულყოფის პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2013წ. შრომების კრებული, #4 თბილისი, გვ..52-54 .

მ. ბაღათურია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯავახია კონსტანტინე. გადასახადები-სახელმწიფოს მიერ სამეწარმეო აქტივობის ამაღლების ძირითადი საშუალება. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12 გვ. 193-197.

მ. ბაღათურია, null, ზედგენიძე მერაბი. გადასახადებით დაბეგვრის იმიტაციური დაპროექტება საბანკო ბიზნესში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12 გვ. 83-93.

ა. აბრალავა, ბ. ჯავშანაშვილი. გადასახადების ადმინისტრირების თანამდროვე პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. N1, გვ. 209-210.

ჯ. კანკაძე, ვ.ბოგველიშვილი, მ.ბეგიაშვილი. გადასახადების არსი, წარმოშობა და ფუნქციები. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. შრომები # 3; გვ.259-261.

ე. კავთიძე. გადასახადების განაწილება და ადმინისტრირება საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #1, 2014.

თ. ქამხაძე, გ.ტყეშელაშვილი. გადასახადების ლიბერალიზაცია_ ეკონომიკის განვითარების პირობაა. ”ეკონომიკა”. 2003წ. # 5-6; გვ.45-48.

გ. ტყეშელაშვილი, თ.ქამხაძე. გადასახადების ლიბერალიზაცია–ეკონომიკის განვითარების პირობა. ეკონომიკა. 2003წ. 5-6. 45-49 გვ..

გ. სულაშვილი, სალომე ჯაფარიძე. გადასახადების სტრუქტურა და მისი ობიექტური აუცილებლობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. შრომების კრებული, #4 თბილისი გვ. 54-57.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. გადასახადი,როგორც სახელმწიფოს შემოსავალი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გადასახადი,როგორც სახელმწიფოს შემოსავალი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

გ. გოგოლაძე. გადასახადის არსი საკითხისათვის. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2007წ. N5.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე.. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 4, გვ. 37-41.