სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ნაცვლიშვილი. გადაზღვევის სისტემა. ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“ თბ., 2010, . 0წ. N5.

მ. თუშიშვილი, ჟორჟოლიანი დავითი. გადაზღვევის, როგორც ბიზნეს პროცესის ავტომატიზაციის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. #2(15) ISSN 1512-3979 გვ. 142.

გ. გაბაიძე. გადამამუშავებელ მრეწველობასთან ინტეგრირებული ერთობლივი საწარმოების შექმნის შესაძლებლობა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2006წ. N5, თბ. 2006 წ. გვ. 114.

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. გადამრთველ სტრუქტურიანი მულტიპროცესორული სისტემის გამოყენება ატიური სიმძლავრისა და სიხშირის რეგულირებისათვის. სტატიების კრებული "ეგმ და მათემატიკური მეთოდების გამოყენება წარმოების მართვაში". "საბჭოთა საქართველო". 1980წ. გვ.57-60.

ნ. კვაჭაძე, ნ.მღებრიშვილი, ა.დუნდუა, ა. ნოდია. გადამწოდების მგრძნობიარობაზე მომქმედი სხვადასხვა ხელშემშლელი ფაქტორების გამოკვლევა. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #3(28), გვ.39-43.

ა. ნოდია, ნ. კვაჭაძე, მღებრიშვილი გიორგი, ტატანაშვილი მარინა. გადამწოდების მგრძნობიარობაზე მომქმედი სხვადასხვა ხელშემშლელი ფაქტორების გამოკვლევა.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2013წ. N3 (28), გვ. 39-44.

მ. შელეგია. გადამწტვეტი არჩევანი. ჟურნალი „მნათობი“. 1981წ. N1 , გვ. 154-158.

ა. ბუქსიანიძე. გადამწყვეტი განტოლებების სისტემა ცვლადპარამეტრიანი ღეროებისთვის. სამეცნიერო- საინჟინრო ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. № 1(33).

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი, გ.სულავა. გადამჭრელი ძალების გავლენა სეისმომედეგ მშენებლობაზე. მშენებლობა. 2012წ. N3(26) 149-156.

ა. ცაკიაშვილი. გადამჭრელი ძალების გავლენა სეისმომედეგ მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2012წ. N3(26), გვ. 149-155, თბილისი, ISSN 1512-3936.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი,ა.ცაკიაშვილი,გ.სულავა. გადამჭრელი ძალების გავლენა სეისმომედეგ მშენებლობაში. მშენებლობა. 2012წ. N3(26),გვ.149–156.

გ.ტყეშელაშვილი, ლ. ჭოჭუა.. გადასაზიდი ტვირთების მოცულობის პროგნოზირება . ”ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910. გვ.6-9.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ლ.ჭოჭუა. გადასაზიდი ტვირთების მოცულობის პროგნოზირება.. "ტრანსპორტი". 2007წ. #2(26). გვ 6-9. 1512-0910.

ა. დუნდუა, მ.პაპასკირი. გადასარბენის მდგომარეობის მაკონტროლებელი მიკროპროცესორული სისტემა. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" . 2005წ. № 10 - 12 (636, 637, 638).

ა. სონღულაშვილი. გადასახადები და ბიუჯეტი საქართველოში 1921-1941. პროფესორ შოთა ფაფიაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. .

შ. მინჯორაია, გ.მინჯორაია. გადასახადები და საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში. ეკონომიკა. 2012წ. ნომერი 5-6. გვერდი 15.

გ. გოგოლაძე. გადასახადები ტვირთი თუ ვალდებულება?. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2006წ. N4.

გ. სულაშვილი, სალომე ჯაფარიძე. გადასახადები, როგორც თანამედროვე ეკონომიკის განოყოფელი ნაწილი და მისი სრულყოფის პერსპექტივები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2013წ. შრომების კრებული, #4 თბილისი, გვ..52-54 .

მ. ბაღათურია, ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯავახია კონსტანტინე. გადასახადები-სახელმწიფოს მიერ სამეწარმეო აქტივობის ამაღლების ძირითადი საშუალება. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12 გვ. 193-197.

მ. ბაღათურია, null, ზედგენიძე მერაბი. გადასახადებით დაბეგვრის იმიტაციური დაპროექტება საბანკო ბიზნესში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. # 11-12 გვ. 83-93.