სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ.რურუა. 1520 მმ ლიანდის სიგანის ის¬რული გადამყვანების გადაკე¬თება ევროპულ 1435 მმ ლიანდის სიგანეზე . ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4, გვ.33-34.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. 1520 მმ ლიანდის სიგანის ისრული გადამყვანების გადაკეთება ევროპულ 1435 მმ ლიანდის სიგანეზე. “ტრანსპორტი”. 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 გვ.33-34..

მ. პაპაშვილი. 1588 წლის ერთი ესპანურენოვანი წყარო ქართველთა საბრძოლო თვისებების შესახებ. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".(დამატება). 2009წ. №18, გვ.15-20.

მ. პაპაშვილი. 1588 წლის ერთი ესპანურენოვანი წყარო ქართველთა საბრძოლო თვისებების შესახებ. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები" (დამატება). 2009წ. №18, გვ.15-20.

ზ. გურამიშვილი. 16. Деловые письма в развитии прагматической, межкультурной коммуникативной компетенции. . განათლება, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2013წ. #1 (7), გვ.46-50.

მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ტეტელოშვილი, ნ. ჯოხაძე, მ. ბერიძე, მ. შოგირაძე. 169Tm–is 93.61 კევ –გადასვლის შკე-ის სპექტრის გამოკვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2017წ. #2(725), 2017, გვ.9.

A. Meskhi, V. Kokilashvili. 17. Some fundamental inequalities for trigonometric polynomials in imbeddings of grand Besov spaces. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2014წ. Vol. 165, 105-116 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

Т. Фагава, Т.Л. Бжалава, , З.В. Башелейшвили, , Д.З. Хочолава,, И.Г. Гордадзе. 17. Влияние поверхности кристалла на кинетику отжига радиационных дефектов в кремнии р-типа. . Изд-во ГПИ, Тбилиси, Труды ГПИ. 1986წ. Труды ГПИ, № 4 (301), серия «Структура и свойства твердых тел», с. 40, 3 .

რ. მიშველაძე. 17. არც ისე ძლიერნი არიან დამპყრობელნი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’. 10 გვ.. 2008წ. .

მ. ჯიქია. 17. ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი რომის სტატუტის მიხედვით, ჟ. „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104. ჟ „მართლმსაჯულება“, N3, 2008, გვ. 90-104. 2008წ. N3, გვ. 90-104.

ვ. მოსიაშვილი. 18. “არაკომერციული (არასამეწარმეო) ორგანიზაციების ფინანსების ორგანიზაცია საქართველოში”,. ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, . 2012წ. გვ., 188-191, # 1. თბ., 2012..

Azarashvili M., Kordzakhia G., Kekelidze N., Jakhutashvili T.. 18. Research on the contents of the main ions (Na+, K+, Ca++, Mg++, SO42-, CI-, HCO3-, CO32-) in the rivers Suramula, Lekhura and Khrami (inflows of the R.Kura). Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus. Tbilisi University press. 2005წ. 22-25-september, p.194-205.

ზ. გურამიშვილი. 18. Повышение эффективности обучения русскому языку в процессе изучения фразеологизмов . საერთაშორისო მეცნიერულ -პედაგოგიური ჟურნალი „განათლება“ სტუ. 2016წ. #1(15) გვ.19-23.

Г. Бедукадзе. 19 Моделирования температурных напряжений в арочных плотинах. Материалы конф.молодых спец. по гидроэнерг. стр-ву, Батуми, 1972. 1972წ. .

Azarashvili M., Kordzakhia G., Kekelidze N., Jakhutashvili T.. 19. The brief analysis of a condition of the norms of maximum permisible concentration of some substances in drinking water by the international standards and norms of Georgia. Problems of rivers monitoring and ecological safety of south caucasus. Tbilisi University press. 2005წ. 22-25-september, p.291-302.