სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24016 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,სტოჰასტური პროგრამირების მეთოდის გამოყენება ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(10), თბილისი გვ.78-82.

ი. ბაციკაძე. ,,სტუდენტის ცოდნის შემოწმება - შეფასების ახალი მეოდიკა საიჟინრო გრაფიკაში".. ,, ტრანსპორტი".. 2006წ. #1. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2(10); 153-159.

ბ. ცხადაძე. ,,ტაბიძე’’ გვარსახელის ეტიმოლოგიისათვის. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #3, გვ. 190-194 .

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3.გვ.229–231 ISSN 1512-0538.

კ. აბულაძე. ,,ტრანსნაციონალური კორპორაციები საქართველოს სასტუმრო ბაზარზე და ხარისხის ტექნოლოგიების ტრანსფერი". თბილისი ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,კომერსანტი". 2007წ. #1 (2), გვ. 77-84.

კ. აბულაძე. ,,ტურიზმის ანტიკრიზისული პროგრამის შესახებ". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. გვ. 59-62.

კ. აბულაძე. ,,ტურიზმის ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების საკითხისათვის". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2000წ. #5-6.

ი. კეცხოველი. ,,უმთავრესი პრობლემა”. გაზ. ,,სიტყვა ქართული”. 2002წ. №39.

ვ. სესაძე. ,,უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2013წ. თბილისი.

მ. ცაცანაშვილი. ,,უფლება და ღირებულება - დაცვის გარანტიები და რეალობა". გამომცემლობა: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. თბილისი. 2014წ. # 7 გვ. 53-60.

კ. აბულაძე. ,,უხილავი ხელის ხილვადი შედეგები". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 64-67.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ფაზური გადასვლები ეკონომიკური პროცესების დინამიკის კვლევისათვის". მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება 21-ე საუკუნეში. 2015წ. გორი, 13-14 ნოემბერი.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი, ი. ბრეგაძე. ,,ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში". სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.83–89.

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, დ.ყიფიანი, ი.ყიფიანი. ,,ფასწარმოქმნა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.“. მეცნიერება. შრომები საქართველოს მეცნეირებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი.. 2006წ. XVI. 2006.

ზ. გელიაშვილი, მ. ხომასურიძე, მესხიძე მანუჩარ. ,,ფერის ინტენსივობის, ფერის ტონებისა და საერთო ფენოლური ნაერთების შესწავლა ქვევრის სხვადასხვა ტექნოლოგიური მეთოდებით დაყენებულ ღვინოებში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2016წ. №31; გვ. 220-227.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,ფირმის კრიზისული მდგომარეობის ანალიზი სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2011წ. თბილისი, ¹1, გვ. 64-68.

ი. კეცხოველი. ,,ქალი ომების და კონფლიქტების დროს” . (ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თელავი, მასალები), . 2005წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში”. საისტორიო შტუდიები, V, თბილისი. 2004წ. გვ. 188-207.