სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, ბ. ჯავშანაშვილი. გადასახადების ადმინისტრირების თანამდროვე პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. N1, გვ. 209-210.

ჯ. კანკაძე, ვ.ბოგველიშვილი, მ.ბეგიაშვილი. გადასახადების არსი, წარმოშობა და ფუნქციები. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. შრომები # 3; გვ.259-261.

ე. კავთიძე. გადასახადების განაწილება და ადმინისტრირება საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #1, 2014.

თ. ქამხაძე, გ.ტყეშელაშვილი. გადასახადების ლიბერალიზაცია_ ეკონომიკის განვითარების პირობაა. ”ეკონომიკა”. 2003წ. # 5-6; გვ.45-48.

გ. ტყეშელაშვილი, თ.ქამხაძე. გადასახადების ლიბერალიზაცია–ეკონომიკის განვითარების პირობა. ეკონომიკა. 2003წ. 5-6. 45-49 გვ..

გ. სულაშვილი, სალომე ჯაფარიძე. გადასახადების სტრუქტურა და მისი ობიექტური აუცილებლობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. შრომების კრებული, #4 თბილისი გვ. 54-57.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია-სხირტლაძე. გადასახადი,როგორც სახელმწიფოს შემოსავალი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2013წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გადასახადი,როგორც სახელმწიფოს შემოსავალი. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2013წ. N 7-8,.

გ. გოგოლაძე. გადასახადის არსი საკითხისათვის. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2007წ. N5.

მ. ჩიქავა, ი. ფავლენიშვილი. გადატანილი დაავადებების ზეგავლენა მოზარდთა გასტროენტეროლოგიურ დარღვევებზე.. საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2009წ. # 4, გვ. 37-41.

მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან-ოპტიკური TDM და WDM ტექნოლოგიების შედარებითი ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2011წ. №16, გვ.129-137.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიკური მიმღების წინასწარი გამაძლიერებლის ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News. 2012წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემების (გცბოს) ოპტიკური მიმღების წინასწარი გამაძლიერებლის ოპტიმიზაცია. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 10-14.

ო. შონია, თ. შეროზია. გადაწყვეტილებათა მიღება. მართვის პროცესის საფუძვლები. სტუ, შრომები, . 2006წ. N1, გვ. 19-23.

ნ. ცისკარიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი და ალგორითმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ თბილისი, 2008. 2008წ. .

ნ. ცისკარიშვილი. გადაწყვეტილებათა მიღების ერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელი და ალგორითმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ თბილისი, 2008. 2008წ. .

შ. დოღონაძე, ს.დოღონაძე. გადაწყვეტილებების მიღების თანამედროვე მოდელების გამოყენების თავისებურებები სახელმწიფო მართვაში. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2008წ. #3(19) გვ.28-54.

ვ. ხრუსტალი. გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმება საკასაციო სასამართლოს მიერ. ჟურნალი "სამართალი,". 2001წ. # 11, 3 გვერდი,.

თ. შეროზია. გადაწყვეტილების მიღება-მართვის პროცესის საფუძველი . სტუ. შრომების კრებული ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2006წ. № 1.

დ. სეხნიაშვილი, თ. აბუაშვილი, null, სიჭინავა დავითი. გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები ბიზნეს-პროცესების მართვის სფეროში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 0წ. #3, 2016.