სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. გადახურვის წინასწარდაძაბული სივრცითი სტრუქტურული კონსტრუქცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N4(19)2010.

ნ. იმნაძე, მ.ლიპარტელიანი. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენცია. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2010წ. ტ. VII, გვ. 134-137.

გ. მიქიაშვილი, საგინაძე დავით. გაეროს როლი გლობალური გარემოსდაცვითი პრობლემების პრევენციაში. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2015წ. N5, 8 გვ..

შ. ბოსტანაშვილი. გავთენდი, ანუ protopost-ი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, "სჯანი". 2008წ. 8, ISSN 1512-2514.

მ. დათუკიშვილი. გაზ."დამოუკიდებელი საქართველო" /1926–1939/.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2016წ. N3 /!7/..

შ. მესტვირიშვილი, ნ. ხონელიძე. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია. ჟურნალი "ენერგია". 2003წ. #2.

შ. მესტვირიშვილი. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-რეკონდტრუქცია. ენერგია. 2012წ. 4(64).

შ. მესტვირიშვილი. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-რეკონდტრუქცია. ენერგია. 2012წ. 4(64).

ე. ბუხრაშვილი. გაზეთი `დამოუკიდებელი საქართველო~ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივ. ჯავახიშვილის ისტო რიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~. 2011წ. გვ. 241-250, თბილისი, 2011.

მ. დათუკიშვილი. გაზეთი"საქართველო"/1029–1938/. . 2017წ. საქქ.ტექნ.უნ.ჟურნალი "განათლება", 1/17.

ზ. ცოტნიაშვილი. გაზეთის ინტერესის საგანი. ინტელექტი. 2003წ. 3 (17).

თ. შოშიაშვილი. გაზის გათხევადების ტექნოლოგიები, გათხევადებული გაზის ბიზნეს-პოტენციალი საქართველოში.. კონფერენციის შრომების კრებული „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. . 2015წ. ქუთაისი.გვ. 237-241.

ნ. ნავაძე, ო.გ.გელაშვილი, მ.ბრანდი. გაზის ტურბინების საწვავის ეკონომიურობის გამოკვლევა ჰიბრიდულ ავტომობილებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ''მექანიკის პრობლემები'. 2011წ. №1(42)/2011 გვერდები 63-66.

შ. მესტვირიშვილი. გაზმომარაგების დამხმარე სახელმძღვანელო. . 0წ. ; ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა გადაცემულია დასაბეჭდად.

გ. დურგლიშვილი. გაზნავთობიანი ბუდობის დამუშავება ფენის შიგა გაზლიფტური მეთოდის გამოყენებით. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2002წ. # 2, 3 გვ..

ვ. ფადიურაშვილი, გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. გაზომვითი პროცესების ელემენტების და მეთოდურ ჯამური ცხომილებების ასპექტები მეტროლოგიურ კვლევებში. სტუ. 2016წ. #1(21).

მ. ხუბუტია, რ. გოგალაძე. გაზონის სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო ნაშრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. ISSN 1512ß3537 #2(18) გვ.23-26.

ო. გელაშვილი, მ. ხუბუტია, გოგოლაძე რ.. გაზონის სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი.. 2010წ. #2(18), გვ.23-26.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ს. ა. შარვაშიძე. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 3 (477), თბილისი, 2010, გვ. 79-84..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ს. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე.. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 3 (477), თბილისი, 2010, გვ. 79-84..