სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების თეორია და პრაქტიკა თანამედროვე მენეჯმენტში. , „ეკონომიკა“, თბილისი. 2014წ. №3-4, 2014წ, გვ. 142-152 .

ნ. ტყემალაძე, სხვა. გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები სახეთა გამოცნობისათვის . სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. ”ინტელექტი”, თბილისი . 1998წ. .

გ. ნარეშელაშვილი, ო. გაბედავა. გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის დამუშავება მანიპულატორის მართვის სისტემაში. საერთაშორისო კონფერენცია"მართვის ავტომატიზებული სისტემები" სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

ვ. რაძიევსკი, მ. მიქელაძე, ნ. ჯალიაბოვა, დ. რაძიევსკი. გადაწყვეტილების მიღების მოდელები სამედიცინო დიაგნოსტირების სწავლებად ინტელექტუალურ სისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. №21, თბილისი, გვ. 190 -195.

ი. გოგუაძე. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები ინფორმაციის უკმარისობის პირობებში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 111-121.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პრობლემებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომები თანამედროვე პირობებში. , „ეკონომიკა“, თბილისი. 2015წ. №3-4, 2015წ, გვ. 125-139 .

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მიმოხილავა, მნიშვნელობა და მახასიათებლები. , „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2015წ. №1, 2015წ , გვ. 33-39 .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების სიტუაციების განსაზღვრა ენერგოსისტემების მოკლევადიანი რეჟიმების მართვაში. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით. . 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.12-17 გვ.

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების მიღების ხელოვნება ბიზნეს პროცესების მართვაში. „ახალი ეკონომისტი“, თბილისი. 2014წ. №1, 2014წ , გვ. 21-26 .

მ. მარიდაშვილი. გადაწყვეტილების შემუშავების, მიღებისა და რეალიზების ტექნოლოგიები. , „სოციალური ეკონომიკა”. 2015წ. 2015წ. №5 გვ. 111-116 .

ა. კიკაბიძე, შატბერაშვილი გრიგოლი, ერქომაიშვილი ირაკლი. გადახსნილი ქანების სანაყაროების მდგრადობის პირობები. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.47-48.

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი. გადახურვის წინასწარდაძაბული სივრცითი სტრუქტურული კონსტრუქცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. N4(19)2010.

ნ. იმნაძე, მ.ლიპარტელიანი. გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენცია. რადიოეკოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. 2010წ. ტ. VII, გვ. 134-137.

გ. მიქიაშვილი, საგინაძე დავით. გაეროს როლი გლობალური გარემოსდაცვითი პრობლემების პრევენციაში. „არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, . 2015წ. N5, 8 გვ..

შ. ბოსტანაშვილი. გავთენდი, ანუ protopost-ი. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, "სჯანი". 2008წ. 8, ISSN 1512-2514.

მ. დათუკიშვილი. გაზ."დამოუკიდებელი საქართველო" /1926–1939/.. საქ.ტექნ.უნ., ჟურნ."განათლება".. 2016წ. N3 /!7/..

შ. მესტვირიშვილი, ნ. ხონელიძე. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია. ჟურნალი "ენერგია". 2003წ. #2.

შ. მესტვირიშვილი. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-რეკონდტრუქცია. ენერგია. 2012წ. 4(64).

შ. მესტვირიშვილი. გაზგამანაწილებელი ქსელების რეაბილიტაცია-რეკონდტრუქცია. ენერგია. 2012წ. 4(64).

ე. ბუხრაშვილი. გაზეთი `დამოუკიდებელი საქართველო~ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების შესახებ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივ. ჯავახიშვილის ისტო რიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი `ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები~. 2011წ. გვ. 241-250, თბილისი, 2011.