სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დათუკიშვილი. გაზეთი"საქართველო"/1029–1938/. . 2017წ. საქქ.ტექნ.უნ.ჟურნალი "განათლება", 1/17.

ზ. ცოტნიაშვილი. გაზეთის ინტერესის საგანი. ინტელექტი. 2003წ. 3 (17).

თ. შოშიაშვილი. გაზის გათხევადების ტექნოლოგიები, გათხევადებული გაზის ბიზნეს-პოტენციალი საქართველოში.. კონფერენციის შრომების კრებული „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. . 2015წ. ქუთაისი.გვ. 237-241.

ნ. ნავაძე, ო.გ.გელაშვილი, მ.ბრანდი. გაზის ტურბინების საწვავის ეკონომიურობის გამოკვლევა ჰიბრიდულ ავტომობილებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ''მექანიკის პრობლემები'. 2011წ. №1(42)/2011 გვერდები 63-66.

შ. მესტვირიშვილი. გაზმომარაგების დამხმარე სახელმძღვანელო. . 0წ. ; ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა გადაცემულია დასაბეჭდად.

გ. დურგლიშვილი. გაზნავთობიანი ბუდობის დამუშავება ფენის შიგა გაზლიფტური მეთოდის გამოყენებით. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2002წ. # 2, 3 გვ..

ვ. ფადიურაშვილი, გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. გაზომვითი პროცესების ელემენტების და მეთოდურ ჯამური ცხომილებების ასპექტები მეტროლოგიურ კვლევებში. სტუ. 2016წ. #1(21).

მ. ხუბუტია, რ. გოგალაძე. გაზონის სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. სასწავლო მეთოდური და სამეცნიერო ნაშრომების კრებული ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. ISSN 1512ß3537 #2(18) გვ.23-26.

ო. გელაშვილი, მ. ხუბუტია, გოგოლაძე რ.. გაზონის სასხლავი აპარატის ავტომატური რეგულირების ზოგიერთი საკითხი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი.. 2010წ. #2(18), გვ.23-26.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ს. ა. შარვაშიძე. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 3 (477), თბილისი, 2010, გვ. 79-84..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, მ. დოლიძე, ს. შარაშენიძე, ა. შარვაშიძე.. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2010წ. N 3 (477), თბილისი, 2010, გვ. 79-84..

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე, მ. დოლიძე, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე.. გაზრდილი ღრეჩოს გავლენა ელექტრომატარებლის ძრავიანი ვაგონის სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის გამომავალი პარამეტრების სიზუსტეზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. ISSN 1512-0996 საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2010წ. №¹3(477) 2010. გვ. 79-84..

შ. მესტვირიშვილი, ი. სიმონიშვილი. გაზსადენებიდან გაზის ტექნიკური დანაკარგების განსაზღვრა. ჟურნალი "ენერგია". 2008წ. #2(46), გვ. 69-70.

ი. ბერძენიშვილი, კ. კამკამიძე, ე. კამკამიძე. გაზსადენების კოროზიული რღვევის კინეტიკური ანალიზი. Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2013წ. № 2(15), p. 11-14.

ი. ბერძენიშვილი, კ.კამკამიძე, დ. კიკნაძე. გაზსადენი სისტემის საიმედოობის რისკ–დონეების შეფასება. ჰიდროინჟინერია. 2012წ. #1–2(13–14), с. 108–116.

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. გაზსადენის დეფორმირებული უბნის ტექნიკური (ფაქტიური) მდგომარეობის შეფასება. ენერგია . 2015წ. 3(74).

ი. შათირიშვილი, შ. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, გ. ზაკალაშვილი, null. გაზური ქრომატოგრაფია და მეღვინეობის პროდუქციის ხარისხის შეფასება. აგრალური მეცნიერებების პრობლემები. 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIV, გვ 63-64 .

შ. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. გაზური ქრომატოგრაფია და მეღვინეობის პროდუქციის ხარისხის შეფასება.. . 2006წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIV, გვ 63-64 . .

ი. გოგუაძე. გაზჰიდრატები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 118-120 გვ.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე,ბ. ტაბატაძე. გაზჰიდრატები. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2005წ. №13, 2005, გვ. 118–121;.