სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. დიდ მოცულობაში მიმდინარე თბოგაცემის პროცესების საკვლევი დანადგარის ავტომატიზაციის სქემა. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2009წ. თბილისი, N13, გვ.124-129.

ნ. წიგნაძე. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. #2(13).

შ. წეროძე, ე. მეძმარიაშვილი, ვ. გოგილაშვილი, ნ. წიგნაძე, ნ. სირაძე, ვ. მეძმარიაშვილი. დიდგაბარიტიანი გასაშლელი ანტენების მექანიკური სისტემების სტრუქტურა და კინემატიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". ISSN 1512-3936. 2009წ. №2(13), გვ. 64-76.

გ. ცერცვაძე. დიდი ბაბილონური პერიოდის საიდუმლო.. ,,ამირანი”. 2003წ. N9.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე. დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2011წ. #15 გვ. 111-115.

ი. ქვარაია, თ. დვალიშვილი, შ. ყანჩაშვილი. დიდი დიამეტრის რკინაბეტონის გუმბათის, ასაწყობი საყალიბე სისტემის აგება და მონტაჟი. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #3(38), გვ.4.

ნ. ხაზარაძე. დიდი ექვთიმე. საქართველოს რესპუბლიკა. 2015წ. N 7 (7652), გვ, 17.

ვ. მენთეშაშვილი. დიდი ზომის მილების ნამზადების პლაზმურ-რკალური ჭრის პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია . ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, N2(430). გვ. 61-71. 2000წ. .

ა. გვარუციძე, გ. მალაშხია. დიდი ილია– ადამიანური ყოფის არქიტექტორი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N2, 2014 წ. 13 გვ..

თ. კაჭარავა, ნ. ფაილოძე. დიდი კამას Foeniculum vulgare mill L აგრობიოლოგიური თავისებურებანი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2006წ. საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ტ. XXXV, თბილისი, გ. 15-17.

რ. შენგელია. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2000წ. №9-12, 0,2 ნ.თ. .

ნ. ხაზარაძე. დიდი მეცნიერის ბავშვობა და ყრმობა. "გლობალ-პრინტი". 2013წ. 921-923.

ნ. ჟველია. დიდი მეცნიერის დიდი ნაღვაწი. . ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე’’ შრომები.. 2014წ. გვ. 41-44.

ხ. გაჩეჩილაძე, ნ. ღლონტი , გ. ინანიშვილი , თ. ბიბილური. დიდი მცხეთის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი არქეოლოგიური ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,მეცნიერება და ტექნიკა'' #10-12, გვ. 144-148. 2002წ. 0130-7061.

ჰ. კუპრაშვილი. დიდი პროცესის მნიშვნელოვანი ეტაპი. გაზ. ”ახალი საქართველო”. 1999წ. #31.

შ. ვეშაპიძე. დიდი ქართველი მოაზროვნეები გლობალიზაციისა და ეროვნული ეკონომიკური ფასეულობების შესახებ. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2009წ. #2.

ნ. ხაზარაძე. დიდი შემოქმედის სიცოცხლე გარდაცვალების შემდეგაც არ წყდება. ''თბილისის უნივერსიტეტი”. 2005წ. #17, გვ. 5.

რ. მიშველაძე. დიდი ხელოვანის მონოლოგი, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 8. გვ.. 2008წ. .

გ. მაისურაძე, ა. ლებანიძე, დ. ვარდიაშვილი. დიდმალიანი რკინაბეტონის კონსტრუქციები. "მშენებლობა". 2017წ. №3(46).

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. დიეთილ ნიკოტინამდთან (კორდიამინი) ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთების შედარებითი სტერეოქიმიური დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(5), .