სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ნ. კუპრავა, ი. ჯებირაშვილი. გაზჰიდრატები და მისი ფიზიკური წარმოშობა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 101-109 გვ.

ი. გოგუაძე. გაზჰიდრატები და მისი ფიზიკური წარმოშობა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 101-109 გვ.

გ. ჯავახიშვილი. გაკიდული ბაგირის სხვადასხვა მეთოდით ანგარიში. "ინტელექტუალი". 2007წ. №5, 59-64 გვ..

მ. შელეგია. გალაკტიონი აკადემიაში. კრ. გალაკტიონოლოგია . 2010წ. V, გვ.397-402.

ს. სიგუა. გალაკტიონი და ტიციანი: დაღუპვის წინათგრძნობა, . კრებულში: „გალაკტიონი–125“, . 2016წ. გვ. 275–286..

მ. შელეგია. გალაკტიონი და ფოტოს საკითხი. ჟ. განათლება, სტუ. 2012წ. N 3 (6), გვ.75-80.

მ. შელეგია. გალაკტიონი, მაიაკოვსკი და.... ლიტერატურული ძიებანი. 2004წ. N25, გვ. 286-291.

მ. შელეგია. გალაკტიონის ოთხი დემონი. ლიტერატურული ძიებანი. 2002წ. N23, გვ. 371-376.

ე. მგალობლიშვილი. გალაკტიონის შიში . Scripta manent.. 2012წ. № 4 (16), გვ.49-52.

ქ. მახაშვილი, კურცხალია ც.ს., ენუქიძე ნ.ე., სიმონია ზ.შ., ნადირაშვილი მ.ვ., ჩხეიძე ნ.ვ., პავლიაშვილი გ.გ.,. გალვანური წარმოების ჩამდინარე წყლებიდან მძიმე ლითონთა უტილიზაციიის ტექნოლოგიის დამუშავება. Georgian Engineering News. 2014წ. №4, გვ.62-67.

თ. ლაფერაშვილი. გალიუმის არსენიდზე ლითონების ელექტროქიმიური დაფენის გაუმჯობესებული ტექნოლოგია. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 3-17.

თ. ლაფერაშვილი, ვ. მიქელაშვილი, ო. კვიციანი. გალიუმის არსენიდზე მცირე წინაღობიანი ომური კონტაქტების მიღება და კვლევა. ფოტონიკა 2011, კონფერენციის მასალები, სტუ გამომცემლობა. 2011წ. 121-130.

ნ. ხუნდაძე, ლ.სირაძე, თ. რაზმაძე. გამა სპექტომეტრია გეოფიზიკური კვლევების კომპლექსში. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2016წ. №31 გვ. 83-91.

ნ. იმნაძე, გ.ზარდიაშვილი, ლ.გონჯილაშვილი. გამა-სხივების სხვადასხვა დოზის გავლენა ლობიოს მემარცვლიის ფენოფაზებზე. კონფერენციის მასალები. 2012წ. გვ.214-215, თბილისი.

ფ. ვერულაშვილი. გამაგრებული ცილინდრული გარსების მდგრადობის დაკარგვის ღერძსიმეტრიული ფორმა თანაბარი ღერძული შეკუმშვის დროს. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;II-საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. 108-111.

ლ. გვასალია, თ. რიგიშვილი, მ. მჭედლიშვილი. გამავალი აირების SO2-საგან მანგანუმის ინფლატრაციული მადნით გაწმენდის პროცესის ოპტიმიზაცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2005წ. ტ.5, №6, 3 გვ..

მ. მჭედლიშვილი, თ. რიგიშვილი, ლ. გვასალია. გამავალი აირებისSO2-სგან მანგანუმის ინფილტრაციული მადნით გაწმენდის პროცესის ოპტიმიზაცია. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2005წ. 5(6)..

მ. მოისწრაფიშვილი, ცირა ელგენდარაშვილი. გამანაწილებელი ლოგისტიკის მიზანი და ძირითადი ეტაპები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #2(27) გვ.143-148.

ც. ელგენდარაშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი. გამანაწილებელი ლოგისტიკის მიზანი და ძირითადი ეტაპები.. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მშენებლობა . 2013წ. #2(27)გვ. 143-148.