სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ.ენობრივ მოვლენათა და მათი მნიშვნელობის სუბიექტისეული შეფასების პრობლემა.. სტუ შრომები. 2009წ. N 3 (473) გვ.93-97.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ.ინტერსუბიექტურობა, სუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი.. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. N4(20) გვ. ტომი Iგვ.99-103.

ი. აქუბარდია. გამცველის პროცესუალური მდგომარეობა. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2005წ. #1(6), გვ.1–13.

ლ. ქრისტესიაშვილი, დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. გამჭიმავი ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსივობაზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2016წ. 3(42), 7.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ი. ხუბულავა. გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის შეფასება. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.200-203.

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ი.გველესიანი ლ.გოლოძე. გამხსნელის გავლენა 2,8–დიეთილ–2,4,6,8–ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0]–ოქტანდიონ–3.7 კომპლეკსწარმქმნის უნარზე. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2013წ. ტ.39 N.3-4. გვ.210-218. .

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი ე.თოფურია თ.ტუსიაშვილი. გამხსნელის გავლენა დიმეთილაცეტამიდის და N,N-დიმეთილფორმამიდის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია . 2016წ. ტ.42 №3. გვ.320-324.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. განათება ინტერიერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2010წ. #1,66-70.

მ. მილაშვილი, null, ვალერი მჭედლიშვილი. განათება ინტერირში. . სტუ. შრომები. 2010წ. #1(475) თბ. 2010. გვ. 66-70;.

მ. მილაშვილი. განათება ინტერირში. . სტუ. შრომები. 2010წ. #1(475) თბ. 2010. გვ. 66-70;.

მ. ქიტოშვილი, მ.ავალიანი. განათების გავლენა მხედველობაზე და მისი ჰიგიენა. ჟურნალი ``მეცნიერება და ტექნოლოგიები`` საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი. 2008წ. #10-12, გვ.118-121.

ე. ბარათაშვილი. განათლება -რეგიონის კონკურენტუნარიანობის სისტემაში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. #9-10. 0.5 ნ.თ. .

მ. ოხანაშვილი, ელგენდარაშვილი ცირა, ელგენდარაშვილი ნატო, დარჩაშვილი მიხეილი. განათლებაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების მიზნები და ამოცანები. სტუ, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები, მოხსენებათა კრებული. 2017წ. .

მ. ბალიაშვილი. განათლების დარგში ექსპერტთა თვითშეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის მიღება Z-Score-ს სახით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2011წ. №3 (41).

ლ. ხვედელიძე. განათლების დარგში სახელმწიფო დაკვეთის სრულყოფა . ეკონომიკის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2003წ. თბ., ტ. VI .

თ. ჯაგოდნიშვილი. განათლების ევროპული სივრცე და ჩვენ. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2007წ. ტ.9, გვ. 4-8.

მ. შონია, ეთერ ღვინერია. განათლების თეორიები და სასწავლო პროცესის სპეციფიკა. "საზრისი", ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი. 2011წ. 27, გვ.14-17.

ნ. ჭანტურია, თამარ შინჯიაშვილი. განათლების იდეები და კონცეფციები კარლ მეინჰემის სოციოლოგიურ შრომებში. საერთაშორისო პერიოდული გამოცემა "განათლება“,სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტ. 2012წ. #4, 2012.

მ. ფირანაშვილი, თამარ ქობლიანიძე. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიაში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია"თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, კონფერენციის მასალები, გორი. 2013წ. ISBN 978-994-17-863-4; გვ.53-58.

თ. ქობლიანიძე, მაკა ფირანაშვილი. განათლების მენეჯმენტის როლი ტურიზმის ინდუსტრიში . სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“ მასალები. გორი, . 2013წ. .