სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. გამარტივებული სისხლის სამართალწარმოება ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2011წ. #6.

ჰ. კუპრაშვილი. გამარჯვებას გააზრებული მოქმედება, მოთმინება და დრო სჭირდება. გაზ. ”ბიზნეს კურიერი”. 1994წ. № 35.

გ. ლოლაძე, თ.ჭეიშვილი, ე.ნიკოლაიშვილი. გამარჯვების ადგილმდებარეობის ქვიშა-ხრეშის შესწავლის და ზოგადი შეფასების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. #15 (1), გვ.137-139.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე, ე. ნიკოლაიშვილი. გამარჯვების ადგილმდებარეობსი ქვიშა-ხრეშის შესწავლის და ზოგადი შეფასების საკითხისადმი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. №15(1), გვ.137-139.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. გამაცივებელი ჰაერის პარამეტრების გავლენა ვაშლის ზოგიერთი ჯიშის შეშრობაზე. საქართველის მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები. ''მეცნიერება''. 2006წ. № 16 244-248 გვ..

ბ. ბარკალაია. გამაჯანსაღებელი ტურიზმი, როგორც განვითარების პერსპექტიული ფორმა საქართველოში . რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 26წ. #1-2 2017, 0.45თ. .

ი. გოგუაძე. გამბჯენი საბურღი სისტემა ავტოტრეკ "G-3" როტორული ბურღვისათვის.. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 104-108 გვ..

ზ. ზალიკაშვილი, თ. კაკუშაძე, ბ.ჩხენკელი. გამკამკამებლის მუშაობის ტექნოლოგიური სქემების ექსპერიმენტალური გამოკვლევა. . 2003წ. №3б 2003, გვ.159 -163.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. გამოვარდნათა თეორიის გამოყენება წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯის საანგარიშოთ. "საქართველოს გეოგრაფია". 2011წ. #66, გვ.118-122.

ე. ბალიაშვილი, ღუდუშაური ზაირა, ხარხელი მანანა, ჯელია ირინა. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირე ბული რეგიონების ასაღორ ძინებლად. ”ახალი ეკონომისტი”. 2011წ. 2011, #4.

ზ. ღუდუშაური, ე. ბალიაშვილი, ი. ჯელია, მ. ხარხელი. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირებული რეგიონების ასაღორძინებლად. ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2011წ. #4.

მ. ხარხელი. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირებული რეგიონების ასაღორძინებლად. ახალი ეკონომისტი. 2012წ. 43-47.

პ. ლემონჯავა. გამოკვლევა საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის შესახებ. ეკონომიკა. 2003წ. .

მ. ყიფშიძე, ფ.შალაშვილი. გამოკვლევების როლი რეკლამაში. გამომცემლობა. 2007წ. 1 გვ.36-44.

გ. ღვინეფაძე. გამოკითხვა-შეფასების კომპიუტერული სისტემა "უნივერსიტეტის" აგების კონცეფცია. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 1 (2), გვ. 109-110.

მ. მამნიაშვილი. გამომძიებელი სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N4, გვ. 149-155.

მ. მამნიაშვილი. გამომძიებელი უფლებამოსილების ზოგიერთი კონცეპტუალური საკითხი. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. N1 გვ. 355-358.

გ. აბაშიძე. გამომძიებლის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში.. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2012წ. ტომი IV.

გ. აბაშიძე, ირაკლი აბაშიძე. გამომძიებლის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2012წ. #7(9), .

გ. ჩიკოიძე. გამონათქვამის დომინანტური შრე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. N 20, თბილისი, გვ. 103-107.