სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს დეპრესირებული რეგიონების ასაღორძინებლად. ახალი ეკონომისტი. 2012წ. 43-47.

პ. ლემონჯავა. გამოკვლევა საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის შესახებ. ეკონომიკა. 2003წ. .

მ. ყიფშიძე, ფ.შალაშვილი. გამოკვლევების როლი რეკლამაში. გამომცემლობა. 2007წ. 1 გვ.36-44.

გ. ღვინეფაძე. გამოკითხვა-შეფასების კომპიუტერული სისტემა "უნივერსიტეტის" აგების კონცეფცია. "სტუ-ს შრომები". მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. N 1 (2), გვ. 109-110.

მ. მამნიაშვილი. გამომძიებელი სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნ. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. N4, გვ. 149-155.

მ. მამნიაშვილი. გამომძიებელი უფლებამოსილების ზოგიერთი კონცეპტუალური საკითხი. სოხუმის უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. N1 გვ. 355-358.

გ. აბაშიძე. გამომძიებლის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში.. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2012წ. ტომი IV.

გ. აბაშიძე, ირაკლი აბაშიძე. გამომძიებლის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები. . ჟურნალი `თემიდა,~ . 2012წ. #7(9), .

გ. ჩიკოიძე. გამონათქვამის დომინანტური შრე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2017წ. N 20, თბილისი, გვ. 103-107.

ლ. გაჩეჩილაძე. გამონაკლისების საკუთარი კლასების შემუშავება Java ენაში.. Georgian Engineering News (GEN) LTD. 2016წ. No.3 (vol. 79), 2016. – გვ. 40-42..

ი. კუტუბიძე. გამორჩეული გამოკვლევა (აკად. არჩილ ფრანგიშვილისა და პროფ. ოლეგ ნამიჩეიშვილის წიგნიდან - '''საუბრები მრცნიერების ფილოსოფიის შესახებ'' - გამოსვლის თაობაზე. საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. №84.

ი. კუტუბიძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ოლეგ ნამიჩეიშვილი. გამორჩეული გამოკვლევა (აკად. არჩილ ფრანგიშვილისა და პროფ. ოლეგ ნამიჩეიშვილის წიგნის - ,,საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ“ - გამოსვლის თაობაზე) . სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. #32, გვ.82-89.

მ. მოისწრაფიშვილი, არჩვაძე თეა. გამოსაშვები პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასების პროგრამის დამუშავება. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #2(36),271-276გვ..

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. გამოსახულებათა ამოცნობა გადასვლების მატრიცის მეთოდით. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2002წ. #10–12, გვ.20–23.

თ. თოდუა, მ. მაძაღუა. გამოსახულებათა ანალიზი ფონური სტრუქტურებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2001წ. #4 (437). გვ. 156–159.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, მაჩალაძე რამაზი, ჯღამაძე მიხეილი. გამოსახულებათა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის კორელაციური თავისებურებანი. Georgian Engineearing News (GEN). 2011წ. #3, pp. 21-26.

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის კორელაციური თავისებურებანი. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "Georgian Engineering News". 2011წ. № 3 (vol. 59), გვ. 21-26..

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ე. ხუციშვილი. გამოსახულებათა კოდირების ეფექტიანობისა და ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. № 10-12 (672, 673, 674), გვ. 79-82..

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ლალი. გამოსახულებათა კოდირების პრინციპები წრფივი გარდასახვების საფუძველზე. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. #11, გვ. 165-168.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა ტრანსფორმანტების ზონური კოდირება ტრანსფორმანტების სტატისტიკური პარამეტრების ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2012წ. № 2 (62), გვ. 48-62.