სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა ტრანსფორმანტების ზონური კოდირება ტრანსფორმანტების სტატისტიკური პარამეტრების ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2012წ. № 2 (62), გვ. 48-62.

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფარქტალური კოდირების შერწყმა შეკუმშვის სხვა ალგორითმები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები #1(6). 2009წ. .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფარქტალური შეკუმშვის ხარისხის შეფასება ხელშეშლის პირობებში. საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფრაქტალური კოდირების შერწყმა შეკუმშვის სხვა ალგორითმებთან. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N 1(6).

ზ. გოგილაშვილი. გამოსახულებათა შკუმშვის კომბინირებული მეთოდების გამოყენებაზე დაფუძნებული ვიდეო კონფერენც-კავშირის კოდეკის სტრუქტურული სქემა.. ინტელექტი. 2005წ. #3 58-60გგ..

მ. ჩხაიძე. გამოსახულებათა წარმოდგენა და ამოცნობა ათვლის ათობით სისტემაში. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. №4-6, გვ.25-27.

ქ. კოტეტიშვილი, კაპანაძე ქ. გამოსახულების სრულყოფა მრტ-ში-სიხშირის კოდირება და გრადიენტების შერჩევა. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები.. 2012წ. თბილისი. გვ.41-44.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი, თ. ბერიანიძე. გამოსახულების წარმოდგენისა და დამუშავების პერსპექტივები ოპტოელექტრონული მეთოდით და გამომთვლელი საშუალებებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. No.1 (vol. 81) .

თ. თოდუა. გამოსახულების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება ფონური სტრუქტურების გამოყენებით. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი . 2008წ. #2(5).

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ., პეტრიაშვილი შ. გამოფიტვის ბიოქიმიური პროცესების გამოყენება გარემოს გეოეკოლოგიური გაჯანსაღების მიზნით . მეცნიერება და ტექნიკა . 2000წ. N1-3 გვ.69-71.

ნ. ჩხაიძე. გამოყენებითი ხასიათის ამოცანათა ოპტიმალური სისტემის ეფექტიანობის ექსპერიმენტული გამიკვლევის მეთოდოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2016წ. ტ. N 32 გვ. 145-151.

მ. ბრელიძე. გამოყენებითი გეომეტრიის როლი და ზოგიერთი რეკომენდაცია მჭრელი იარაღის აქტიური ნაწილის . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. №1(13), გვ. 146–151..

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე. გამოყენებითი სასწავლო ამოცანებისა და ექსპერტიზის ალგორითმების ოპტიმალური შერჩევა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXXI, გვ.132-135..

რ. გაფრინდაშვილი. გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ამოცანები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, „პარალელი“. 2011წ. N2, გვ. 173-180.

ნ. ჩხაიძე. გამოყენების ხასიათის ამოცანათა სისტემის აგება საგებ შორის კავშირების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2015წ. ტ. N 30 გვ. 196-203.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. გამოყოფილ არხებზე სარეალიზაციო გლობალური ქსელის სისტემოტექნიკის ზოგიერთი ასპეტქის შემუსავებისა და გამოყენების შესახებ. სტუ–ს შრომები,"მართვის ავტორიზებული სისტემები". 2016წ. №1 (21) გვ.58–61.

გ. ცინცაძე, ა.დარჩიაშვილი, დ.ოტიაშვილი, რ.ჩაგუნავა. გამოშრობის მეთოდით ტყავის კონსერვირების ისტორიისთვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.5, N6. გვ.651-652. 2005წ. ტ.5, N6. გვ.651-652.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ა.ფრანგიშვილი, ვ.გორგიძე, შ.ნაჭყებია და სხვა. გამოჩენილი ინჟინრები და მეცნიერები. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი,. 2012წ. .

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.სხილაძე,ი.მეტრეველი. გამოჩენილი პროვიზორი მე-19 საუკუნის საქართველოში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1, გვ.173-177.

ე. გვენეტაძე. გამოჩინებულის წმიდა დიდმოწამე გიორგის ეკლესია. . საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #28. 108-112..