სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გაჩეჩილაძე. გამონაკლისების საკუთარი კლასების შემუშავება Java ენაში.. Georgian Engineering News (GEN) LTD. 2016წ. No.3 (vol. 79), 2016. – გვ. 40-42..

ი. კუტუბიძე. გამორჩეული გამოკვლევა (აკად. არჩილ ფრანგიშვილისა და პროფ. ოლეგ ნამიჩეიშვილის წიგნიდან - '''საუბრები მრცნიერების ფილოსოფიის შესახებ'' - გამოსვლის თაობაზე. საისტორიო ვერტიკალები. 0წ. №84.

ი. კუტუბიძე, არჩილ ფრანგიშვილი, ოლეგ ნამიჩეიშვილი. გამორჩეული გამოკვლევა (აკად. არჩილ ფრანგიშვილისა და პროფ. ოლეგ ნამიჩეიშვილის წიგნის - ,,საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ“ - გამოსვლის თაობაზე) . სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2015წ. #32, გვ.82-89.

მ. მოისწრაფიშვილი, არჩვაძე თეა. გამოსაშვები პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის შეფასების პროგრამის დამუშავება. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #2(36),271-276გვ..

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. გამოსახულებათა ამოცნობა გადასვლების მატრიცის მეთოდით. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2002წ. #10–12, გვ.20–23.

თ. თოდუა, მ. მაძაღუა. გამოსახულებათა ანალიზი ფონური სტრუქტურებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2001წ. #4 (437). გვ. 156–159.

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, მაჩალაძე რამაზი, ჯღამაძე მიხეილი. გამოსახულებათა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის კორელაციური თავისებურებანი. Georgian Engineearing News (GEN). 2011წ. #3, pp. 21-26.

ჯ. ხუნწარია, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის მთავარი კოეფიციენტების მასივის კორელაციური თავისებურებანი. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "Georgian Engineering News". 2011წ. № 3 (vol. 59), გვ. 21-26..

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ე. ხუციშვილი. გამოსახულებათა კოდირების ეფექტიანობისა და ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2008წ. № 10-12 (672, 673, 674), გვ. 79-82..

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ლალი. გამოსახულებათა კოდირების პრინციპები წრფივი გარდასახვების საფუძველზე. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2009წ. #11, გვ. 165-168.

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე. გამოსახულებათა ტრანსფორმანტების ზონური კოდირება ტრანსფორმანტების სტატისტიკური პარამეტრების ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიისა და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ჟურნალი "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2012წ. № 2 (62), გვ. 48-62.

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფარქტალური კოდირების შერწყმა შეკუმშვის სხვა ალგორითმები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები #1(6). 2009წ. .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, ნ. ნარიმანაშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფარქტალური შეკუმშვის ხარისხის შეფასება ხელშეშლის პირობებში. საინფორმაციო კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. გამოსახულებათა ფრაქტალური კოდირების შერწყმა შეკუმშვის სხვა ალგორითმებთან. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N 1(6).

ზ. გოგილაშვილი. გამოსახულებათა შკუმშვის კომბინირებული მეთოდების გამოყენებაზე დაფუძნებული ვიდეო კონფერენც-კავშირის კოდეკის სტრუქტურული სქემა.. ინტელექტი. 2005წ. #3 58-60გგ..

მ. ჩხაიძე. გამოსახულებათა წარმოდგენა და ამოცნობა ათვლის ათობით სისტემაში. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2006წ. №4-6, გვ.25-27.

ქ. კოტეტიშვილი, კაპანაძე ქ. გამოსახულების სრულყოფა მრტ-ში-სიხშირის კოდირება და გრადიენტების შერჩევა. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები.. 2012წ. თბილისი. გვ.41-44.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი, თ. ბერიანიძე. გამოსახულების წარმოდგენისა და დამუშავების პერსპექტივები ოპტოელექტრონული მეთოდით და გამომთვლელი საშუალებებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. No.1 (vol. 81) .

თ. თოდუა. გამოსახულების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება ფონური სტრუქტურების გამოყენებით. შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. თბილისი . 2008წ. #2(5).

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ., პეტრიაშვილი შ. გამოფიტვის ბიოქიმიური პროცესების გამოყენება გარემოს გეოეკოლოგიური გაჯანსაღების მიზნით . მეცნიერება და ტექნიკა . 2000წ. N1-3 გვ.69-71.