სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შაკიაშვილი. ევფემისტური მეტაფორის როლი გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N2(5), გვ. 69-72.

. ევფემისტური მეტაფორის როლი გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N2(5), გვ. 69-72.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ნ. ბაკურაძე. ეთერზეთების წარმოების ნარჩენების ტექნოლოგიური შესწავლა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 198.

მ. მელაძე, მელაძე მ. . ეთერზეთოვანი ტექნიკური კულტურების გავრცელების აგროკლიმატური ზონები. საქართველოს ნაციონალური ატლასი. 2009წ. ელ.ვერსია.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ეთეროვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგია . გრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები ჟ.. 2010წ. #4, გვ. 45-49 .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ეთეროვანი ვარდის ყვავილების გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგია. გრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები ჟ.. 2010წ. #4, გვ. 45-49 .

ქ. ბაციკაძე. ეთეროვანი ზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებების შერჩევა პარფიუმერიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. ISSN 1512-0686 vol.11 no.2.

ქ. ბაციკაძე. ეთეროვანი ზეთებისა და სურნელოვანი ნივთიერებების შერჩევა პარფიუმერიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალიV#2. 2011წ. ISSN1512-0686 გვ233-235.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ეთიკა და პროფესიონალიზმი სამეწარმეო საქმიანობაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება;შრ.. 2007წ. 10,123-127გვ. ISSN # !512-102X.

ქ. გიორგობიანი. ეთიკისა და ზნეობის დაცვა-ჟურნალისტის უმთავრესი მოვალეობა. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2005წ. N6. გვ. 209-213.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ოთხქლორიანი ნახშირბადისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.61-65.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის ხსნადობის შესწავლა ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. #6 (445), გვ.58-61.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. კობალაძე, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2011წ. ტ. 11, N2. ISSN 1512-0686, გვ.149-152.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ., კობალაძე ნ.. ეთილენის, ნახშირბადის (II) ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის თანატელომერიზაციის რეაქციის მექანიზმის შესწავლა. Geogian Engineering News. 2011წ. #2, 11, გვ. 149-152.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენის, ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, გვ.133-135.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩჩხუბიანიშვილი დ., ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენის,ნახშირბადის ოქსიდის და ოთხქლორიანი ნახშირბადის ტელომერიზაციის გამოკვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #2,გვ.133-135.

ლ. ქრისტესაშვილი, დ. ჩხუბიანიშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ნახშირბადის (II) ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღებული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ. 9. N3, 223-225.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ქრისტესაშვილი ლ.. ეთილენისა და ნახშირბადის ოქსიდის ტელომერიზაცია ოთხქლორიან ნახშირბადთან და მიღბული ტელომერების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9, #3 გვ. 223-225.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..

ნ. ჩხუბიანიშვილი. ეთილენისა და ტრიქლორძმარმჟავა ეთილის ეთერის ტელომერიზაციის რეაქციის თერმოდინამიკა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი . 2009წ. ტ.9. N2, 130-132გვ..