სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აბაშიძე. გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის ინსტიტუტი საზღვარგარეთის ქვეყნების სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით (შედარებითი ანალიზი). . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2012წ. #5, .

ი. ბლაგიძე, რ. თხინვალელი, ნ. პაპუნაშვილი. გამოწვის ზეგავლენა ნეოდივიტ ლეგირებული ფოსფატური მინების ოპტ იკურ თვისებებზე. მეცნიერება და ტეკნოლოგიები . 2009წ. N6, 21.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გამოხმაურება გიორგი მალაშხიას ლექსების კრებულზე: “სულის ამბოხი. ფიქრები ლექსებად. ცხოვრების ფილოსოფია“,. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-8.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გამოხმაურება გიორგი მალაშხიას ლექსების კრებულზე: “სულის ამბოხი. ფიქრები ლექსებად. ცხოვრების ფილოსოფია“,. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-8.

ზ. ხასაია. გამოხმაურება ზურაბ ხასაიას ესეზე. ჩვენი მწერლობა. 2014წ. №12 (220), გვ. 27.

ზ. ხასაია. გამოხმაურება ზურაბ ხასაიას ესეიზე ,,აკუტაგავას ტრაგედია". ჩვენი მწერლობა. 2010წ. №4 (108), გვ. 32.

ზ. ხასაია. გამოხმაურება ზურაბ ხასაიას წიგნზე. ეკონომიკა და ბიზნესი . 2015წ. ტომი VIII, N 2, 2015. გვ. 167-171.

გ. გაფრინდაშვილი. გამოხმაურება პროფ. ზ.კოვზირიძის სტატიაზე ,,რა არის კერამიკა”. . ჟურნალი. ,,კერამიკა”, თბილისი . 2006წ. № 1(15), გვ. 3-4.

თ. აბულაძე. გამრავლების შედეგის დამრგვალების ერთი მეთოდის შესახებ. დიდი სისტემების მართვაში საკავშირო სკოლა-სემინარის შრომები. "მეცნიერება". 1976წ. ქ. თბილისი, 6 გვ.

ნ. კეჟერაძე, ლ. პაპავა, ბერიშვილი ზაური. გამრეცხი ხსნარის შერჩევა დოლიანი ენერგეტიკული ქვაბების ეკრანის მილებისსაექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვისას. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #2 (50)გვ.22–26.

ლ. პაპავა. გამრეცხი ხსნარის შერჩევა დოლიანი ენერგეტიკული ქვაბების ეკრანის მილებისსაექსპლუატაციო ქიმიური გარეცხვისას. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2009წ. # 2 (50) –2 გვ.22–24.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. გამფრქვევი საშრობების გაანგარიშების მეთოდიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 2 (476). გვ. 110–113.

კ. ბზიშვილი. გამყიდველის პასუხისმგებლობა ევიქციისათვის. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ჟურნალი "მეცნიერება და ცხოვრება". 2014წ. 2014 წ. N 1(9).

თ. ცინცაძე, ცომაია ვასილი, ცინცაძე თენგიზი, ლაშაური კონსტანტინე. გამყინვარების საუკუნოვანი დინამიკა კავკასიაში და მყინვართა გაქრობის კლიმატური პროგნოზი გლობალური დათბობის ფონზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119.

მ. ნოზაძე, მ. ნაცვლიშვილი. გამყოფ კამერებში წვიმის წყლების ტრანსპორტირების ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისათვის. ენერგია. 2005წ. #4(36), ნაწ. 2/2 .

ბ. დიდებაშვილი, ა. კაკაბაძე,თ. კუპატაძე ტ. კოტრიკაძე. გამყოფი პუნქტების განლაგება მთიანი რელიეფის პირობებში. . 2012წ. .№4-6/ 2012. გვ. 78-83..

ბ. დიდებაშვილი. გამყოფი პუნქტების განლაგება მთიანი რელიეფის პირობებში ”მეციენერება და ტექნოლოგიები. საქართველო მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. ISSN 0130-7061. .. 2012წ. №4-6/ . გვ. 78-83..

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. გეშტალდტი და ენობრივი ნიშნის შინაფორმა. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent". 2010წ. N2(6) გვ.33-37.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. დარგობრივი კომუნიკაცია და მისი სწავლების სპეციფიკა.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N3 გვ.115-1119.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ენობრივი კატეგორიის ფენომენის ჩამოყალიბების საწყისები დ მისი ზეგავლენა ენის მორფოლოგიური სისტემის შემდგომ სისტემატიზაციაზე.. სტუ. შრომები. 2008წ. N2 (468) გვ.116-118.