სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ნაციონალურ-ინტერნაციონალური ტენდენციები და ინტეგრირებული მნიშვნელობა ენობრივი ფორმის ჩამოყალიბების პროცესში. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent". 2009წ. N 4 გვ.22-26.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ნაციონალური და ეთნოკულტუროლოგიური სტერეოტიპები ფრაზეოლოგიური სემანტიკის ჩამოყალიბებისა და აღქმის პროცესში. სტუ შრომები. 2010წ. N 3 (477) გვ.92-97.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეო-სემანტიკური კლასი ”სუბიექტის პიროვნული თვისებები” ინტერსუბიექტურ ჭრილში. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N 2.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეო-სემანტიკური მნიშვნელობა და კვლევის ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური ასპექტები. . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N4 .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, როგორც იდიომატიზაციისა და მეტაფორიზაციის შედეგი.. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent" . 2010წ. N2 (6) გვ.33-37.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, სიმბოლიზაციისა და კვაზისტერეოტიპული სიტუაციის მოდელი.. სტუ შრომები. 2011წ. N1 (479) გვ.95-98.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ნომინაცია და მისი სემანტიკური სპეციფიკა. სტუ შრომები. 2009წ. N 4 (474) გვ. 166-169.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური სინონიმია ”ენა-ვარიანტის ჭრილში” . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N3.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრეიმი და ადამიანის მეტაფორული აზროვნება.. სტუ შრომები. 2011წ. N1 (479) გვ.99-101.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ”ენა-ვარიანტის” ურთიერთმიმართების საკითხი თანამედრობე გერმანულ ენაში.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N 2.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ.ენობრივ მოვლენათა და მათი მნიშვნელობის სუბიექტისეული შეფასების პრობლემა.. სტუ შრომები. 2009წ. N 3 (473) გვ.93-97.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ.ინტერსუბიექტურობა, სუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი.. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. N4(20) გვ. ტომი Iგვ.99-103.

ი. აქუბარდია. გამცველის პროცესუალური მდგომარეობა. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2005წ. #1(6), გვ.1–13.

ლ. ქრისტესიაშვილი, დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. გამჭიმავი ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსივობაზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2016წ. 3(42), 7.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ი. ხუბულავა. გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის შეფასება. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.200-203.

მ. ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი გ.ცინცაძე ნ.გეგეშიძე ი.გველესიანი ლ.გოლოძე. გამხსნელის გავლენა 2,8–დიეთილ–2,4,6,8–ტეტრააზაბიციკლო[3,3,0]–ოქტანდიონ–3.7 კომპლეკსწარმქმნის უნარზე. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია). 2013წ. ტ.39 N.3-4. გვ.210-218. .

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე დ.ლოჩოშვილი ე.თოფურია თ.ტუსიაშვილი. გამხსნელის გავლენა დიმეთილაცეტამიდის და N,N-დიმეთილფორმამიდის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია . 2016წ. ტ.42 №3. გვ.320-324.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. განათება ინტერიერში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2010წ. #1,66-70.

მ. მილაშვილი, null, ვალერი მჭედლიშვილი. განათება ინტერირში. . სტუ. შრომები. 2010წ. #1(475) თბ. 2010. გვ. 66-70;.

მ. მილაშვილი. განათება ინტერირში. . სტუ. შრომები. 2010წ. #1(475) თბ. 2010. გვ. 66-70;.