სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩიქავა. გლობალიზაცია და შრომის საერთაშორისო დანაწილება.. გამომცემლობა ”მერიდიანი”, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია - ”მოამბე”, ტ. X. 2003წ. 8 გვ..

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა ურთიერთობა. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №2, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2009წ. .

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი.. ჟურნალი „მაცნე“ (ფილოსოფიის სერია), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2007წ. .

გ. ტალახაძე, ვ.შუბითიძე. გლობალიზაცია როგორც განვითარებადი ქვეყნების საკითხი . სამეცნიერო ჟურნალი ,, ხელისუფლება და საზოგადოება" სტუ-ს გამომცემლობა 2009. 2009წ. #2 (10) ,8.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 1-2, 44-45 გვ .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გლობალიზაცია, კრიზისი, სახელმწიფო ენა . კრებული ,,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. გვ. 97-101.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია, კულტურა,ცივილიზაცია. კულტურა და საზოგადოება. 2013წ. 54-69გვ.

ა. აბრალავა. გლობალიზაციის არსის გაგებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2002წ. #6, გვ. 33-37.

თ. გრიგოლია. გლობალიზაციის გავლენა მსოფლიო პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #3(19).

გ. ჯოლია. გლობალიზაციის ვექტორის ინვერსია და განვითარებადი აზიის ასწლეული. ეკონომიკა. 2016წ. #3-4.

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაციის თანამედროვე ტენდენციები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2010წ. #1, გვ. 385.

ა. აბრალავა. გლობალიზაციის ლიდერი ქვეყნების სტრატეგია. ა) საქ.ეკონომიკის სამინ. არსებ. ეკონომიკური და სოციალ. პრობლემების ს/კ ინსტ. შრომ.კრებული. ტ.6.2002წ. ბ) ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" #3. 2005წ. .

ა. აბრალავა. გლობალიზაციის ორი პოლუსი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა"#6. 2005წ. .

ს. ხიზანიშვილი. გლობალიზაციის პოზიტივები და ნეგატივები და საქართველო. საქ.ტექ.უნივერსიტეტი, ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #4(20), ტომი II, გვ. 5-15.

მ. ბაღათურია, ნ. გეგენავა. გლობალიზაციის პრობლემები საქართველოში. ჟ. "ეკონომიკა". 2013წ. #5-6 გვ. 250-254.

ნ. ჩიკვილაძე. გლობალიზაციის საერთაშორისო მნიშვნელობა. ჟურნალი“ბიზნეს- ინჟინერინგი“2013წ.. 0წ. N1,2.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაციის სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 220-232გვ.

ა. აბრალავა. გლობალიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები არალიდერი ქვეყნებისათვის. ა)ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა"#3, ბ) ჟურნალი "ეკონომიკა". 2003წ. ა)#3, გვ.114-118, ბ) #3-4, გვ.127-131.

დ. კვარაცხელია. გლობალიზაციის ტენდენციები. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები".. 2008წ. გვ.: 22-32, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. გლობალიზაციის ჰორიზონტები: ადამიანისეუ-ლი ყოფიერების ახლებური გაზომვა-„მეგასაზოგადოების“ ცნების შესახებ. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N3.