სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23784 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. დრეკად გარემოში მოთავსებული ცილინდრული მილის დრეკად პლასტიკური დაძაბული მდგომარეობა. "ენერგია", თბილისი. 2017წ. №2(82), გვ. 91-93.

ე. ქრისტესიაშვილი, ლ. ქრისტესიაშვილი. დრეკად ინერციის ფუძის გავლენა ნაგებობის დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე სეისმური ზემოქმედებისას". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. #2(29).

ა. ხაბეიშვილი. დრეკად ფუძეზე მდებარე უსასრულო სიგრძის მქონე კოჭის გაანგარიშება ცენტრალურ დარტყმაზე. კოჭის მასის დაყვანის კოეფიციენტის ზოგადი ფორმულის მიღება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2009წ. N3 (473). გვ.14-18. ISSN 1512-0996.

გ. ყიფიანი. დრეკადების თეორიის მეთოდების გამოყენება სამშენებლო კონსტრუქციებში . მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე. სტუ. თბილისი 2005. გვ.49-50. 2005წ. გვ.49-50.

ვ. ნათბილაძე, ნ. ნათბილაძე, თ თევზაძე. დრეკადი მზარდი ელემენტებით აღწერილი მანიპულატორი რობოტის დინამიკის ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. № 1, გვ. 233-238.

გ. ნადირაშვილი, ვ. ნათბილაძე. დრეკადი მზიდი ელემენტებით აღჭურვილი მანიპულაციური რობოტის დინამიკის ზოგიერთი საკითხი . საქართველოს საავტ-საგზაო ინსტიტუტი N1. 2001წ. 6 გვ..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. დრეკადი ნახევარ-სიბრტყის საზღვარზე ვერტიკალური დატვირთვის დინამიკური მოქმედების საკითხისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, . 1996წ. 137, # 1, გვ. 121-124..

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე" მოხსენებები. 2005წ. .

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი, ი.ბედუკაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდიფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2007წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ,ჭყოიძე, ი.ბაკურაძე, დ.ჭითანავა. დრეკადი პოტენციალის მოდოფიცირებული გამოსახულების გამოყენების ილუსტრაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2007წ. № 3 (6).

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2011წ. #3 (22), თბილისი, გვ. 27-32.

რ. გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. . 2011წ. სამეცნიეო-ტექიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, ხ.გორჯოლაძე. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2011წ. N 3 (22) 27-32.

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. ISSN 1512-3936, N 3(22), 27-32, თბილისი.

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. ISSN 1512-3936, N 3(22), 27-32, თბილისი.

რ.გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. # 3(22), გვ. 27-32.

ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება იმპულსების მოქმედებაზე. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი . 2003წ. 3(449).

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად კანთელიძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება ღუნვა-გრეხითი დარტყმის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N3(477). გვ.14-16. ISSN 1512-0996.

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების რხევები იმპულსების მოქმედებისას. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 3(449).

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. დრეკადკედლებიან მილში სითხის არასტაციუნალური დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი".19.2012წ.. 0წ. გვ.229-233..