სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ინტერსუბიექტურობა და ფრაზეო-სემანტიკური კლასი ”ოჯახი”. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N1.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. კომუნიკაცია - მულტიდისციპლინარული პარადიგმა . ”ღია დიპლომატიის ასოციაციის” სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2012წ. N4 (24).

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. კულტურის მენტალური გააზრება და ენობრივ მოვლენათა კულტუროლოგიური ასპექტები.. სტუ შრომები. 2009წ. N 3 (473) გვ.88-92.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ლექსიკონების სტრუქტურირება ლექსიკურ ერთეულთა საგნობრივ-ცნებითი ჯგუფების გამოყოფის საფუძველზე. სტუ შრომები. 2008წ. N2 (468) გვ.111-115.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმია.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N3.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ნაციონალურ-ინტერნაციონალური ტენდენციები და ინტეგრირებული მნიშვნელობა ენობრივი ფორმის ჩამოყალიბების პროცესში. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent". 2009წ. N 4 გვ.22-26.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ნაციონალური და ეთნოკულტუროლოგიური სტერეოტიპები ფრაზეოლოგიური სემანტიკის ჩამოყალიბებისა და აღქმის პროცესში. სტუ შრომები. 2010წ. N 3 (477) გვ.92-97.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეო-სემანტიკური კლასი ”სუბიექტის პიროვნული თვისებები” ინტერსუბიექტურ ჭრილში. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N 2.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეო-სემანტიკური მნიშვნელობა და კვლევის ონომასიოლოგიურ-სემასიოლოგიური ასპექტები. . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. N4 .

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, როგორც იდიომატიზაციისა და მეტაფორიზაციის შედეგი.. სამეცნიერო ჟურნალი ”Scripta manent" . 2010წ. N2 (6) გვ.33-37.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ერთეულის შინაფორმა, სიმბოლიზაციისა და კვაზისტერეოტიპული სიტუაციის მოდელი.. სტუ შრომები. 2011წ. N1 (479) გვ.95-98.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური ნომინაცია და მისი სემანტიკური სპეციფიკა. სტუ შრომები. 2009წ. N 4 (474) გვ. 166-169.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური სინონიმია ”ენა-ვარიანტის ჭრილში” . სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N3.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრეიმი და ადამიანის მეტაფორული აზროვნება.. სტუ შრომები. 2011წ. N1 (479) გვ.99-101.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ”ენა-ვარიანტის” ურთიერთმიმართების საკითხი თანამედრობე გერმანულ ენაში.. სტუ შრომები.საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2013წ. N 2.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ.ენობრივ მოვლენათა და მათი მნიშვნელობის სუბიექტისეული შეფასების პრობლემა.. სტუ შრომები. 2009წ. N 3 (473) გვ.93-97.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ.ინტერსუბიექტურობა, სუბიექტურობა და სოციალური ფაქტორი.. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. N4(20) გვ. ტომი Iგვ.99-103.

ი. აქუბარდია. გამცველის პროცესუალური მდგომარეობა. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი. 2005წ. #1(6), გვ.1–13.

ლ. ქრისტესიაშვილი, დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. გამჭიმავი ცენტრიდანული ძალების გავლენა დისკის კუთხურ სიჩქარესა და დატვირთვის ინტენსივობაზე. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2016წ. 3(42), 7.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, ი. ხუბულავა. გამჭოლი ტიპის ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის შეფასება. სტუ წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2013წ. #68, გვ.200-203.