სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობები და კონიუნქტურები თანამედროვე პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #4, 2014.

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობების გააზრების საკითხები სხვადასხვა საზოგადოებრივი წყობის პირობებში. სოციალური ეკონომიკა. 2016წ. #1, 2016.

ე. კავთიძე. განაწილებითი ურთიერთობების შინაარსი, ფაქტორები და სტიმულირების მექანიზმები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. #6, 2011.

ნ. თოფურია, ი.ვაჭარაძე. განაწილებულ ოფის-სისტემებში საქმიანი პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული მოდელირება და ანალიზი პეტრის ქსელებით. Georgian Electronic Scientific Journal, 2006, N3. 2006წ. 186-189.

ო. შონია, გ. სურგულაძე ი. ილდიზ . განაწილებული ინფორმაციუ¬ლი სისტემების აგება თანამედროვე ტექ-ნოლოგიების ინტეგრირებული გამოყენებით. «ინტელექტი», თბილისი, N3(6), . 1999წ. თბილისი, N3(6), გვ. 77-81.

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი. განაწილებული კომპლექსური ქსელის დამუშავების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული . 2000წ. №3 (431).

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. განაწილებული კომპლექსური ქსელის დამუშავების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2000წ. #3 (431).

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. განაწილებული მომენტებით გამოწვეული კოჭების ჩაღუნვების განსაზღვრა ექვივალენტური ტვირთების მეთოდით. სტუ თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2001წ. №4-5.

ნ. თოფურია, ლ.ყვავაძე, ი.ვაჭარაძე. განაწილებული მონაცემთა ბაზის აგების ავტომატიზაცია .NET გარემოში. სტუ შრ.კრებ “მას“-N1(2). 2007წ. 105-109.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. განაწილებული სამომენტო დატვირთვის განხორციელების ორი წესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2002წ. №1(12).

რ. გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. განაწილებული სამომენტო დატვირთვის განხორციელების ორი წესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2002წ. № 1 (12).

გ. გოგიჩაიშვილი. განაწილებული სამუშაო ადგილების ფუნქციონალური ანალიზი CASE ტექნოლოგიების ბაზაზე. ''ინტელექტი''. 2006წ. 1(24).

თ. სუხიაშვილი. განაწილებული სისტემების მოდელირება პროცესების თვალთახედვით. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, . . 2006წ. № 1, გვ. 78-82.

გ. კოხრეიძე, შ.ფხაკაძე. განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ავტონომიურ ენერგოსისტემაში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. ,,ენერგია,,#3(53) თბილისი.2010. 2010წ. თბილისი.2010.

ლ. ბოჭორიშვილი, მ.ა. არაბიძე. განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების რისკები და პრობლემები. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 3 და 4.

გ. კოხრეიძე, შ.ფხაკაძე. განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ჰიბრიდულ ენერგოსისტემაში დინამიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. ,,ენერგია,,თბილისი.2010. 2010წ. #3(55)თბილისი.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა მუდმივი დენის იმპულსური გარდამსახების საშუალებით. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო .GEN-4,02.. 2002წ. GEN-4,02, 130-133.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის პარალელური ენერგოსისტემის გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. თბილისი.2002.

ნ. ჩიკვილაძე. განვითარება და კეთილდღეობა. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ. N2 გვ.112–119 (0,5).