სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. განაწილებული კომპლექსური ქსელის დამუშავების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2000წ. #3 (431).

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი. განაწილებული მომენტებით გამოწვეული კოჭების ჩაღუნვების განსაზღვრა ექვივალენტური ტვირთების მეთოდით. სტუ თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2001წ. №4-5.

ნ. თოფურია, ლ.ყვავაძე, ი.ვაჭარაძე. განაწილებული მონაცემთა ბაზის აგების ავტომატიზაცია .NET გარემოში. სტუ შრ.კრებ “მას“-N1(2). 2007წ. 105-109.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. განაწილებული სამომენტო დატვირთვის განხორციელების ორი წესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი . 2002წ. №1(12).

რ. გიორგობიანი, ბ.ჭურჭელაური. განაწილებული სამომენტო დატვირთვის განხორციელების ორი წესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2002წ. № 1 (12).

გ. გოგიჩაიშვილი. განაწილებული სამუშაო ადგილების ფუნქციონალური ანალიზი CASE ტექნოლოგიების ბაზაზე. ''ინტელექტი''. 2006წ. 1(24).

თ. სუხიაშვილი. განაწილებული სისტემების მოდელირება პროცესების თვალთახედვით. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, . . 2006წ. № 1, გვ. 78-82.

გ. კოხრეიძე, შ.ფხაკაძე. განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ავტონომიურ ენერგოსისტემაში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. ,,ენერგია,,#3(53) თბილისი.2010. 2010წ. თბილისი.2010.

ლ. ბოჭორიშვილი, მ.ა. არაბიძე. განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების რისკები და პრობლემები. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 3 და 4.

გ. კოხრეიძე, შ.ფხაკაძე. განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ჰიბრიდულ ენერგოსისტემაში დინამიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. ,,ენერგია,,თბილისი.2010. 2010წ. #3(55)თბილისი.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა მუდმივი დენის იმპულსური გარდამსახების საშუალებით. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო .GEN-4,02.. 2002წ. GEN-4,02, 130-133.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის პარალელური ენერგოსისტემის გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. თბილისი.2002.

ნ. ჩიკვილაძე. განვითარება და კეთილდღეობა. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ. N2 გვ.112–119 (0,5).

მ. ჩხარტიშვილი, ე.ღვინერია. განვითარების დონის შესაბამისი სწავლება - მოკლე ისტორია და მახასიათებლები; შრომათა კრებული . შრომათა კრებული „საზრისი“,№. 2009წ. №25, გვ. 43-47.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება საჯარო-კერძო პარტნიორობის გამოყენების სფეროში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3, გვ.68975.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი, ია გერლაშვილი. განვითარებული ქვეყნების კონკურენტ უნარიანობის ძირითადი ფაკტორები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4.

ა. კაპანაძე. განზომილების ანალიზის მეთოდი. . 1986წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ყუბანეიშვილი. განივი კვეთების გავლენარკინაბეტონის არაცენტრალურად შეკუმშული ელემენტებისმზიდუნარიანობაზე. მშენებლობა. 2008წ. N4 (11),.

თ. ყიფიანი. განკელის გარდაქმნა ზოგიერთი დიფერენციალური ოპერატორისათვის . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 46-47.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, რ ჩაგუნავა, თ ბაღათურია. განლექვის პროცესის გამოყენების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ილუსტრირებული ჟურნალი `კერამიკა~. თბილისი. . 1999წ. . გვ.25-29.