სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. ,,ქალი ომების და კონფლიქტების დროს” . (ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თელავი, მასალები), . 2005წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში”. საისტორიო შტუდიები, V, თბილისი. 2004წ. გვ. 188-207.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივ-საწარმოო აქტივობა”. (სოციოლოგ. გამოკვლ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1971წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივი შრომის და საზოგადოებრივი აქტივობის საკითხები (სოციოლოგიური გამოკვლ.)”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1970წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური აქტივობის საკითხები”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1973წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური სტატუსი და კულტურული საზოგადოება”. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის სამეცნიერო სესიის კრებული. 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის ფენომენი საქართველოს კულტურულ პროცესში”. ჟურ. ,,კრიტერიუმი”, რუსთაველის სახ. ლიტ. ინსტიტუტი, თბილისი. 2003წ. №9, გვ. 57-62.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის შრომითი და საზოგადოებრივი აქტივობა სვანეთში”, ეთნო-სოციოლ. გამოკვლევის შედეგები (მესტია, ლენტეხი). თეზისები. 1971წ. .

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,ქაოსი ენერგოსისტემებში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . 2010წ. #1(10), თბილისი, გვ.388-392.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ქაოსური პროცესები ეკონომიკაში". საქართველოს ეკონომიკური მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. 8-12 ოქტომბერი, თბილისი გვ. 356-361.

გ. ჭიკაძე, ც. ფხაკაძე. ,,ქაოსური პროცესების მართვა სინერგეტიკის მეთოდის გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ. 29-35.

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალი და ქრისტიანული მრწამსი”. ქრისტიანობის კვლევები, გამომც. ,,უნივერსალი”, თბილისი. 2010წ. გვ. 59-64.

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალის ფენომენი და გენდერული თანასწორობა” . შრომები, VI (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სესია). გამოც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”. 2004წ. გვ. 322-329.

თ. აფხაიძე. ,,ქართული ემიგრაცია მანჯურიაში". ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2011წ. #23 გვ 95-99.

თ. აფხაიძე. ,,ქართული სათვისტომო ქალაქ ხარბინში (გაზეთ დამოუკიდებელი საქართველოს მასალების მიხედვით). Scripta manement. 2013წ. # 2(18) გვ122-125.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ქვაბის დოლში წყლის დონეზე წნევის გავლენა და მისი რეგულირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",4(72),2014წ.. 0წ. გვ.-4..

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ქვაბის დოლში წყლის დონეზე წნევის გავლენა და მისი რეგულირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",4(72),2014წ.. 0წ. გვ.-4..

კ. აბულაძე, ვ. ლიჩელი, ს. ცირამუა. ,,ქვემო ქართლის არქეოლოგიური ტურიზმის პოტენციალის კვლევის შედეგები". თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი", სამეცნიერო შრომების კრებული, ტ. IV. 2012წ. ISSN 1987-7994 გვ. 19-39.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ქვეყანაში სისხლის სამართლის პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3 ,გვ.166–168 ISSN 1512-0538.

ზ. ქოიავა. ,,ყველგან საქართველოა". სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (26)ტომი II გვ. 59-67.