სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. დოღონაძე. ,,პრევენცია - არასრულწლოვანთა შორის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის საფუძველი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 9 გვ. 16-27.

მ. ცაცანაშვილი. ,,პროვაიდერთა ურთიერთობის სამართლებრივი ასპექტები გლობალურ ინფორმაციულ სივრცეში (საქართველოს მაგალითზე)". ჟურნალი ,,ინტელექტი" თბილისი. 1999წ. #3-6 გვ.49-56.

ნ. ლომიძე, ჯ. გახოკიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისაკენ?(პოლიტიკური სამართლებრივი ასპექტები). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის მასალების შრომები,,სამართლის აქტუალური პრობლემები''. 2014წ. გვ.71–76 ISBN 978-9941-0-6746-4.

მ. კაპანაძე. ,,რეგიონალური ბიუჯეტების მნიშვნელობა ტერიტორიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაში. ჟურნ. "ეკონომიკის აქტუალური საკითხები’’. 2001წ. , თსუ, N 16 2001 გვ24-31.

თ. ბაქანიძე. ,,რეგიონული ტექნოპარკების ფუნქციონირების ეფექტიანობის შეფასება’’. „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2012წ. N 3, თბილისი.

ნ. ლომიძე. ,,რელიგიის როლი პოლიტიკაში''. სტუ–ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერტობების ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული ,, მსოფლიო და კავკასია . 2017წ. N6,გვ 15–18.

კ. აბულაძე. ,,როდის და როგორ დასრულდება კრიზისი?". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2009წ. გვ. 59-61.

თ. იაშვილი, ი. იაშვილი. ,,რუსეთის აგრესიული ენერგეტიკული პოლიტიკა". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2008წ. #1 გვ. 157-175.

ლ. ხეცურიანი. ,,საარბიტრაჟო ხელშეკრულების ფორმები და მისი მნიშვნელობა პრაქტიკაში”. . სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი " თემიდა" საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”.. 2011წ. N5(7) – 2011წ, ISSN 1512-1305, თბილისი.

მ. კაპანაძე. ,,საბიუჯეტო რეგულირების სრულყოფის საკითხისათვის”. ჟურნ. "სოციალური ეკონომიკა“,. 2001წ. N 5 2001 გვ99-103.

მ. კაპანაძე. ,,საგანგებო საბიუჯეტო რეჟიმის როლი რეგიონების სოციალურ ეკონომიკური განვითარეწბის დონეტა გამოთანაბრებაში”. ჟურნ. „ეკონომიკა“, . 2002წ. N 1–2 2002გვ43-47.

ჯ. ჯანაშია. ,,საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული, როგორც თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის მნიშვნელოვანი საფრთხე". თბილისისი ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია. 0წ. 2-10 გვ, თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. ,,სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების პროგნოზირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",2007წ.1(41). 0წ. გვ.-5.

ე. მგალობლიშვილი. ,,სალომე" ქართული თეატრის სცენაზე, საისტორიო ვერტიკალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2013წ. №26, გვ.88-91.

ლ. ტაბატაძე. ,,სამანი – 2“ ოზოგენერატორის გამოყენება ღვინის წარმოებაში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №3 (505) .

ლ. ტაბატაძე. ,,სამანი – 2“ ოზოგენერატორის გამოყენება წიგნების სადეზინ-ფექციოდ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №3 (505) .

გ. იაშვილი, დ. კლიმიაშვილი. ,,სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობის საზოგადოებრივი და ეკონომიკური გარემო საქართველოში". ,სოციალური ეკონომიკა XXI–საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2017წ. #3.

გ. ტაბატაძე, ა. გვარუციძე; ნ. კბილაძე. ,,სანავთობო შოკები“ და პრობლემები მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“,. 2010წ. №4(10), 2010 ,10–14.

გ. კალანდაძე, ლევან ოსიძე. ,,სანქციებით ომები და ირანის მაგალითი რუსეთისათვის. საისტორიო ვერტიკალები. 2019წ. გადაცემული დასაბეჭდად.

გ. ბაღათურია, ნ. ლომსაძე. ,,სასამართლო სისტემის კიბერნეტიკული მოდელი". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 3(43) გვ. 111-118.