სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭორიშვილი, მ.ა. არაბიძე. განახლებადი ენერგეტიკის განვითარების რისკები და პრობლემები. ყოველკვარტალური საერთ.რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. # 3 და 4.

გ. კოხრეიძე, შ.ფხაკაძე. განახლებადი ენერგიის წყაროებიან ჰიბრიდულ ენერგოსისტემაში დინამიური პროცესების კომპიუტერული მოდელირება. ,,ენერგია,,თბილისი.2010. 2010წ. #3(55)თბილისი.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა მუდმივი დენის იმპულსური გარდამსახების საშუალებით. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო .GEN-4,02.. 2002წ. GEN-4,02, 130-133.

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ.სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის პარალელური ენერგოსისტემის გამოყენების პერსპექტიული მიმართულებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2002წ. თბილისი.2002.

ნ. ჩიკვილაძე. განვითარება და კეთილდღეობა. ჟურნალი“ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2012წ. 2012წ. N2 გვ.112–119 (0,5).

მ. ჩხარტიშვილი, ე.ღვინერია. განვითარების დონის შესაბამისი სწავლება - მოკლე ისტორია და მახასიათებლები; შრომათა კრებული . შრომათა კრებული „საზრისი“,№. 2009წ. №25, გვ. 43-47.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება საჯარო-კერძო პარტნიორობის გამოყენების სფეროში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2014წ. #3, გვ.68975.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი, ია გერლაშვილი. განვითარებული ქვეყნების კონკურენტ უნარიანობის ძირითადი ფაკტორები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4.

ა. კაპანაძე. განზომილების ანალიზის მეთოდი. . 1986წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, გ.ყუბანეიშვილი. განივი კვეთების გავლენარკინაბეტონის არაცენტრალურად შეკუმშული ელემენტებისმზიდუნარიანობაზე. მშენებლობა. 2008წ. N4 (11),.

ა. ცაკიაშვილი, მ. თავაძე. განივი ძვრის ბზარის გავლენა ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე რკინაბეტონის რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2018წ. N1(48), გვ. 40-44, თბილისი, ISSN 1512-3936.

თ. ყიფიანი. განკელის გარდაქმნა ზოგიერთი დიფერენციალური ოპერატორისათვის . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 46-47.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, რ ჩაგუნავა, თ ბაღათურია. განლექვის პროცესის გამოყენების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ილუსტრირებული ჟურნალი `კერამიკა~. თბილისი. . 1999წ. . გვ.25-29.

ნ. ჩხაიძე. განსაზღვრული ინტეგრალების გამოყენება ზოგიერთი ტიპის ეკონომიკურ ამოცანებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2006წ. ტ. 35 გვ.175-177.

ნ. ჩხაიძე. განსაზღვრული ინტეგრალის გამოყენება ეკონომიკაში. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 4N2 (55) გვ. 146-149.

გ. სოსელია, null, ნ.ნაცვლიშვილი,ლ.კლიმიაშვილი,ვ.ნაჭყებია. განსაკუთრებულ პირობებში მომუშავე წყალმომარაგების სისტემების საიმედოობის პროგნოზირება კოროზიის გათვალისწინებით. ქ.თბილისი. 2001წ. თემა N 13-41/2001 75 გვ..

მ. ჯიქია. განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები ჰუმანიტარულ სამართალში. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2007წ. N3, გვ. 172-190.

მ. ძოწენიძე. განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები და საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. გუგავა. განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები საქართველოს საჯარო სექტორში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №35, გვ 293–301.

ლ. მეტრეველი. განსასჯელი პიროვნების ფსიქოლოგიური ასპექტები. „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ. 121-124.