სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ცაკიაშვილი, მ. თავაძე. განივი ძვრის ბზარის გავლენა ღუნვადი ელემენტის სიმტკიცეზე რკინაბეტონის რღვევის მექანიკის მეთოდების გამოყენებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2018წ. N1(48), გვ. 40-44, თბილისი, ISSN 1512-3936.

თ. ყიფიანი. განკელის გარდაქმნა ზოგიერთი დიფერენციალური ოპერატორისათვის . საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 2(34). 2009წ. გვ. 46-47.

ხ. წიქარიშვილი, თ. ცინცაძე, რ ჩაგუნავა, თ ბაღათურია. განლექვის პროცესის გამოყენების ისტორიისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური და საწარმოო ილუსტრირებული ჟურნალი `კერამიკა~. თბილისი. . 1999წ. . გვ.25-29.

ნ. ჩხაიძე. განსაზღვრული ინტეგრალების გამოყენება ზოგიერთი ტიპის ეკონომიკურ ამოცანებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2006წ. ტ. 35 გვ.175-177.

ნ. ჩხაიძე. განსაზღვრული ინტეგრალის გამოყენება ეკონომიკაში. სსსუ -ის სამეცნირო შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 4N2 (55) გვ. 146-149.

გ. სოსელია, null, ნ.ნაცვლიშვილი,ლ.კლიმიაშვილი,ვ.ნაჭყებია. განსაკუთრებულ პირობებში მომუშავე წყალმომარაგების სისტემების საიმედოობის პროგნოზირება კოროზიის გათვალისწინებით. ქ.თბილისი. 2001წ. თემა N 13-41/2001 75 გვ..

მ. ჯიქია. განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფი პირები ჰუმანიტარულ სამართალში. ჟურნალი „მართლმსაჯულება“. 2007წ. N3, გვ. 172-190.

მ. ძოწენიძე. განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონები და საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. გუგავა. განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები საქართველოს საჯარო სექტორში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №35, გვ 293–301.

ლ. მეტრეველი. განსასჯელი პიროვნების ფსიქოლოგიური ასპექტები. „განათლება“. 2015წ. N3(14), გვ. 121-124.

ე. აბრამიძე, ვ. ჭანკოტაძე, ელ. აბრამიძე, , ა. კუბლაშვილი. განსხვავებული არაწრფივი თეორიების საფუძველზე ფენოვანი გარსების დეფორმაციის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნა.. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“ ,თბილისი, №4(39),2015, გვ.57–61. 2015წ. .

კ. ფხაკაძე. განუზღვრელ მნიშვნელობიანი პროპოზიციული ლოგიკა და ზოგიერთი მისი გამოყენება მექანიკურ მტკიცებათა თეორიაში. თბილისის I საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები. 1995წ. I, (ინგლისურად), 39-40.

ჰ. კუპრაშვილი. განუსაზღვრელ შესაძლებლობათა გარანტი. გაზ. „რეზონანსი“. 1997წ. 1997 წლის 5 აგვისტო, #212.

ნ. როსეფაშვილი. განქორწინების პრობლემატიკა ფაქტიური ქორწინებისას . სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 0წ. №2 (19), თბილისი, 2014 წელი.

თ. ხაჩიძე, ავალიანი ი.მ., ჩიქოვანი რ.ი., ბერიშვილი ზ.ვ.. განშუქოვნებული ლინზა-კონცენტრატორების დამუშავება და დამზადება ფოტოვოლტაიკური ბლოკის ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS . 2014წ. №1, 2014, p.p. 27-31..

ე. კავთიძე. განწილებით ურთიერთობათა სრულყოფის ტენდენცია. სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. #3, 2014.

რ. გაფრინდაშვილი. განწყობის თეორია და ცრურწმენების ფსიქოლოგია. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2011წ. N4 (20), ტ. 2, გვ. 14-20.

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. განწყობის როლი არქიტექტურაში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. #3(9); 166-171.

მ. მელქაძე, ა.ქურდიანი. განწყობის როლი არქიტექტურაში. სტუ ჟურნალი „განათლება“ . 2013წ. #2(8); 2013.

თ. მალაღურაძე. განწყობის შეცვლა და სელექციური პროცესები. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. შრომები 3 (15), გვ. 108-112.