სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი. გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი გრადიენტის მქონე პოლიმერული არეების შექმნა . საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 1999წ. ტ.25, #3-4, 273.

ლ. ნადარეიშვილი. გარდატეხის მაჩვენებლის დადგენილი გრადიენტის მქონე პოლიმერული არეების შექმნა . საქართველოს მეცნ. აკადემიის მაცნე. 1997წ. ტ.2, #3, 30-35.

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობა–დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. კავკასიის მაცნე. 2002წ. სპეციალური გამოშვება.

ნ. ქოჩლაძე, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკითხი ქალაქის ტერიტორიაზე. კამარა. 2005წ. 1(4).

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი, თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. კავკასიის მაცნე. 2003წ. სპეციალური გამოცემა 2.

მ. მილაშვილი, ნ.ქოჩლაძე. გარე ვაჭრობის როლი და ადგილი ქალაქის ურბანულ ქსოვილში. . კავკასიის მაცნე. 2003წ. #2.

ჯ. გრიგალაშვილი, თ. ოთარაშვილი.. გარე ზემოქმედებაზე ადამიანის რეაქციის შეფასების ალგორითმი და ინტელექტუალური მოდელი. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2006წ. 2006, №1 (24) .

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. გარე კახეთის ტერიტორიაზე მზის ჯამური რადიაციის ვერტიკალური განაწილების შეფასება. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2013წ. ტ. 119, გვ. 60-63, ISSN 1512-0902.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი. გარე კახეთის მოლასური როფის სამხრეთ სეგმენტის სტრუქტურული გეგმების ასიმეტრია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. №25, გვ.36-42.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. გარე რელსის გვერდითი ცვეთის ინტენსივობის შემცირების ღონისძიებები მცირერადიუსიან მრუდებში. “ტრანსპორტი”. 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 .გვ.28-30.

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენის მეთოდიკა შედგენილ მრუდებში. სტუ შრომები”, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2002წ. ISSN 1512-0996 #4(443) -გვ. 102-106.

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების გავლენა მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოებაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2007წ. ISSN 1512-3537 #3.–გვ.83-88.

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების წარმოშობის მიზეზები. “ინტელექტი”, . 2008წ. ISSN 1512-0333 #1(30), – გვ.55 – 57..

М. . გარეკახეთის სარმატულ და ქვედა პლიოცენურ ნალექებში ნახშირწყალბადების გეოქიმიური გამოკვლევები ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით.. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26), გვ.13-15.

ლ. ნადარეიშვილი. გარემო არისა და დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა იზოტაქტილური პოლიპროპილენის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. საქართველოს მეცნ. აკადემია, სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1980წ. #3, გვ.106-114.

თ. რევაზიშვილი. გარემო და ჯანმრთელობა. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. #3 (19) გვ. 97-103.

ნ. მაჭავარიანი. გარემო ფაქტორების მოქმედება აბრეშუმის პარკის ახვევის პროცესზე. პერიოდული სამეცნიერო-ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. №2(25).

ბ. კახაძე, მ.კვინიკაძე, მ. კირაკოსიანი, მ.აბზიანიძე. გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური პროცესებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის შეფასების მეთოდები. სტუ, სამთო ჟურნალი. 2016წ. 2(37).

გ. ტაბატაძე, მზია ნადირაძე. გარემოზე სამთო მრეწველობის ზემოქმედების საზღვრების დადგენა. ეკონომიკა. 2014წ. N 10-12, გვ.145-148 .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურის გაფართოებულ დიაპაზონში მომუშავე უნივერსალური სპლიტ კონდიციონერი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №1(503) გვ 87-92..