სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კუციავა ნ., ქარჩავა გ., ქარჩავა ჯ.. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება და ოპტიმალური მართვა (მენეჯმენტი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

თ. აფაქიძე, ჯ. იოსებიძე, , დ. ალადაშვილი. გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2014წ. თბილისი.

გ. კაიშაური, ე.გელაშვილი. გარეული ხილის ქიმიური შედგენილობის შესწავლის შედეგები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის, საქართველოს სახელმწიფო-ზოოტექნიკურ-სავეტერინერო აკადემიისა და საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”-თბილისი. 2000წ. ტ.9, გვ.124-127.

ბ. სურგულაძე. გარეცენტრულად შეკუმშული ღეროების გაანგარიშება ენერგეტიკულ-ვარიაციული მეთოდით (ნახევრადალბათური ინტერპრეტაცია). `მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე” 2005. 2005წ. .

მ. მესხია. გარეჯელი იეროდიაკონი იოსტოს მრევლიშვილი(აღმშენებლობაწმ. დავითის ლავრაში და მოგზაურობა წმ. მიწაზე. მხედარი, საისტორიო კრებული. 2012წ. 2.

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. გარსდენილ ნაგებობაზე მოქმედი ჯამური ჰიდრო-დინამიკური წნევის კომპო-ნენტების რაოდენობრივი თანაფარდობის პროგნოზი. ენერგია . 2009წ. N4(52). (ISNN 1512-0120).

თ. ბერიძე, ფაილოძე ნ.. გარსული დანაოჭებული პანელების გაანგარიშების ამოცანის ალგორითმიზაცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორის, პროფესორ მურმან ედილაშვილის 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. გვ.170-177.

გ.მაისურაძე. გარსული საძირკვლები. სტუ–ს შრომები . 2010წ. 2(452), 137–140გვ.

მ. ჭანტურია, ა.სოხაძე, გ.მაისურაძე, თვალავაძე. გარსული საძირკვლის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები. სტუ-ს შრომები. 2011წ. №3(481).

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. გასაყინი სხეულის ფორმის გავლენა გაყინვის ხანგრძლიობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. 2(472). გვ. 100–103.

მ. სანიკიძე, ვ. გოგილაშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, გ. მეძმარიაშვილი. გასაშლელი ხიდის ტრანსფორმირებადი სისტემის კინემატიკური ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ. 6-14, თბილისი. ISSN 1512-3936. .

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის თანამედროვე საშუალებები. სამხედრო ტექნიკა, თბილისი. 1997წ. №2(5), გვ.61-70 (საიდუმლო).

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის ხერხები და საშუალებები. საქ.სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული, თბილისი. 1997წ. №3(6), გვ.41-43 (საიდუმლო).

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.117, გვ. 61-63, ISSN 1512-0902.

სვანიძე ზ., ურუშაძე ნ. . გაუდაბნოების ხელშემწყობი გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. ჰმი-ს შრომები, ტ.107, გვ.160-166. . 2002წ. ტ.107, გვ.160-166. .

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. გაუმჯობესებული თვისებების მქონე მსუბუქი სილიკატური ბეტონის ქარხნული ტექნოლოგიის შეწავლა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 1 ISSN 1512-3936.

გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განივკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. .

ლ. ზამბახიძე, გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განიკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. #2, .

ა. ლეჟავა, მ.ელიზბარაშვილი. გაფართოებული დისკრერიზაციის ანათვალთა ფუნქციების დისკრეტულ წარმოდგენათა ოპერატორების გამოთვლითი მდგრადობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი” №1, 13-16. 2006წ. .