სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. გასაყინი სხეულის ფორმის გავლენა გაყინვის ხანგრძლიობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. 2(472). გვ. 100–103.

მ. სანიკიძე, ვ. გოგილაშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, გ. მეძმარიაშვილი. გასაშლელი ხიდის ტრანსფორმირებადი სისტემის კინემატიკური ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ. 6-14, თბილისი. ISSN 1512-3936. .

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის თანამედროვე საშუალებები. სამხედრო ტექნიკა, თბილისი. 1997წ. №2(5), გვ.61-70 (საიდუმლო).

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის ხერხები და საშუალებები. საქ.სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული, თბილისი. 1997წ. №3(6), გვ.41-43 (საიდუმლო).

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.117, გვ. 61-63, ISSN 1512-0902.

სვანიძე ზ., ურუშაძე ნ. . გაუდაბნოების ხელშემწყობი გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. ჰმი-ს შრომები, ტ.107, გვ.160-166. . 2002წ. ტ.107, გვ.160-166. .

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. გაუმჯობესებული თვისებების მქონე მსუბუქი სილიკატური ბეტონის ქარხნული ტექნოლოგიის შეწავლა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 1 ISSN 1512-3936.

გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განივკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. .

ლ. ზამბახიძე, გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განიკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. #2, .

ა. ლეჟავა, მ.ელიზბარაშვილი. გაფართოებული დისკრერიზაციის ანათვალთა ფუნქციების დისკრეტულ წარმოდგენათა ოპერატორების გამოთვლითი მდგრადობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი” №1, 13-16. 2006წ. .

თ. იაშვილი. გაფართოებული ევროპა-საქართველოს გზა ევროინტეგრაციისაკენ . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #3 (11) გვ. 44-56.

ა. ზენაიშვილი. გაფიცვის უფლება საქართველოში.. ჟურნალი . 2014წ. .

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი, ალანია ზურაბი. გაფცქვნილი ლიმონის ჯემი. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

გ. ლობჟანიძე. გაყიდვა გრძელდება (ტრეფიკინგი). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2014წ. N1, 2014, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“ გვ.8.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ნ. ნოზაძე. გაყიდვების ანალიზისა და პროგნოზის ამოცანებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, . 2017წ. No 6(6), თბილისი, ISSN 1987-8591, 301-308 გვ. .

გ. ჯანელიძე, ნ. ჭალიძე. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ხელშემწყობი თანამედროვე ტექნოლოგიები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2016წ. #2(22), ISSN 1512-3979.194-199 გვ..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ანალიზის მეთოდები. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. No 5(5), თბილისი, ISSN 1987-8591, 318-323 გვ. .

ჯ. გახოკიძე. გაყინული კონფლიქტების პოლიტიკური და სამართლებრივი ფუნქცია. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. 18, გვ. 97-03..

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნონიკაშვილი ლ. გაძლიერების ეკვივალენტური კომპლექსური კოეფიციენტის მათემატიკური მოდელის შემუშავების ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №2(7), გვ. 40-43. ISSN 1512-3979.

გ. ბურჯალიანი, გ. ურუშაძე. გაწიბოვნებულზედაპირიანი თბომცვლელი აპარატების ეფექტურობა ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გათვალისწინებით. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ISSN 1512-0996. 2005წ. 2(456), გვ.94-98.