სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების გავლენა მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოებაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2007წ. ISSN 1512-3537 #3.–გვ.83-88.

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. გარე რელსის ჭარბი შემაღლების წარმოშობის მიზეზები. “ინტელექტი”, . 2008წ. ISSN 1512-0333 #1(30), – გვ.55 – 57..

М. . გარეკახეთის სარმატულ და ქვედა პლიოცენურ ნალექებში ნახშირწყალბადების გეოქიმიური გამოკვლევები ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით.. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26), გვ.13-15.

ლ. ნადარეიშვილი. გარემო არისა და დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა იზოტაქტილური პოლიპროპილენის ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებზე. საქართველოს მეცნ. აკადემია, სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია,კონსერვაცია, ტექნოლოგია ჯანაშიას სახ.საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი ,,მეცნიერება". 1980წ. #3, გვ.106-114.

თ. რევაზიშვილი. გარემო და ჯანმრთელობა. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. #3 (19) გვ. 97-103.

ნ. მაჭავარიანი. გარემო ფაქტორების მოქმედება აბრეშუმის პარკის ახვევის პროცესზე. პერიოდული სამეცნიერო-ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2006წ. №2(25).

ბ. კახაძე, მ.კვინიკაძე, მ. კირაკოსიანი, მ.აბზიანიძე. გარემოზე მიყენებული ეკოლოგიური პროცესებით გამოწვეული ეკონომიკური ზარალის შეფასების მეთოდები. სტუ, სამთო ჟურნალი. 2016წ. 2(37).

გ. ტაბატაძე, მზია ნადირაძე. გარემოზე სამთო მრეწველობის ზემოქმედების საზღვრების დადგენა. ეკონომიკა. 2014წ. N 10-12, გვ.145-148 .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. გარემომცველი ჰაერის ტემპერატურის გაფართოებულ დიაპაზონში მომუშავე უნივერსალური სპლიტ კონდიციონერი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №1(503) გვ 87-92..

ვ. რაძიევსკი, დ. რაძიევსკი, მ. ხაჩიძე. გარემოს არაცოცხალი კომპონენტების ეკოლოგიური მონიტორინგის ინტელექტუალური სისტემის გარსის მოდელი. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. №13, თბილისი, გვ. 221 – 226.

ე. გუგავა, გ.პაპავა. გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით პროლონგირებული სასუქის მიღება და მათი გამოყენება მემცენარეობაში. თსუ შრომატა კრებული N 3. 2011წ. .

პ. სიჭინავა. გარემოს დამცავი რესურსმზოგი ნაგებობების კონსტრუირების პრინციპები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2003წ. გვ. 145-151.

რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, .ბერიძე. გარემოს დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #1 (44) გვ.27-30.

ლ. ბერიძე. გარემოს დაპროექტება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2017წ. #1 (44) გვ.27-30.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. გარემოს დაცვა ენერგოდამზოგი თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებისას. თბილისი. მოხსენებათა კრე-ბული „ინფორ¬მა-ცი¬ული ტექნო¬ლო-გიები მართვაში“. . 0წ. 2007 ISBN 978-99940-954-0-7 გვ.462-469.

მ. ცინცაძე, ა.ლეჟავა ე.ბიჭიაშვილი. გარემოს დაცვა–ადამიანისა და სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობაა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13 N1, გვ.131-132.

გ.ლაზრიევი, გ.რობიტაშვილი, და სხვა. გარემოს დაჭუჭყიანების ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება ტოქსიკურ ნაერთთა გავრცელების მათემატიკური მოდელირების საფუძველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.108 თბილისი, გვ.151-164.

რ. დიაკონიძე. გარემოს ეკოლოგიური პრობლემები (ღვარცოფული მოვლენები და მათი პროგნოზირება). საქჰიდროეკოლოგიის შრომები. 2005წ. გ. 24-31.

ლ. გვასალია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ე. შენგელია. გარემოს ზოგიერთ სისტემაში მძიმე ლითონების შემცველობის მონიტორინგი. „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი“,. 2012წ. №3.

ნ. გძელიშვილი, null, ნ.მირიანაშვილი, ვ.ხათაშვილი. გარემოს კლიმატური პირობებისა და შენობების თბური რეჟიმების გავლენა თბური ტუმბოს დანადგარების მუშაობის ეფექტურობაზე. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. #15, გვურდი 163.