სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განივკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. .

ლ. ზამბახიძე, გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განიკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. #2, .

ა. ლეჟავა, მ.ელიზბარაშვილი. გაფართოებული დისკრერიზაციის ანათვალთა ფუნქციების დისკრეტულ წარმოდგენათა ოპერატორების გამოთვლითი მდგრადობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი” №1, 13-16. 2006წ. .

თ. იაშვილი. გაფართოებული ევროპა-საქართველოს გზა ევროინტეგრაციისაკენ . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #3 (11) გვ. 44-56.

ა. ზენაიშვილი. გაფიცვის უფლება საქართველოში.. ჟურნალი . 2014წ. .

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი, ალანია ზურაბი. გაფცქვნილი ლიმონის ჯემი. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

გ. ლობჟანიძე. გაყიდვა გრძელდება (ტრეფიკინგი). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2014წ. N1, 2014, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“ გვ.8.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ნ. ნოზაძე. გაყიდვების ანალიზისა და პროგნოზის ამოცანებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, . 2017წ. No 6(6), თბილისი, ISSN 1987-8591, 301-308 გვ. .

გ. ჯანელიძე, ნ. ჭალიძე. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ხელშემწყობი თანამედროვე ტექნოლოგიები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2016წ. #2(22), ISSN 1512-3979.194-199 გვ..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ანალიზის მეთოდები. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. No 5(5), თბილისი, ISSN 1987-8591, 318-323 გვ. .

ჯ. გახოკიძე. გაყინული კონფლიქტების პოლიტიკური და სამართლებრივი ფუნქცია. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. 18, გვ. 97-03..

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნონიკაშვილი ლ. გაძლიერების ეკვივალენტური კომპლექსური კოეფიციენტის მათემატიკური მოდელის შემუშავების ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №2(7), გვ. 40-43. ISSN 1512-3979.

გ. ბურჯალიანი, გ. ურუშაძე. გაწიბოვნებულზედაპირიანი თბომცვლელი აპარატების ეფექტურობა ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გათვალისწინებით. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ISSN 1512-0996. 2005წ. 2(456), გვ.94-98.

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. გაწყლიანებულ გრუნტებში შენობების ჩაღრმავებული კედლებისა და საძირკვლების კონსტრუქციული მდგრადობის აღდგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2010წ. №3(18).

კ. კობახიძე. გაწყლოვანებასთან ბრძოლის მეთოდოლოგია. ტრანსპორტი. 2009წ. #4(28), 84, თბილისი.

კ. კობახიძე. გაწყლოვანების პირობები საქართველოს ზოგიერთ გვირაბში. ტრანსპორტი. 2006წ. #2, 32-33, თბილისი.

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ. მურღულია, თ. მაღრაძე, null, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სახვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2014წ. №1(32).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სახვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. .