სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე, ფაილოძე ნ.. გარსული დანაოჭებული პანელების გაანგარიშების ამოცანის ალგორითმიზაცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორის, პროფესორ მურმან ედილაშვილის 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. გვ.170-177.

გ.მაისურაძე. გარსული საძირკვლები. სტუ–ს შრომები . 2010წ. 2(452), 137–140გვ.

მ. ჭანტურია, ა.სოხაძე, გ.მაისურაძე, თვალავაძე. გარსული საძირკვლის დატვირთვის მიხედვით საიმედოობაზე გაანგარიშების საფუძვლები. სტუ-ს შრომები. 2011წ. №3(481).

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი. გასაყინი სხეულის ფორმის გავლენა გაყინვის ხანგრძლიობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. 2(472). გვ. 100–103.

მ. სანიკიძე, ვ. გოგილაშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, გ. მეძმარიაშვილი. გასაშლელი ხიდის ტრანსფორმირებადი სისტემის კინემატიკური ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #3(26), გვ. 6-14, თბილისი. ISSN 1512-3936. .

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის თანამედროვე საშუალებები. სამხედრო ტექნიკა, თბილისი. 1997წ. №2(5), გვ.61-70 (საიდუმლო).

ზ. ბოგველიშვილი. გასროლის ხმის ჩახშობის ხერხები და საშუალებები. საქ.სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის კრებული, თბილისი. 1997წ. №3(6), გვ.41-43 (საიდუმლო).

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში კლიმატის ცვლილების თავისებურებანი საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2011წ. ტ.117, გვ. 61-63, ISSN 1512-0902.

სვანიძე ზ., ურუშაძე ნ. . გაუდაბნოების ხელშემწყობი გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. ჰმი-ს შრომები, ტ.107, გვ.160-166. . 2002წ. ტ.107, გვ.160-166. .

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. გაუმჯობესებული თვისებების მქონე მსუბუქი სილიკატური ბეტონის ქარხნული ტექნოლოგიის შეწავლა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2006წ. # 1 ISSN 1512-3936.

გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განივკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2006წ. .

ლ. ზამბახიძე, გ. გუგუციძე, ზ. კობერიძე, ი. საბულუა. გაუმჯობესებული მზიდუნარიანობის ხის კომპოზიციური კოჭების განიკვეთში მაღალი სიმტკიცის მასალის ოპტიმალური სისქის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. #2, .

ა. ლეჟავა, მ.ელიზბარაშვილი. გაფართოებული დისკრერიზაციის ანათვალთა ფუნქციების დისკრეტულ წარმოდგენათა ოპერატორების გამოთვლითი მდგრადობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი” №1, 13-16. 2006წ. .

თ. იაშვილი. გაფართოებული ევროპა-საქართველოს გზა ევროინტეგრაციისაკენ . სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2009წ. #3 (11) გვ. 44-56.

ა. ზენაიშვილი. გაფიცვის უფლება საქართველოში.. ჟურნალი . 2014წ. .

ი. კუპატაძე, მოისწრაფიშვილი ლალი, ალანია ზურაბი. გაფცქვნილი ლიმონის ჯემი. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

გ. ლობჟანიძე. გაყიდვა გრძელდება (ტრეფიკინგი). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2014წ. N1, 2014, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“ გვ.8.

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი, ნ. ნოზაძე. გაყიდვების ანალიზისა და პროგნოზის ამოცანებში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, . 2017წ. No 6(6), თბილისი, ISSN 1987-8591, 301-308 გვ. .

გ. ჯანელიძე, ნ. ჭალიძე. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ხელშემწყობი თანამედროვე ტექნოლოგიები. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2016წ. #2(22), ISSN 1512-3979.194-199 გვ..

გ. ჯანელიძე, თ. მეფარიშვილი. გაყიდვების ბიზნეს-პროცესის ანალიზის მეთოდები. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, . 2016წ. No 5(5), თბილისი, ISSN 1987-8591, 318-323 გვ. .