სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება". "გამოყენებითი მექანიკა" სტუ-ს შრომათა კრებული. 2010წ. .

ა. საყვარელიძე, გიორგაძე ირაკლი, ლოლაძე ლევან. გაჭიმვისას სხვადასხვა ტენშემცველობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #2(6), 124–128გვ.

თ. ჯაგოდნიშვილი. გახსენება მეცნიერისა - ქსენია სიხარულიძე -100. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნ. ”განათლება”. 2011წ. №2, გვ. 10-14.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი.ლომიძე. გაჯერებულ იზოტროპულ გრუნტში ფილტრაციული ნაკადის შესახებ არსებული ლიტერატურისა და ინტერნეტ მასალის მოძიება. ანალიზი და მიმოხილვა. ენერგია . 2011წ. N3(59), .

ზ. ბოგველიშვილი, ნ.ნავაძე, ვ.საბიაშვილი. გაჯერებული სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა რეგულირებად გზაჯვარედინებზე. ტრანსპორტი, თბილისი . 2007წ. №1(25), გვ.20-21, ISSN 1512-0910 .

ნ. ნავაძე, ნ. ნავაძე, ვახტანგ საბიაშვილი. გაჯერებული სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა რეგულირებად გზაჯვარედინებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2007წ. №1(25).

ზ. ბოგველიშვილი, ლ.ბუბუტეიშვილი. გაჯერებული სატრანსპორტო ნაკადის მათემატიკური მოდელირება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2013წ. №1(26), გვ.147-152, ISSN 1512-3537 .

მ. ქანთარია. გეგმა და ბაზარი: რამდენად სწორია მათი ერთმანეთთან შედარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 1 ტომი, 217-220გვ..

. გეგმიანი მეურნეობა და ციკლური რეცესიები. . საერო ინივერსიტეტ "მეტეხის" ინტერდისციპლინარული შრომათა კრებული. თბილისი.. 2006წ. გვერდები 14–16. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, ი.უგრეხელიძე. გელათის ფრესკა და სამეფო სამოსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის ისტორიის, პოლიტოლოგიისა და საერთაშორისო დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2013წ. .

თ. სანიკიძე. გელათის ხუროთმოძღვრების თავისებურებანი. . გელათი 900, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2007წ. გვ. 28–29.

. გელასი კესარიელის ერთი ცნობის ინტერპრეტაციისათვის. მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის. 2004წ. 26, გვ. 138-142.

ი. ჩხეტია, ვ. ლეკიაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე, გ. არჩვაძე. გემის დიზელის ძრავის საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. №2(27).

ვ. ლეკიაშვილი, ვ.ჯაჯანიძე, გ.არჩვაძე, ი.ჩხეტია. გემის დიზელის ძრავის საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა.. SSN 1512-3537 სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი `ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა` . 2013წ. თბილისი,#1(27).

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. გემის მუდმივი დენის ნახევარგამტარულ გარდამქმნელებში პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება დატვირთვის გაშვებისა და წევის რეჟიმებში.. ,,საზღვაო ინოვაციური გამოწვევები: - შრომების კრებული.. 2015წ. გვ. 23-24.

ლ. ზურაბიშვილი, ჯ.იოსებიძე,, ო.გელაშვილი,, თ.გელაშვილი,, მ.ზურიკაშვილი. გემის ოპტიკური ხელსაწყოების მოძრავ კვანძებში ხახუნის შემცირება მოდიფიცირებული გრაფიტის შემცველი პლასტიკური საცხების გამოყენებით. სამეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალი-ზური რეფერირებადი სამთო ჟურნალი.. 2012წ. თბილისი, #2(29)..

ბ. გაფრინდაშვილი. გენათელ ეპისკოპოსთა ქრონოლოგიური რიგი. ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები. 206წ. კრებული XVI, (გვ.27-41).

. გენდერი გვიანხეთური ხანის იეროგლიფურ-ლუვიური წერილობითი ძეგლების მონაცემთა კონტექსტში, სტუ. ჟურნალი "მსოფლიო და გენდერი", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. N1, 79-82.

დ. ზერაგია. გენდერი და საქართველო . ჟურნალი ,,ინტელექტი“ . 2012წ. .

ლ. მეტრეველი, დ. ზერაგია. გენდერი და საქართველო. „ინტელექტი“. 2012წ. N2(43), გვ. 138-139.