სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. გახოკიძე. გაყინული კონფლიქტების პოლიტიკური და სამართლებრივი ფუნქცია. საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. 18, გვ. 97-03..

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნონიკაშვილი ლ. გაძლიერების ეკვივალენტური კომპლექსური კოეფიციენტის მათემატიკური მოდელის შემუშავების ალგორითმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2009წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №2(7), გვ. 40-43. ISSN 1512-3979.

გ. ბურჯალიანი, გ. ურუშაძე. გაწიბოვნებულზედაპირიანი თბომცვლელი აპარატების ეფექტურობა ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გათვალისწინებით. შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ISSN 1512-0996. 2005წ. 2(456), გვ.94-98.

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. გაწყლიანებულ გრუნტებში შენობების ჩაღრმავებული კედლებისა და საძირკვლების კონსტრუქციული მდგრადობის აღდგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2010წ. №3(18).

კ. კობახიძე. გაწყლოვანებასთან ბრძოლის მეთოდოლოგია. ტრანსპორტი. 2009წ. #4(28), 84, თბილისი.

კ. კობახიძე. გაწყლოვანების პირობები საქართველოს ზოგიერთ გვირაბში. ტრანსპორტი. 2006წ. #2, 32-33, თბილისი.

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ. მურღულია, თ. მაღრაძე, null, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2014წ. №1(32).

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, თ. მაღრაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სახვადასხვა დრეკადობის მოდულის მქონე წრიული ფილის ღერძსიმეტრიული ღუნვა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2014წ. №1(32).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სახვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. დავით თავხელიძის დაბადების 100 წლის აღსანიშნავად გამოცემული შრომათა კრებული გამოყენებით მექანიკაში. სტუ.. 2010წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება". "გამოყენებითი მექანიკა" სტუ-ს შრომათა კრებული. 2010წ. .

ა. საყვარელიძე, გიორგაძე ირაკლი, ლოლაძე ლევან. გაჭიმვისას სხვადასხვა ტენშემცველობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2008წ. #2(6), 124–128გვ.

თ. ჯაგოდნიშვილი. გახსენება მეცნიერისა - ქსენია სიხარულიძე -100. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნ. ”განათლება”. 2011წ. №2, გვ. 10-14.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი.ლომიძე. გაჯერებულ იზოტროპულ გრუნტში ფილტრაციული ნაკადის შესახებ არსებული ლიტერატურისა და ინტერნეტ მასალის მოძიება. ანალიზი და მიმოხილვა. ენერგია . 2011წ. N3(59), .

ზ. ბოგველიშვილი, ნ.ნავაძე, ვ.საბიაშვილი. გაჯერებული სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა რეგულირებად გზაჯვარედინებზე. ტრანსპორტი, თბილისი . 2007წ. №1(25), გვ.20-21, ISSN 1512-0910 .

ნ. ნავაძე, ნ. ნავაძე, ვახტანგ საბიაშვილი. გაჯერებული სატრანსპორტო ნაკადების გამოკვლევა რეგულირებად გზაჯვარედინებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი". 2007წ. №1(25).

ზ. ბოგველიშვილი, ლ.ბუბუტეიშვილი. გაჯერებული სატრანსპორტო ნაკადის მათემატიკური მოდელირება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, თბილისი . 2013წ. №1(26), გვ.147-152, ISSN 1512-3537 .

მ. ქანთარია. გეგმა და ბაზარი: რამდენად სწორია მათი ერთმანეთთან შედარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2011წ. 1 ტომი, 217-220გვ..

. გეგმიანი მეურნეობა და ციკლური რეცესიები. . საერო ინივერსიტეტ "მეტეხის" ინტერდისციპლინარული შრომათა კრებული. თბილისი.. 2006წ. გვერდები 14–16. .