სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26115 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კუპატაძე, ცუცქირიძე ი. გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მართვის საკითხისათვის. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. 1-2(18-19), გვ. 8-11.

რ. მჟავანაძე, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მართვის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2007წ. 1-2(18-19).

მ. გრძელიშვილი, გ.ზურაბიანი, თ. ჭურაძე. გვირაბის მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების მეთოდების ფორმირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; "მშენებლობა". 2014წ. #2(33); 62-74.

ა. გოჩოლეიშვილი, მ. ჯაში. გვირაბის ფართო სანგრევით გაყვანის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1(14).

ი. მეტრეველი, ქ. ბაციკაძე. გვირილა ხალხურ მედიცინაში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა”. 2010წ. თბილისი, გვ 32-35.

ქ. ბაციკაძე, ი.მეტრეველი. გვირილა ხალხურ მედიცინაში. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2010წ. ISSN 1512-0325.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. ბაკურაძე. გვირილის ტექნო-ქიმიური სესწავლა. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 12, გვ. 203.

მ. ამირგულაშვილი. გვჭირდება თუ არა იდეოლოგია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2008წ. #2, გვ. 302.

ჯ. გახოკიძე. გზა, რომელმაც არ მიგვიყვანა სამართლებრივ სახელმწიფომდე. . სამეცნიერო ჟურნალის ,,ქართული პოლიტიკა“ სპეციალური გამოცემა, . 2015წ. №22, .

თ. ჯაგოდნიშვილი. გზად დაღლილი არავის უნახავს. წიგნში: სერგო მაზმიშვილი, „უნივერსალი“. 2007წ. გვ. 119-123.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე, ვ.რჩეულიშვილი, ბ.გელაშვილი. გზაჯვარედინებზე შუქნიშნის ობიექტების დაპროექტების მეთოდები. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, თბილისი. 1999წ. გვ.60-62.

რ. ველიჯანაშვილი, დიასამიძე ნ., ზურაბიშვილი ლ., გიორგანაშვილი მ.. გზაჯვარედინზე გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება ტექნიკური საშუალებების შერჩევით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა " თბილისი. 2009წ. # 3 (15).

ნ. დიასამიძე, ლ. ზურაბიშვილი , მ. გიორგანაშვილი. გზაჯვარედინზე გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება ტექნიკური საშუალებების შერჩევით სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N3(15), .

ნ. დიასამიძე, ლ. ზურაბიშვილი, მ. გიორგანაშვილი. გზაჯვარედინზე გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება ტექნიკური საშუალებების შერჩევით . ISSN 1512-3537 სამეცნიერო - ტექნიკური ჟურნალი ``ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა``. 2009წ. თბილისი, N3(15), .

ზ. ბოგველიშვილი, ლ.წივილაშვილი. გზაჯვარედინზე სატრანსპორტო საშუალებების დაყოვნების გამოკვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი . 2004წ. №1-3, გვ.64-66, ISSN 0130-7061.

ვ. ვარდოსანიძე. გზაჯვარედინი: რურარული–ურბანული მასალები განსჯისათვის.. „+ ქართული პროექტი“.. 2004წ. .

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. გზაჯვარედინის სარეზერვო გამტარუნარიანობის განსაზრვრის თავუსებურებანი (თბილისის მაგალითზე). საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3.

მ. შიშინაშვილი. გზიდან ყინულის მოცილების ეფექტური მეთოდები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537. 2012წ. #3(25), თბილისი, საქართველო, გვ.176-179.

ე. ნანიტაშვილი. გზის საფარი რულონისებრი ცალობითი ხელოვნური ქვისგან. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . წ. #10–12, 2005წ. გვ.128–129.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, ც.თურქაძე, ი.დიდბარიზე, ც.ამბროლაძე, მ.აფხაძე. გიდანტოინის ახალი კომპლექსური ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(1) გვ.21-22.