სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ნადირაძე. გეოინფორმაციულ მონაცემთა ბანკის გამოყენება გეოდეზიური რთული თვითორგანიზებადი სისტემების კვლევაში. ჟურ. „ენერგია“. 2013წ. №3(67), 2013. გვ. 56-59 ISSN1512-2012.

მ. შარიქაძე, ი.თავდუმაძე; რ.პაატაშვილი; ზ.სურამელაშვილი. გეოლოგიური და სარეწაო-გეოფიზიკური მონაცემების ინტერპრეტაციის ზოგიერთი საკითხი ჭაბურღილების ბურღვის პროცესში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. №1 (36), გვ. 14-19.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე; ვ. ნახტმანი, ზ. სურამელაშვილი; რ. პაატაშვილი. გეოლოგიური ექსკურსიის გზამკვლევი. AAPG Europe-რეგიონალური კონფერენცია პარატეთისის ნავთობის სისტემები: ევროპიდან აზიისკენ მიმავალი გზის ძიება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). გამომცემლობა “უნივერსალი” თბილისი. 2013წ. 49 გვ..

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, ნ.ჩომახიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური კვლევის მონაცემების საშ. არითმეტიკული სიდიდის ცდომილების კავშირი განაწილების ცვალებადობასთან. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პრტოფ. ი ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

გ. ჩაჩანიძე. გეომეტრია და ჰარმონია. ჟურნ. "ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში" #2 . 1990წ. .

ა. კვალიაშვილი. გეომეტრიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის არასტანდარტული მეთოდი. ჟურნალი „ინტელექტი“ N 3(26) 5 გვ. 2006წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი გარსების რაციონალური სისქის შერჩევის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული. 1999წ. #1(427), 1999..

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე. გეომეტრიული აგებანი მცდარი გამოსახულებების (ზესრული გამოსახულებანი) მაგალითებზე. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N3(15) ISSN 1512-3537.

ნ. კარბელაშვილი, ჩიხრაძე გიგლა. გეომეტრიული ზედაპირის მანქანური გრაფიკით ასახვის მეთოდიკა. ტექინფორმი, თბილისი. 1989წ. .

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. მ. ბერბერაშვილი. გეომეტრიული მოდელის გამოყენება ნანომილაკების სტრუქტურულ ანალიზში. მოხს. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები”. თბილისი: სტუ. 2011წ. 225–229.

ნ. ჯავახიშვილი, ი. უგრეხელიძე. გეომეტრიული ფიგურები და ოქროს კვეთა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. #2(36) 2016წ. გვ.95-104, ISSN 1512-3537.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, დარახველიძე ნინო. გეოპოლიმერის ბაზაზე აზოტის გარემოში მიმდინარე კარბო და ალუმინთერმული პროცესები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 1 (31), გვ. 32-36.

ო. ქოჩორაძე. გეოპოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები. (კატეგორია “სივრცე”-ს პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. – N 3 (7), ტომი I, - 128 გვ., გვ. 6-26. ISSN: 1512-374X..

მ. ამირგულაშვილი. გეოპოლიტიკური თვალით დანახული ამერიკა, როგორც მსოფლიო სტრატეგიული „დერჟავა“ . თოუ. 2015წ. #6 გვ. 168-174.

ო. ქოჩორაძე, გიორგი ალადაშვილი. გეოპოლიტიკური ინტერესები, როგორც თანამედროვე პოლიტიკური პროცესის ძირითადი ფაქტორი.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი 2012, N2 (22). . 2012წ. თბილისი 2012, N2 (22). – 147 გვ. (გვ. 5-10).

ა. ჩიქოვანი. გეორადარული სისტემა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(), 2013 . 2013წ. .

მ. პაპაშვილი. გეორგიევსკის ტრაქტატი. "საკითხავი ყმაწვილთათვის". 2003წ. №8, გვ.305-314.

ნ. ქაჯაია. გეოსინკლინების კლასიკური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები (რუს.ენაზე). სამეცნ.–ტექნ., საინფორმ.–ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქ. ნავთობი და გაზი",. 2005წ. ISSN 1512-0457, N14.

გ. დოხნაძე. გეოსტრატეგიული დაყოფის თანამედროვე სისტემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2005წ. #4, გვ. 33-39.