სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26115 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე, მ.აფხაძე. გიდანტოინის ახასლი კომპლექსური ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(1) გვ.23-25.

ნ. ჟველია. გიორგი V ბრწყინვალე - გამოჩენილი პოლიტიკოსი და დიპლომატი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი, . 2013წ. №27, გვ. 44-48..

ნ. ბოლქვაძე, გ.ცინცაძე; მ.საჩკოვი; რ. ჩაგუნავა; მ.ცინცაძე; ხ. წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8; 1 გვ: 94–96.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, ხ.წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, #1, გვ.94-96.

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, ხ.წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №1, გვ.94-96. 2007წ. ტ.8, №1, გვ.94-96.

ე. გვენეტაძე, ს. მოსიძე. გიორგი ბრწყინვალე საქართველოს მეფე და დიდი პოლიტიკოსი. საისტორიო ვერტიკალები, #11, . 2007წ. .

ე. გვენეტაძე. გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა დასავლეთ საქართველოსთან მიმართებაში. საისტორიო ვერტიკალები # 23. 2011წ. .

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის მხატვრული ენის შესწავლის ისტორიიდან . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N2, გვ. 168-171.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის პოეტური აზროვნების ბუნებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N3, გვ. 103-106.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის სამყაროს სურათ–ხატის ენობრივი გამოხატულება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N1(4),გვ. 124-128.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის შემოქმედება ბესარიონ ჯორბენაძის თვალთახედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N2, გვ. 172-175.

გ. ტალახაძე. გიორგი მთაწმინდელის როლი და მნიშვნელობა XI საუკუნის ქართულ კულტურაში. ,,მეცნიერება და ცხოვრება". 2012წ. #2 ,4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი შუბლაძე - 75. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ლ. ჩიქავა. გიორგი შუბლაძე - 75. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №5-6.

თ. ჯაგოდნიშვილი. გიორგი წერეთლის ფოლკლორისტული შეხედულებები. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1988წ. .

ნ. ზაქარიაძე. გის მოდელი მოსავლიანობის შეფასებისათვის სავარგულების ასათვისებლად. სტუ სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2017წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. გის-ტექნოლოგიის გამოყენების პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3(11), გვ.40-44,ISSN.

ნ. არუდაშვილი, გ. ენუქიძე. გის-ტექნოლოგიის პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N3(11)2008 გვ.40-43.

ი. ახვლედიანი, null. გიშრის ადგილი ნახშირების კლასიფიკაციაში. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია. გიშრის ბუდობების წოლის ფორმები განსხვავებული ნალექდაგროვების პირობებში . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. .