სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. როგავა, უ.ზვიადაძე. გეოეკოლოგია, ეკოლოგიური გეოლოგია და საინჟინრო გეოლოგია_შინაარსი, ობიექტები, საგნები და ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 1(459).

თ. თევზაძე, ზ.კანდელაკი. გეოეკოლოგიური კვლევების საფუძვლები სხვადა სხვა დანიშნულების მილსადენების განლაგების ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საიჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულიXV. 2005წ. გვ.207-220.

თ. თევზაძე, ზ.კანდელაკი, დ.ფოცხვერია. გეოეკოლოგიური კვლევების საფუძვლები სხვადა სხვა დანიშნულების მილსადენების განლაგების ტერიტორიაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საიჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათაკრებულიXV. 2005წ. გვ.207-220.

ლ. პაპავა. გეოთერმიული ენერგია.განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულების არჩევა. ენერგია N2 2016 წელი N2(78). 2016წ. გვ.29–36..

ლ. პაპავა, მ. რაზმაძე. გეოთერმიული წყლები – ახალი ტექნოლოგიები თბოსიცივის სისტემაში.. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია ". 2015წ. #2(74),გვ.59–63.

მ. რაზმაძე. გეოთერმული ენერგია –განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულების არჩევა. ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. # 2 (78), გვ.36–41.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ.მირიანაშვილი, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე. გეოთერმული ენერგია-განვითარების ოპტიმალური შესაძლებლობების და მიმართულებების არჩევა. სამეცნიერო ტექნ.ჟურნალი ''ენერგია". 2016წ. N 2(78) თბილისი,გვ.36-41 ISSN 1512-0120.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული ენერგია– განვითარების ოპტიმალური შესაძლობების და მიმართულებების არჩევა. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“ . 0წ. N2(78) თბილისი, 2016 ISSN 1512–0120 გვ.36–41.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე. ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში. ჟურნალი „საქართველოს საინჟინრო სიახლენი“ . 0წ. (სსს) N3 (vol. 75) 2015 GEN ISSN 1512-0287 გვ.62–65.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში". ჟურნალი ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",3(vol.75),2015წ.. 0წ. გვ.-4.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში". ჟურნალი ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",3(vol.75),2015w.. 0წ. გვ.-4..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული წყლები – ახალი ტექნოლოგიები თბოსიცივის სისტემებში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“. 0წ. N2(74) 2015 ISSN 1512–0120 გვ.59–64.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, null, ნ.მირიანაშვილი, თ.ნოზაძე. გეოთერმული წყლების ბაზაზე თხევადი სორბენტის გამოყენებით ჰაერის კონდიცირების სისტემების შექმნა. საქართველოს მეცნ.ეროვნული აკადემიის ჟურნალი "მაცნე" ტომი 42. 2016წ. N3 ISSN 0132-6074 ქიმიის სერია,თბილისი(საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-23 სექტემბერი,ურეკი, მასალები 2016) გვ.362-3676.

ნ. რატიანი. გეოთერმული წყლების შესწავლა და დამუშავება მისი გეოთერმული ენერგიის სახალხო მეურნეობაში გამოყენების მიზნით. სტუ ''შრომები''. 1993წ. №6(399).

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, დ. ერისთავი. გეოინჟინერიის თანამედროვე პრობლემები კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიის შრომები. 2016წ. ტ. 123, გვ. 59-63, ISSN 1512-0902.

მ. ნადირაძე. გეოინფორმაციულ მონაცემთა ბანკის გამოყენება გეოდეზიური რთული თვითორგანიზებადი სისტემების კვლევაში. ჟურ. „ენერგია“. 2013წ. №3(67), 2013. გვ. 56-59 ISSN1512-2012.

მ. შარიქაძე, ი.თავდუმაძე; რ.პაატაშვილი; ზ.სურამელაშვილი. გეოლოგიური და სარეწაო-გეოფიზიკური მონაცემების ინტერპრეტაციის ზოგიერთი საკითხი ჭაბურღილების ბურღვის პროცესში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. №1 (36), გვ. 14-19.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე; ვ. ნახტმანი, ზ. სურამელაშვილი; რ. პაატაშვილი. გეოლოგიური ექსკურსიის გზამკვლევი. AAPG Europe-რეგიონალური კონფერენცია პარატეთისის ნავთობის სისტემები: ევროპიდან აზიისკენ მიმავალი გზის ძიება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). გამომცემლობა “უნივერსალი” თბილისი. 2013წ. 49 გვ..

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, ნ.ჩომახიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური კვლევის მონაცემების საშ. არითმეტიკული სიდიდის ცდომილების კავშირი განაწილების ცვალებადობასთან. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პრტოფ. ი ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

გ. ჩაჩანიძე. გეომეტრია და ჰარმონია. ჟურნ. "ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში" #2 . 1990წ. .