სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში". ჟურნალი ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",3(vol.75),2015წ.. 0წ. გვ.-4.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა. გეოთერმული წყლები ენერგოდამზოგი პოლიტიკის გატარების ჭრილში". ჟურნალი ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",3(vol.75),2015w.. 0წ. გვ.-4..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ლ. პაპავა. გეოთერმული წყლები – ახალი ტექნოლოგიები თბოსიცივის სისტემებში. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“. 0წ. N2(74) 2015 ISSN 1512–0120 გვ.59–64.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, null, ნ.მირიანაშვილი, თ.ნოზაძე. გეოთერმული წყლების ბაზაზე თხევადი სორბენტის გამოყენებით ჰაერის კონდიცირების სისტემების შექმნა. საქართველოს მეცნ.ეროვნული აკადემიის ჟურნალი "მაცნე" ტომი 42. 2016წ. N3 ISSN 0132-6074 ქიმიის სერია,თბილისი(საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-23 სექტემბერი,ურეკი, მასალები 2016) გვ.362-3676.

ნ. რატიანი. გეოთერმული წყლების შესწავლა და დამუშავება მისი გეოთერმული ენერგიის სახალხო მეურნეობაში გამოყენების მიზნით. სტუ ''შრომები''. 1993წ. №6(399).

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი, დ. ერისთავი. გეოინჟინერიის თანამედროვე პრობლემები კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიის შრომები. 2016წ. ტ. 123, გვ. 59-63, ISSN 1512-0902.

მ. ნადირაძე. გეოინფორმაციულ მონაცემთა ბანკის გამოყენება გეოდეზიური რთული თვითორგანიზებადი სისტემების კვლევაში. ჟურ. „ენერგია“. 2013წ. №3(67), 2013. გვ. 56-59 ISSN1512-2012.

მ. შარიქაძე, ი.თავდუმაძე; რ.პაატაშვილი; ზ.სურამელაშვილი. გეოლოგიური და სარეწაო-გეოფიზიკური მონაცემების ინტერპრეტაციის ზოგიერთი საკითხი ჭაბურღილების ბურღვის პროცესში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. №1 (36), გვ. 14-19.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე; ვ. ნახტმანი, ზ. სურამელაშვილი; რ. პაატაშვილი. გეოლოგიური ექსკურსიის გზამკვლევი. AAPG Europe-რეგიონალური კონფერენცია პარატეთისის ნავთობის სისტემები: ევროპიდან აზიისკენ მიმავალი გზის ძიება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). გამომცემლობა “უნივერსალი” თბილისი. 2013წ. 49 გვ..

ნ. ქაჯაია, ნ. ჯაფარიძე, ნ.ჩომახიძე, მ. ტაბატაძე. გეოლოგიური კვლევის მონაცემების საშ. არითმეტიკული სიდიდის ცდომილების კავშირი განაწილების ცვალებადობასთან. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პრტოფ. ი ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

გ. ჩაჩანიძე. გეომეტრია და ჰარმონია. ჟურნ. "ფიზიკა და მათემატიკა სკოლაში" #2 . 1990წ. .

ა. კვალიაშვილი. გეომეტრიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის არასტანდარტული მეთოდი. ჟურნალი „ინტელექტი“ N 3(26) 5 გვ. 2006წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი გარსების რაციონალური სისქის შერჩევის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული. 1999წ. #1(427), 1999..

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე. გეომეტრიული აგებანი მცდარი გამოსახულებების (ზესრული გამოსახულებანი) მაგალითებზე. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N3(15) ISSN 1512-3537.

ნ. კარბელაშვილი, ჩიხრაძე გიგლა. გეომეტრიული ზედაპირის მანქანური გრაფიკით ასახვის მეთოდიკა. ტექინფორმი, თბილისი. 1989წ. .

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. მ. ბერბერაშვილი. გეომეტრიული მოდელის გამოყენება ნანომილაკების სტრუქტურულ ანალიზში. მოხს. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები”. თბილისი: სტუ. 2011წ. 225–229.

ნ. ჯავახიშვილი, ი. უგრეხელიძე. გეომეტრიული ფიგურები და ოქროს კვეთა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. #2(36) 2016წ. გვ.95-104, ISSN 1512-3537.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, დარახველიძე ნინო. გეოპოლიმერის ბაზაზე აზოტის გარემოში მიმდინარე კარბო და ალუმინთერმული პროცესები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 1 (31), გვ. 32-36.

ო. ქოჩორაძე. გეოპოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები. (კატეგორია “სივრცე”-ს პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. – N 3 (7), ტომი I, - 128 გვ., გვ. 6-26. ISSN: 1512-374X..