სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კვალიაშვილი. გეომეტრიის ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნის არასტანდარტული მეთოდი. ჟურნალი „ინტელექტი“ N 3(26) 5 გვ. 2006წ. .

დ. ტაბატაძე, მ. ყალაბეგაშვილი. გეომეტრიულად არაწრფივი დამრეცი გარსების რაციონალური სისქის შერჩევის შესახებ.. სტუ-ს შრომების კრებული. 1999წ. #1(427), 1999..

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე. გეომეტრიული აგებანი მცდარი გამოსახულებების (ზესრული გამოსახულებანი) მაგალითებზე. ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. N3(15) ISSN 1512-3537.

ნ. კარბელაშვილი, ჩიხრაძე გიგლა. გეომეტრიული ზედაპირის მანქანური გრაფიკით ასახვის მეთოდიკა. ტექინფორმი, თბილისი. 1989წ. .

ლ. ჩხარტიშვილი, თ. მ. ბერბერაშვილი. გეომეტრიული მოდელის გამოყენება ნანომილაკების სტრუქტურულ ანალიზში. მოხს. კრ. საერთ. სამეც. კონფ. “გამოყ. ფიზიკის აქტ. საკითხები”. თბილისი: სტუ. 2011წ. 225–229.

ნ. ჯავახიშვილი, ი. უგრეხელიძე. გეომეტრიული ფიგურები და ოქროს კვეთა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2016წ. #2(36) 2016წ. გვ.95-104, ISSN 1512-3537.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, დარახველიძე ნინო. გეოპოლიმერის ბაზაზე აზოტის გარემოში მიმდინარე კარბო და ალუმინთერმული პროცესები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა” . 2014წ. # 1 (31), გვ. 32-36.

ო. ქოჩორაძე. გეოპოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები. (კატეგორია “სივრცე”-ს პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტების შედარებითი ანალიზი). . სამეცნიერო ჟურნალი (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. – N 3 (7), ტომი I, - 128 გვ., გვ. 6-26. ISSN: 1512-374X..

მ. ამირგულაშვილი. გეოპოლიტიკური თვალით დანახული ამერიკა, როგორც მსოფლიო სტრატეგიული „დერჟავა“ . თოუ. 2015წ. #6 გვ. 168-174.

ო. ქოჩორაძე, გიორგი ალადაშვილი. გეოპოლიტიკური ინტერესები, როგორც თანამედროვე პოლიტიკური პროცესის ძირითადი ფაქტორი.. სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი 2012, N2 (22). . 2012წ. თბილისი 2012, N2 (22). – 147 გვ. (გვ. 5-10).

ა. ჩიქოვანი. გეორადარული სისტემა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(), 2013 . 2013წ. .

მ. პაპაშვილი. გეორგიევსკის ტრაქტატი. "საკითხავი ყმაწვილთათვის". 2003წ. №8, გვ.305-314.

ნ. ქაჯაია. გეოსინკლინების კლასიკური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები (რუს.ენაზე). სამეცნ.–ტექნ., საინფორმ.–ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი "საქ. ნავთობი და გაზი",. 2005წ. ISSN 1512-0457, N14.

გ. დოხნაძე. გეოსტრატეგიული დაყოფის თანამედროვე სისტემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2005წ. #4, გვ. 33-39.

М. , ლ. ბაშელეიშვილი, თ. რაზმაძე. გეოფიზიკური მონაცემების გეოლოგიური ინტერპრეტაცია და არმოსავლეთ საქართველო ს მოლასური როფების სიღრმული აგებულება. ენერგია. 2013წ. №1 (65), გვ.91-94.

ქ. გიორგობიანი. გერმანელი ძმების წარმატების საიდუმლო. სტუ. "განათლება". 2011წ. N3. გვ. 113-116.

მ. ჯიქია. გერმანიზმები ლევ ტოლსტოის მოთხრობაში -„ხაჯი მურატი“. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი„მოამბის“ დამატება. 2004წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. გერმანული განმანათლებლობის საკითხისათვის . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება – შრომები, თბილისი, 2005.. წ. 5..

ქ. გიორგობიანი. გერმანული პრესა. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2008წ. 11. გვ. 18-24.