სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ოვსიანიკოვა, მ.გ.გვერდწითელი, ნ.კუპრაშვილი, მ.ი.გვერდწითელი. გლიმერების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა ქვაზი-რნბ-მატრიცების ფარგლებში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, #4, გვ.372.

თ. ბუტულაშვილი, შ.ანდღულაძე და ვ. გაფრინდაშვილი, . მდუღარე შრის პირობებში ბარიტის ფლოტოკონცენტრაციის აღდგენის საკითხისათვის, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,. 2007წ. , # 2,2007,5 გვ.;.

ნ. ოვსიანიკოვა, თამარ დავითაია, მიხეილ გვარდწითელი , მაია რუსია. რადიკალური ჩანაცვლების რეაქციების კინეტიკური და თერმოდინამიკური პარამეტრების მათემატიკურ-ქიმიური გამოკვლევა ფსევდო-რნბ-მატრიცების მეთოდის ფარგლებში . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2010წ. ტ.36, #4, გვ.444-445.

ფ. დიდებაშვილი. ფრამკფურტის სკოლის სოციალური ფილოსოფია. ფილოსოფია“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი, ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. №34, თბილისი , გვ..

ფ. დიდებაშვილი. ინდივიდის ცნება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ–სოციალური ფაკულტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სამეცნიეროჟურნალი, ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2011წ. №22, თბილისი, გვ.48-54..

ფ. დიდებაშვილი. რიხარდო გვარდინი ,,მასობრივი ადამიანის“ პერსპექტივის შესახებ. გა. ,,უნივერსალი", საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი". 2016წ. №20, თბილისი, გვ.193-203..

ფ. დიდებაშვილი. საზოგადოების ციკლური განვითარების თეორიის წარმომადგენლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“. 2009წ. №20, თბილისი, გვ.128-131.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. სუბტროპიკული ხურმის ხელოვნური შრობის ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 16.

ბ. იმნაძე. ”მასობრივი კომუნიკაცია და ადამიანის სულიერი სიმდიდრე” . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება.. 2010წ. შრომები . N2 (17), (გვ.92-96).

ბ. იმნაძე. ”უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო სივრცე და მასში კულტურათა აქსიოლოგიური დიალოგი”. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. . 2006წ. შრომები 8.(გვ.94-99).

R. Gogaladze, M. Vazagashvili, B. Churchelauri, G. Metreveli. Axis metric oscillations of cylinders from materialwith variousparameters of nucleus of shear and volummetrig relaxation. PROBLEMS OF MECHANICS International scientific journal. 2009წ. #1 (34) Tbilisi 2009 p.80-84 ISSN1512-0740.

ვ. ზვიადაური, М.Тедошвили, М.Челидзе. O генерировании и устойчивости субгармонических резонансных колебаний в электромагнитных вибровозбудителях . Междунар. ж.-л “Проблемы прикладной механики”. 2005წ. №3 (20/1), с.90-95.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. Волновые вариаторы . Georgiam Engineering News. 2009წ. № 3.

რ. დიაკონიძე, И.В. Хубулава, Х.Л. Кикнадзе, Ф.Н. Лордкипанидзе, М.З. Наврозашвили. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПЛАНЕТЫ И ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ . Экологические системы и приборы. 2008წ. #9.

Р. Гогаладзе, Т. Буадзе, ბაღაშვილი ვ. გიორგაძე. Методика исследования сопряженных поверхностей пространственной передачи зубчатых зацеплений. GEORGIAN ENGENEERING NEWS, ISSN 1512 – 0287. 2009წ. 1(vol.49), 2009 GFID GEN Ldt p.99-100.

მ. გურამიშვილი. Русско-Французские отношение в 80-х годах XVIII века и Грузия. ჟ.საისტორიო ვერტიკალები. 2009წ. N.20,გვ.108-114.

ფ. დიდებაშვილი. ადამიანი ,,რაციონალურ სამყაროში“(მაქს ვებერის მიხედვით). გამ. ,,უნივერსალი", საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“. 2015წ. №19, 2015, გვ.144–160.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. ბადრიჯანის შრობის რეჟიმის ოპტიმიზაცია საწარმოო პირობებში. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 74.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. დაფქული მწვავე წითელი წიწაკის უნარჩენო წარმოების ტექნოლოგია. “მწვანე დედამიწა”, ენერგეტიკული ფორუმი, შრომათა კრებული, ქ. თბილისი. 2003წ. გვ. 118.

რ. გიორგობიანი, ნ.ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. თეტა და თეტა* ფუნქციების თვისება მუდმივი მოცულობითი ძალების დროს. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2013წ. №1(28).