სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ცაცანაშვილი. ,,სასაქონლო და არასასაქონლო ინფორმაციის ურთიერთობის სამართლებრივი პრობლემები". გამომცემლობა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ჟურნალი ,,სამართალი" თბილისი. 1999წ. #4 გვ. 32-40.

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, ი.ყიფიანი. ,,სასოფლო-სამეურნეო დარგების ოპტიმალური შეთანაწყობის მათემატიკური მოდელი“.. გამომცემლობა ,,საქართველო''ქუთაისის ფილიალი. შრომები. N1(16).. 2005წ. N1(16). 2005წ..

კ. აბულაძე. ,,სასტუმრო მომსახურების ხარისხის მართვის კონცეფციის შესახებ". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2001წ. #9-10.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე. ,,საქართველო და ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება-გზა ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისაკენ". ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი",1(vol.81),2017წ.. 0წ. გვ.-6..

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველო კავკასიის ერთიანი უსაფრთხოების სისტემაში'. ,,ინტელექტუალი'. 2008წ. N 7 გვ,39–44.

ა. დემეტრაშვილი. ,,საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია 2011 წლის გადასახედიდან“, . შესავალი ნარკვევი და სტატია წიგნში ,,ქართული კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან -საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის 90 წლისთავი“. . 2011წ. ბათუმი.

ჯ. ჯანაშია. ,,საქართველოს გეოპოლიტიკური პრობლემები რეგიონალურ ჭრილში და საერთაშორისო დანაშაულებრივი სისტემების თანაარსებობა”. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”, . 2009წ. #1 (9), 5-15 გვ.თბილისი.

ს. დოღონაძე. ,,საქართველოს კანონმდებლობა სეპარატიზმისა და ეთნიკური დაპირისპირებების შესახებ". სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. ,,სოციალური ეკონომიკა" #3 გვ. 160-168.

ნ. კაჭარავა. ,,საქართველოს საგარეო უსაფრთხოება ახალ რეალობაში'. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება'. 2010წ. N, 2 გვ, 42–51.

კ. აბულაძე. ,,საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრია და კადრების მომზადების პრობლემა". თსუ-ს სტატიების კრებული ,,საზოგადოებრივი გეოგრაფია". 2003წ. .

კ. აბულაძე. ,,საქართველოს სასტუმრო მეურნეობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ფორმირება და მომსახურების ხარისხი". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2001წ. #9-10.

გ. იაშვილი, ვ. გრიგალაშვილი. ,,საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის სახელისუფლებო მექანიზმები". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2017წ. #3 (43), გვ. 18–25.

ს. დოღონაძე. ,,საქართველოში კონფლიქტების დარეგულირება და ,,ჟენევის პროცესის" შუქჩრდილები". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #26, ტ.1 გვ. 25-36 .

თ. ბაქანიძე. ,,საქართველოში ტექნოპარკების ფორმირებისა და განვითარების პერსპექტივები. სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. N 3, თბილისი.

გ. ჭიკაძე, ვ. ჩეკურიშვილი . ,,საცავი მილების მარაგის განა¬წილების მას-ის ინფორმაციული ბაზისთვის მართვის ზოგიერთი კრიტერიუმების ფორმირება და დიალოგური სისტემის აღწერა". სტუ. თბილისი . 1992წ. შრომები №5(388),.

დ. ლელაძე, ლევან ჯღარკავა. ,,საჯარო მმართველობის ინოვაციური სწავლება, როგორც არსებულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე გამიზნული ფიქრის შედეგი". სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. #4(44) ტომი I, გვ. 146--157.

გ. ბაღათურია, მ. აბაშიშვილი. ,,საჯარო მმართველობის მსოფლმხედველობითი საფუძვლები". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (43) ISSN 1512-374X გვ 5-14.