სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. გიორგობიანი. გერმანული პრესა. "ჟურნალისტური ძიებანი". პროფ. ნ. ტაბიძის რედაქციით. 2008წ. 11. გვ. 18-24.

მ. წულუკიძე. გერონტოლოგიური კვება. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2017№1გვ.230.

დავით გამეზარდაშვილი. გერონტოლოგიური კვება. სტუ "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2017წ. №1,230.

ე. ელიზბარაშვილი, სულხანიშვილი ნ., , ჭავჭანიძე ზ. . გვალვა და გაუდაბნოება, მათი გამომწვევი მიზეზები და გეოგრაფია. . ჰმი-ს შრო¬მათა კრებული, . 2009წ. ტ.107, გვ.23-27..

ე. ელიზბარაშვილი, სულხანიშვილი ნ., , ჭავჭანიძე ზ. . გვალვა და გაუდაბნოება, მათი გამომწვევი მიზეზები და გეოგრაფია.. ჰმი-ს შრო¬მათა კრებული, . 2002წ. ტ.107, გვ.23-27.

ზ. ხვედელიძე, მ. ელიზბარაშვილი, ბ. გორგისელი. გვალვების ალბათობა თვეების მიხედვით აღმოსავლეთ საქართველოში. თსუ, გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები კრებული მიძღვნილი აკადემიკოს ფ. დავითაიას 100 წლისთავისადმი.. 0წ. ტ. N3 (82), გვ. 50-63, 2011წ..

ო. შველიძე, ი.გელაძე, ნ.დევდარიანი, ნ. არქიელიძე. გვალვიან რაიონებში წვეთოვანი მორწყვის დანერგვა, როგორც წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენების და გვალვასთან ბრძოლის ღონისძიება.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ.107, გვ.218-222.

ქ. როყვა. გვალვიანობის დახასიათება სასოფლო–სამეურნეო კულტურების ვეგეტაციის პერიოდში. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“ . 2009წ. ტ.26.

ლ. ქოიავა. გვარი მოცვის Vaccinium გენეტიკური რესურსი და მდგრადი გამოყენება. ,,საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEN“ ISSN 1512-0287 N2(vol. 70) . 2014წ. გ.111-114, .

ბ. ცხადაძე. გვარსახელ ლორთქიფანიძის წარმომავლობისათვის (ლინგვისტურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი) თბ., 2007, გვ.. გრიგოლ ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო კრებული. 2007წ. გვ. 104-109.

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, ნ.ოჩხიკიძე, ს.კობაური. გვერდით ჯაჭვებში ორმაგი ბმების შემცველი თერმო- და ფოტო-რეაქტიული ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები . ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები , # 361, 65-71 . 2006წ. .

გ. ჯოხაძე, ნ. ზავრადაშვილი,ნ. ოჩხიკიძე, ს. კობაური, რ. ქაცარავა. გვერდით ჯაჭვებში ორმაგი ბმების შემცველი თერმო- და ფოტორეაქტიული ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 361, გვ. 65-71.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ე. ჩხაიძე . გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი ბიოდეგრა-დირებადი თანაპოლი-ესტერამიდების თერმული თვისებების კვლევა . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. # 3 .

ნ. ნეფარიძე, ე. ჩხაიძე ვ. ტაბიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა. გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიესტერამიდების თერმული თვისებების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ. 41, N3, გვ. 215-226.

ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე ვ. ტაბიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა . გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიესტერამიდების თერმული თვისებების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ. 41, N3, 215-226.

ო. თედორაძე, ვ.თევდორაძე. გვერითი ფოცხების მუშაობის შედარებითი გამოცდის შედეგები. საქ.სახ.აგრარული უნივერსიტეტის სამეც შრომები. 2003წ. აგრარარულ მეცნიერბათა პრობლემები ტ.4; 77-80გვ..

გ. გეგელია. გვიანფეოდალური თბილისის ზონირების დადგენისთვის. სპი ჟურნალი " არქიტექტურა". 1981წ. .

გ. გეგელია. გვიანფეოდალური თბილისის ზონირების ლოკალიზაციის საკითხისათვის. სპი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მასალები. 1978წ. .

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის მელიდუს ისტორია იეროგლიფურ–ლუვიური წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. საისტორიო ვერტიკალები 11. 2007წ. გვ29–32.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ბიულეტენი. 2006წ. #6, გვ.14-18.