სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, ნ.ოჩხიკიძე, ს.კობაური. გვერდით ჯაჭვებში ორმაგი ბმების შემცველი თერმო- და ფოტო-რეაქტიული ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები . ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები , # 361, 65-71 . 2006წ. .

გ. ჯოხაძე, ნ. ზავრადაშვილი,ნ. ოჩხიკიძე, ს. კობაური, რ. ქაცარავა. გვერდით ჯაჭვებში ორმაგი ბმების შემცველი თერმო- და ფოტორეაქტიული ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები . ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 361, გვ. 65-71.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ე. ჩხაიძე . გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი ბიოდეგრა-დირებადი თანაპოლი-ესტერამიდების თერმული თვისებების კვლევა . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 2015წ. # 3 .

ნ. ნეფარიძე, ე. ჩხაიძე ვ. ტაბიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა. გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიესტერამიდების თერმული თვისებების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ. 41, N3, გვ. 215-226.

ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე ვ. ტაბიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა . გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიესტერამიდების თერმული თვისებების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2015წ. ტ. 41, N3, 215-226.

ო. თედორაძე, ვ.თევდორაძე. გვერითი ფოცხების მუშაობის შედარებითი გამოცდის შედეგები. საქ.სახ.აგრარული უნივერსიტეტის სამეც შრომები. 2003წ. აგრარარულ მეცნიერბათა პრობლემები ტ.4; 77-80გვ..

გ. გეგელია. გვიანფეოდალური თბილისის ზონირების დადგენისთვის. სპი ჟურნალი " არქიტექტურა". 1981წ. .

გ. გეგელია. გვიანფეოდალური თბილისის ზონირების ლოკალიზაციის საკითხისათვის. სპი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მასალები. 1978წ. .

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის მელიდუს ისტორია იეროგლიფურ–ლუვიური წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. საისტორიო ვერტიკალები 11. 2007წ. გვ29–32.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბიბლიური და არქეოლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ბიულეტენი. 2006წ. #6, გვ.14-18.

გ. ტაბატაძე, თ. გაბახაძე, . გვიახლოვდება ნავთობკრიზისი?. ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’. 2001წ. #1(3), 2001, გვ. 18–19;.

ნ. კუპატაძე. გვირაბები სატრანსპორტო მშენებლობაში. მშენებლობა ISSN 1512-3936. 2016წ. N4(43) გვ.125-128.

გ. კვანტალიანი, null, თ. კუპატაძე, ნ. კუპატაძე, ზ. კუპატაძე. გვირაბები სატრანსპორტო მშენებლობაში.. “მშენებლობა”, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი.ISSN 1512-3936. 2016წ. №4(43)/2016. გვ. 36-40.

რ. მჟავანაძე, ზ ლებანიძე. გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიების კლასიფიკაცია. საქართველოს სხალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 2009წ. 8, 153-457 გვ.

ზ. ლებანიძე, რ. მჟავანაძე. გვირაბების მშენებლობის ტექნოლოგიების კლასიფიკაცია. ინტელექტუალი, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2009წ. 8.

კ. ჭურაძე, თ. ჩიტაიშვილი, ბ. გოცაძე. გვირაბის გარეთ საჭირხნი ხსნარების წყალშეუღწევადობის კვლევა.. "სტუ შრომები'. 1998წ. N1 (417) -თბილისი: ' ტექნიკური უნივერსიტეტი", 1998- გვ. 125-127.

ზ. ლებანიძე, მ. ყალაბეგაშვილი, ზ. გუდავაძ. გვირაბის დამთმობი სამაგრისა დ გარემომცველი მასივის არაწრფივი მუშაობის ანალიზი. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1(14), გვ.19-23.

დ. კუპატაძე, ცუცქირიძე ი. გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მართვის საკითხისათვის. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. 1-2(18-19), გვ. 8-11.

რ. მჟავანაძე, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. გვირაბის ირგვლივ ქანთა მასივის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის მართვის საკითხისათვის. სამთო ჟურნალი. 2007წ. 1-2(18-19).

მ. გრძელიშვილი, გ.ზურაბიანი, თ. ჭურაძე. გვირაბის მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების მეთოდების ფორმირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; "მშენებლობა". 2014წ. #2(33); 62-74.