სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25118 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. აგრალური მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. კრებული XXXIV, გვ 46-49.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIV, გვ 46-49 .

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. დანალექი ნივთიერების რაოდენობის განსაზღვრა ხსნარ-რეაგენტის კონცენტრაციაზე დამოკიდებულებით. საქართველოს ახალი ინჟინერია. 2007წ. #3.

ლ. უგულავა. დანამატები ბეტონებისათვის და დუღაბებისათვის. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია,“ №4(64), 2012. 2012წ. .

მ. გაბუნია. დანაშაულობაზე სოციალური პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა . კრიმინოლოგი. 2010წ. N 1/5. გვ. 55-58..

მ. გაბუნია. დანაშაულობის გამომწვევი მიზეზების კრიმინოლოგიური ასპექტები. მართლმსაჯულება და კანონი . 2010წ. N 3’10, გვ. 96-102.

მ. გაბუნია. დანაშაულობის განსაზღვრის თანამედროვე მიდგომები . მართლმსაჯულება და კანონი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამომცემლობა. 2010წ. N 1’10, გვ. 40-53.

მ. გაბუნია. დანაშაულობის ცნება და დანაშაულობის თავიდან აცილების საკითხი კრიმინოლოგიაში. მართლმსაჯულება. 2008წ. N3, გვ. 105-114.

ნ. ბებიაშვილი. დანახარჯების კლასიფიკაცია. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა" . 2015წ. #2, აპრილი–ივლისი 2015, გვ.50–53.

თ. ცომაია. დაპირისპირების ლექსიკურ-სემანტიკური მეთოდები ინგლისურ ანდაზასა და ხატოვან თქმაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. #2 , გვ. 108-111.

ნ. არჩვაძე. დაპროგრამების პარადიგმა და ინფორმაციის დამუშავების ასპექტები ფუნქციონალურ პარადიგმაში. . . Electronic Scientific Journal: “Computer Sciences and Telecommunications. 2009წ. 2009, (ნ. არჩვაძე) 4 No.2(19), pp. 118-149..

თ. ბერიძე, ანზორ შავგულიძე. დაპროექტების სტადიები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2011წ. №1.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე, დ. თევზაძე. დაჟანგული მინერალების სულფიდიზაცია ელექტროქიმიური მეთოდით დამუშავებული გოგირდოვანი ნატრიუმის ხსნარით. საქ. მეც. აკადემიის რეფ. ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2007წ. #10-12 .

ნ. ცანავა. დარგთაშორისი ბალანსის მეთოდის გამოყენების საკითხები შრომითი რესურსების ფორმირებასა და გამოყენებაში. საქართველოს საგეგმო კომიტეტის შრომების კრებული, ტომი-4 1970, მე-3 გამოშვება.თბილისი, რუსულ ენაზე . 1970წ. 13გვ..

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი კომუნიკაცია – სოციალური ფენომენი. . სტუ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2010წ. .

ნ. გამყრელიძე. დარგობრივი კომუნიკაციის სპეციფიკა. სტუ შრომების კრებული. 2014 წლის N 1 საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 0წ. 2014 წლის N 1 გვ 67-69.

ვ. გეგენავა, მ. ჟორჟოლიანი. დარგობრივი კრებსითი ფინანსური გეგმა და სახალხო მეურნეობის შეწონასწორებული პროპორციული განვითარება. ჟ. “ეკონომისტი”, № 4, თბილისი. 1982წ. 6 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. დარგობრივი ტექსტის მაკროსტრუქტურა და მისი კვლევის ასპექტები. . საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. #4. (478) .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, გ.მაკასარაშვილი, ლ.სიხარულიძე. დარეზერვებული სისტემის ალბათური მოდელირება აღდგენისა და პროფილაქტიკის შემთხვევაში. . სტუ-ს შრომები. №4 (490) 2013წ. გვ.67-71.. 2013წ. .