სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბოგველიშვილი, ლ.წივილაშვილი. გზაჯვარედინზე სატრანსპორტო საშუალებების დაყოვნების გამოკვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები, თბილისი . 2004წ. №1-3, გვ.64-66, ISSN 0130-7061.

ვ. ვარდოსანიძე. გზაჯვარედინი: რურარული–ურბანული მასალები განსჯისათვის.. „+ ქართული პროექტი“.. 2004წ. .

კ. მჭედლიშვილი, მ. სირაძე გ. მოსაშვილი ბ. სირაძე მ. ბეგიაშვილი. გზაჯვარედინის სარეზერვო გამტარუნარიანობის განსაზრვრის თავუსებურებანი (თბილისის მაგალითზე). საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2007წ. #3.

მ. შიშინაშვილი. გზიდან ყინულის მოცილების ეფექტური მეთოდები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, ISSN 1512-3537. 2012წ. #3(25), თბილისი, საქართველო, გვ.176-179.

ე. ნანიტაშვილი. გზის საფარი რულონისებრი ცალობითი ხელოვნური ქვისგან. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . წ. #10–12, 2005წ. გვ.128–129.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, ც.თურქაძე, ი.დიდბარიზე, ც.ამბროლაძე, მ.აფხაძე. გიდანტოინის ახალი კომპლექსური ნაერთების სინთეზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(1) გვ.21-22.

თ. წივწივაძე, ლ.ამბროლაძე, ც.თურქაძე, ც.ამბროლაძე, მ.აფხაძე. გიდანტოინის ახასლი კომპლექსური ნაერთების თერმოლიზური კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. N9(1) გვ.23-25.

ნ. ჟველია. გიორგი V ბრწყინვალე - გამოჩენილი პოლიტიკოსი და დიპლომატი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, თბილისი, . 2013წ. №27, გვ. 44-48..

ნ. ბოლქვაძე, გ.ცინცაძე; მ.საჩკოვი; რ. ჩაგუნავა; მ.ცინცაძე; ხ. წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8; 1 გვ: 94–96.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა, ნ.ბოლქვაძე, ხ.წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ.8, #1, გვ.94-96.

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, ხ.წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №1, გვ.94-96. 2007წ. ტ.8, №1, გვ.94-96.

ე. გვენეტაძე, ს. მოსიძე. გიორგი ბრწყინვალე საქართველოს მეფე და დიდი პოლიტიკოსი. საისტორიო ვერტიკალები, #11, . 2007წ. .

ე. გვენეტაძე. გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა დასავლეთ საქართველოსთან მიმართებაში. საისტორიო ვერტიკალები # 23. 2011წ. .

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის მხატვრული ენის შესწავლის ისტორიიდან . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N2, გვ. 168-171.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის პოეტური აზროვნების ბუნებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N3, გვ. 103-106.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის სამყაროს სურათ–ხატის ენობრივი გამოხატულება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N1(4),გვ. 124-128.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის შემოქმედება ბესარიონ ჯორბენაძის თვალთახედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N2, გვ. 172-175.

გ. ტალახაძე. გიორგი მთაწმინდელის როლი და მნიშვნელობა XI საუკუნის ქართულ კულტურაში. ,,მეცნიერება და ცხოვრება". 2012წ. #2 ,4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი შუბლაძე - 75. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ლ. ჩიქავა. გიორგი შუბლაძე - 75. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №5-6.