სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25117 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23, გვ.16-34.

რ. მჟავანაძე, მ. ლაპიაშვილი, ი. ცუცქირიძე, დ. კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟუნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2009წ. 23, 16-25.

მ. ლაპიაშვილი, ი.გუჯაბიძე, რ.მჟავანაძე, ი.ცუცქირიძე, დ.კუპატაძე. დარეჯანის სასახლის საინჟინრო–გეოლოგიური პრობლემები. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2009წ. №23.

ნ. გაჩეჩილაძე, ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR-ის მიხედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალით. 2016წ. #2(37), 80-85გვ.

ლ. გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR-ის მიხედვით. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო ჟურნალი. 2016წ. #2(37), 80-85გვ.

ლ.გორგიძე, თ. გორგიძე. დარიალი ჰესის სადერევაციო გვირაბის კლდოვანი მასივის ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლები და მათი კლასიფიკაცია RMR–ის მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 216წ. #2(37), 80-85გვ.

ნ. კაპანაძე, ვ.ცომაია, ბ. ბერიტაშვილი. დარიალის ხეობაში სტიქიურ მყინვარულ მოვლენებთან საადაპტაციო ღონისძიებათა შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2015წ. ტ. 121, გვ, 93-96, ISSN 1512-0902.

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ა. ჭირაქაძე, ვ. გვახარია. დარისხანის სამრეწველო ნარჩენების დამუშავება საანალიზოდ ზემაღალი სიხშირის გამოსხივებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2016წ. ქიმიის სერია # 1 ტომი # 42, გვ.86-98გვ.თბილისი.

ი. ბაზღაძე. დარიშხანი - ორბუნებოვანი ელემენტი. თდასუ, აღმაშენებელი-პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. 2010წ. თბილისი, №8, ISSN 1512-2581, გვ. 111-115.

ჯ. ნიკურაძე, ი.ყურაშვილი ლ.გაბრიჩიძე გ. დარსავეოლიძე. დარიშხანით ლეგირებული მონოკრისტალური სილიციუმის არადრეკადი მახასიათებლების ამპლიტუდური დამოკიდებულება. ს.ტ.უ. შრომები № 3 ( 473) 2009წ. 2009წ. .

ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი,, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე,, თ. შარაშიძე. დარიშხანის ნარჩენების შენახვისა და დასაწყობების ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40,№4,309-312.

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ვ. გვახარია, ა. ჭირაქაძე, თ.შარაშიძე. დარიშხანის ნარჩენების შენახვისა და დასაწყობების ობიექტების ეკოლოგიური მდგომარეობის აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია # 4 ტომი# 40, გვ.309 - 3312, თბილისი.

ნ. ბაგრატიონი, ა. ჭირაქაძე,, ვ. გვახარია,, ლ. გვერდწითელი. დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების დამუშავება საანალიზოდ ზემაღალი სიხშირის გამოსხივებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2016წ. ტ.42, №1, 96-98გვ..

ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი, ვ. გვახარია,, ა. ჭირაქაძე. დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2014წ. ტ.40, №4, 313-314 გვ.(4).

ლ. გვერდწითელი, ნ. ბაგრატიონი, ა.ჭირაქაძე, ვ. გვახარია. დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე . 2014წ. ქიმიის სერია # 4 ტომი # 40, გვ.313 - 316, თბილისი.

ზ. სვანიძე. დარიშხანის შემცველობის დადგენა ლუხუმის დარიშხანის საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი შემცირების რეკომენდაციები. სამთო ჟურნალი. 2013წ. თბილისი, # 1 (30). გვ. 39 – 42. .

გ. გუნია, სვანიძე ზ., ცერცვაძე თ., სვანიძე ლ.. დარიშხანის შემცველობის დადგენა ლუხუმის დარიშხანის საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი შემცირების რეკომენდაციები. . - თბ.,”სამთო ჟურნალი”, ISSN 1512-407X . 2013წ. N1(30), გვ.,39-42..

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. დარიშხანის, სტიბიუმისა და ბისმუტის პირიდინკარბონმჟავათა ამიდების ბიოკომპლექსნაერთთა აღნაგობის ზოგიერთი თვისება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(3), 229-235 გვ..

თ. ნატრიაშვილი, რ. ადამია, ს. მებონია. . დარტყმის ძალოვანი ფუნქციის განსაზღვრა სხეულის დეფორმაციული მოდელების გათვალისწინებით. „ნოვაცია“, ქუთაისი. 2010წ. №7, 2010.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ებრალიძე, დ. ვახანია. დას. საქართველოს სანაპირო ზოლის სიღრმული აგებულობა არსებული გეოფიზიკური კვლვების ინტერპრეტაციის მიხედვით. ჟურნალი ” საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2007წ. №20б, 72-80.