სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გიორგიშვილი. ენერგეტიკული დარგის ეკოლოგიური პრობლემები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი _ენერგია.. 2005წ. 1 (37), .

გ. არაბიძე, გ. სურგულაძე, მ. ქანთარია. ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,N4(462),თბილისი,2006.. 2006წ. გვ.50-57.

გ. არაბიძე, გ.სურგულაძე, ნ.თოფურია, მ.ქანთარია. ენერგეტიკული ობიექტების კონტროლის სისტემა კლიენტ-სერვერული არქიტექტურის ბაზაზე. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. №4 (462), თბილისი, გვ. 50-57;.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, ნანული სამსონია. ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის მიმზიდველობის შეფასება. სოციალური ეკონომიკა. 2012წ. №2; გვ. 75-79.

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების მათემატიკური მოდელი. სტუ, ინტელექტი. 2002წ. .

მ. ნაჭყებია. ენერგეტიკული სისტემის განვითარების მათემატიკური მოდელი. ინტელექტი. 2002წ. 2, 13.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკული ტერმინების განმარტებები . "ქართული ენციკლობედია". 2014წ. ტომი 3. გვ.19.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია, ო. ვეზირიშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. თბილისი. ჟ.“ენერგია“ . 0წ. N2(58), 2011. ISSN 1512–0120 გვ.32–38.

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის. ინტელექტი N21,თბილისი,2012. 2012წ. გვ.171-180..

ი. ჟორდანია. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენება საქართველოს მდგრადი განვითარებისათვის . ენერგია. თბილისი. 2011წ. #2(58), გვ.32-37.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ.არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. ენერგიის განახლებადი რესურსების გამოყენების პერსპექტივები(საქართველოს მაგალითზე). თბილისი, საერთ. სამეცნ. ჟურნ. ,,ინტელექტუალი’’ . 0წ. N21, 2012 171 გვ..

შ. ნემსაძე, გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. №25, გვ.69-73.

ი. გოგუაძე, ნემსაძე შ.. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #25. გვ. 69-74.

გოგუაძე ირაკლი. ენერგიის განახლებადი წყაროები. საქართველოს ნავთობი და გაზი, N25, თბილისი, გვ.69-73. 2009წ. N25, თბილისი, გვ.69-73.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები ნაბეჭდი 30 მარტი გვ. 53-54.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება . სტუ, თბილისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები 30 მარტი 2011. 2011წ. ნაბეჭდი მოხსენებათა თეზისები გვ. 2.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. გვ. 82-87.

დ. კოხრეიძე. ენერგიის ზეგამტარი სტატიკური გარდამქმნელების მათემატიკური მოდელირება. სტუ, მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყეენბითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. 2011წ. გვ 53-54.

დ. ჩომახიძე. ენერგო ეფექტიანობის ამაღლების პრიორიტეტები საქართველოში. ენერგია. 2006წ. #3 (39).