სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა, მ.ცინცაძე, ნ.ბოლქვაძე, ხ.წიქარიშვილი. გიორგი აგრიკოლა ძველ კოლხეთში ოქროს მოპოვების შესახებ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტ.8, №1, გვ.94-96. 2007წ. ტ.8, №1, გვ.94-96.

ე. გვენეტაძე, ს. მოსიძე. გიორგი ბრწყინვალე საქართველოს მეფე და დიდი პოლიტიკოსი. საისტორიო ვერტიკალები, #11, . 2007წ. .

ე. გვენეტაძე. გიორგი ბრწყინვალის პოლიტიკა დასავლეთ საქართველოსთან მიმართებაში. საისტორიო ვერტიკალები # 23. 2011წ. .

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის მხატვრული ენის შესწავლის ისტორიიდან . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N2, გვ. 168-171.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის პოეტური აზროვნების ბუნებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N3, გვ. 103-106.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის სამყაროს სურათ–ხატის ენობრივი გამოხატულება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N1(4),გვ. 124-128.

ე. შაკიაშვილი. გიორგი ლეონიძის შემოქმედება ბესარიონ ჯორბენაძის თვალთახედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2011წ. N2, გვ. 172-175.

გ. ტალახაძე. გიორგი მთაწმინდელის როლი და მნიშვნელობა XI საუკუნის ქართულ კულტურაში. ,,მეცნიერება და ცხოვრება". 2012წ. #2 ,4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი შუბლაძე - 75. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2009წ. 5-6.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ლ. ჩიქავა. გიორგი შუბლაძე - 75. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №5-6.

თ. ჯაგოდნიშვილი. გიორგი წერეთლის ფოლკლორისტული შეხედულებები. ალმანახი „რუსთავის ჩირაღდნები“. 1988წ. .

ნ. ზაქარიაძე. გის მოდელი მოსავლიანობის შეფასებისათვის სავარგულების ასათვისებლად. სტუ სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2017წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. გის-ტექნოლოგიის გამოყენების პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3(11), გვ.40-44,ISSN.

ნ. არუდაშვილი, გ. ენუქიძე. გის-ტექნოლოგიის პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N3(11)2008 გვ.40-43.

ი. ახვლედიანი, null. გიშრის ადგილი ნახშირების კლასიფიკაციაში. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია. გიშრის ბუდობების წოლის ფორმები განსხვავებული ნალექდაგროვების პირობებში . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. .

И. Ахвледиани, რ. ახვლედიანი. გიშრის მოლეკულური სტრუქტურა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

И. Ахвледиани. გიშრის შემცველი აუზები. . . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული.

რ. გობეჯიშვილი. გლაციოლოგიური პროცესების შეფასება ზამთრის წინაპერიოდის სიცივისა და სითბოს ცვლილების ფონზე გლაციოჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებისქსელის უქონლობის პირობებში კავკასიონის ნივალური ზონის მაგალითზე. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრ. ინსტ. შრომები.. 2008წ. ტ. 2 (81),გვ.159-167. .

თ.ცინცაძე. გლაციოჰიდრომეტეოროლოგიური ექსტრემალური მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასება თანმიმდევრობის ფუნქციის გამოყენების საფუძველზე. საქ. ტექ. უნივერსტ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნ. კონფერენციის შრომები. . 2010წ. ტექნ. უნივერსიტეტი, თბილისი ,გვ.433-435..