სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ზაქარიაძე. გის მოდელი მოსავლიანობის შეფასებისათვის სავარგულების ასათვისებლად. სტუ სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. 2017წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, გ. ენუქიძე, ნ. არუდაშვილი. გის-ტექნოლოგიის გამოყენების პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 3(11), გვ.40-44,ISSN.

ნ. არუდაშვილი, გ. ენუქიძე. გის-ტექნოლოგიის პრინციპი სალიანდაგო მეურნეობაში. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. N3(11)2008 გვ.40-43.

ი. ახვლედიანი, null. გიშრის ადგილი ნახშირების კლასიფიკაციაში. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

И. Ахвледиани, ზ. კილასონია. გიშრის ბუდობების წოლის ფორმები განსხვავებული ნალექდაგროვების პირობებში . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. .

И. Ахвледиани, რ. ახვლედიანი. გიშრის მოლეკულური სტრუქტურა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2008წ. .

И. Ахвледиани. გიშრის შემცველი აუზები. . . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ჯანელიძის სახ. გეოლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული.

რ. გობეჯიშვილი. გლაციოლოგიური პროცესების შეფასება ზამთრის წინაპერიოდის სიცივისა და სითბოს ცვლილების ფონზე გლაციოჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებისქსელის უქონლობის პირობებში კავკასიონის ნივალური ზონის მაგალითზე. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრ. ინსტ. შრომები.. 2008წ. ტ. 2 (81),გვ.159-167. .

თ.ცინცაძე. გლაციოჰიდრომეტეოროლოგიური ექსტრემალური მახასიათებლების რაოდენობრივი შეფასება თანმიმდევრობის ფუნქციის გამოყენების საფუძველზე. საქ. ტექ. უნივერსტ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნ. კონფერენციის შრომები. . 2010წ. ტექნ. უნივერსიტეტი, თბილისი ,გვ.433-435..

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. გლეხური /ოჯახური/ მეურნეობები, მათი როლი და ადგილი საბაზრო ეკონომიკაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2002წ. ტ. 17. თბ. 2002 წ. გვ. 257.

მ. მიქაუტაძე, გ.აბაშიძე. გლინვა გრძივი ჭრის გამოყენებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2009წ. № 2 (50), 3გვ..

მ. წეროძე, შ.ჯაფარიძე, ჯ.ჯაფარიძე. გლიცერინის ნიტრონაწარმების ადსორბციული უნარის შედარება ვერცხლისწყალ/ეთანოლის ფაზათა გამყოფ საზღვარზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე.. 1993წ. ტ.145 #3.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია - მოყვარე თუ მტერი . საქართველოს რესპუბლიკა . 2003წ. 29 იანვარი, 8გვ.

ხ. თოდაძე. გლობალიზაცია - მსოფლიოს ახალი წესრიგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციის მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია - მასალები. 2009წ. გვ. 111-113.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია - მტერი თუ მოყვარე. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2014წ. 15.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ბიზნეს გარემო საქართველოში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 3 გვ. 96-98.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 3, 90-93.

ა. აბრალავა, შ. კერესელიძე. გლობალიზაცია და გლობალური კრიზისის გაკვეთილები. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #1, გვ.27-32.

თ. ნუცუბიძე. გლობალიზაცია და დემოკრატია. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. N4 (12), გვ. 12-20.

ნ. ცანავა. გლობალიზაცია და ეკონომიკური პრიორიტეტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. N5, გვ5.