სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გაბაიძე, ე. ფუტკარაძე. გლეხური /ოჯახური/ მეურნეობები, მათი როლი და ადგილი საბაზრო ეკონომიკაში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სსაუ, შრომათა კრებული, . 2002წ. ტ. 17. თბ. 2002 წ. გვ. 257.

მ. მიქაუტაძე, გ.აბაშიძე. გლინვა გრძივი ჭრის გამოყენებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2009წ. № 2 (50), 3გვ..

მ. წეროძე, შ.ჯაფარიძე, ჯ.ჯაფარიძე. გლიცერინის ნიტრონაწარმების ადსორბციული უნარის შედარება ვერცხლისწყალ/ეთანოლის ფაზათა გამყოფ საზღვარზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე.. 1993წ. ტ.145 #3.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია - მოყვარე თუ მტერი . საქართველოს რესპუბლიკა . 2003წ. 29 იანვარი, 8გვ.

ხ. თოდაძე. გლობალიზაცია - მსოფლიოს ახალი წესრიგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო კონფერენციის მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია - მასალები. 2009წ. გვ. 111-113.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია - მტერი თუ მოყვარე. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2014წ. 15.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ბიზნეს გარემო საქართველოში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 3 გვ. 96-98.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ბიზნეს-გარემო საქართველოში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 3, 90-93.

ა. აბრალავა, შ. კერესელიძე. გლობალიზაცია და გლობალური კრიზისის გაკვეთილები. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2011წ. #1, გვ.27-32.

თ. ნუცუბიძე. გლობალიზაცია და დემოკრატია. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2010წ. N4 (12), გვ. 12-20.

ნ. ცანავა. გლობალიზაცია და ეკონომიკური პრიორიტეტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2009წ. N5, გვ5.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის პირობებში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2014წ. # 4, 78-79 გვ.

მ. ბაღათურია, ბერუაშვილი მანანა. გლობალიზაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის პირობებში. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2014წ. # 4 გვ. 78-79.

თ. დევიძე. გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკის უსაფრთხოება. უნივერსალი,თსუ, საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული. 2008წ. 1-4, VI ტომი, 137-141.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია და ეროვნული პრობლემები. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2008წ. ივლისი-აგვისტო, 89-94გვ.

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაცია და ეროვნული პრობლემები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2013წ. #1(12).

რ. მიშველაძე. გლობალიზაცია და ეროვნული ფენომენი, . ,,მწერლის გაზეთი’’, #2, 15 გვ.. 2010წ. .

დ. კვარაცხელია. გლობალიზაცია და ეროვნული წარმოება. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". 2008წ. გვ.: 283- 296, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

მ. ბაღათურია. გლობალიზაცია და თანამედროვეობა. ჟ."ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2016წ. #4 გვ.96-98.