სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაცია და საქართველოს სამომავლო განვიტარების პერსპექტივები. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #1, გვ. 258.

თ. რუხაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამრეწველო წარმოების სამართლებრივი ფორმები . „მეცნიერება და ცხოვრება“ . 2013წ. #1(7) გვ.334-337.

თ. რუხაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამრეწველო წარმოების სამართლებრივი ფორმები. ცხოვრება და მეცნიერება. 2013წ. N1 (7) გვ. 334-337.

თ. კილაძე, თ.რუხაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამრეწველო წარმოებისსამართლებრივი ფორმები. ჟ."მეცნიერება და ცხოვრება". 2013წ. N1(7) გვ. 334-337.

ნ. ჭითანავა. გლობალიზაცია და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები ტ. 8, 2010.. 2010წ. 37 გვ..

ვ. შუბითიძე. გლობალიზაცია და ტრანსნაციონალური კომპანიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. 11.

ვ. შუბითიძე. გლობალიზაცია და ტრანსნაციონალური კომპანიები. ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. N11.

გ. ამყოლაძე, ა.გაბრიჭიძე, მ.ლომსაძე-კუჭავა, ნ.ხარაძე. გლობალიზაცია და ქართველი ბიზნეს-ლიდერების წარმატების ფაქტორების კვლევა. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. N1, 146-151 გვ..

მ. ამირგულაშვილი. გლობალიზაცია და ქართული ეროვნული კულტურა. საისტორიო ვერტიკალები. 2008წ. #17, გვ. 85.

ლ. ჩიქავა. გლობალიზაცია და შრომის საერთაშორისო დანაწილება.. გამომცემლობა ”მერიდიანი”, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია - ”მოამბე”, ტ. X. 2003წ. 8 გვ..

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა ურთიერთობა. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №2, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, . 2009წ. .

ი. კალანდია. გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი.. ჟურნალი „მაცნე“ (ფილოსოფიის სერია), გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2007წ. .

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია მტერი თუ მოყვარე? სტატია, . ძირითადი შემსრულებელი. . თბილისი ჟურნალი ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“,. 2014წ. გვ. 376-387..

გ. ტალახაძე, ვ.შუბითიძე. გლობალიზაცია როგორც განვითარებადი ქვეყნების საკითხი . სამეცნიერო ჟურნალი ,, ხელისუფლება და საზოგადოება" სტუ-ს გამომცემლობა 2009. 2009წ. #2 (10) ,8.

მ. ბერუაშვილი. გლობალიზაცია სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა. ჟ."ბიზნეს ინჟინერინგი" სტუ-ს გამომცემლობა. 2016წ. # 1-2, 44-45 გვ .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გლობალიზაცია, კრიზისი, სახელმწიფო ენა . კრებული ,,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. გვ. 97-101.

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაცია, კულტურა,ცივილიზაცია. კულტურა და საზოგადოება. 2013წ. 54-69გვ.

კ. ფხაკაძე. გლობალიზაცია, ქართული ენა და სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა „კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში“. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“, „უნივერსალი“. 2005წ. ISSN, N2, (ქართულად), 1-11.

ა. აბრალავა. გლობალიზაციის არსის გაგებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2002წ. #6, გვ. 33-37.

თ. გრიგოლია. გლობალიზაციის გავლენა მსოფლიო პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2011წ. #3(19).