სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. ენერგოსისტემების რეჟიმების მართვის მოდელი. "ენერგოსისტემების მართვის პრობლემები". სამეცნიერო შრომების თემატური ნაკრები. რ. ხუროძის საერთო რედაქციით.. 1997წ. პრეპრინტი #1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 3-9 გვ. .

რ. სამხარაძე, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

ზ. გასიტაშვილი, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი, რ.სამხარაძე. ენერგოსისტემების სადღეღამისო რეჟიმის მართვის, დაგეგმვის და პროგნოზირების მათემატიკური მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 2 (430). თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2000წ. ISNN 0201-7164.

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი.. ენერგოსისტემების ტელესიგნალიზაცია. სტუ. 2009წ. #1(16).

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემების ქვესადგურებზე გადართვების მიმდევრობის გენერაციის მოდელირება. სტუ-ს შრომები. #1(479). 2011წ. გვ. 87-91.

N. Turkia. ენერგოსისტემებში ერთდროული არასიმეტრიული დაზიანებების აღმწერი მათემატიკური მოდელის შექმნა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი . 2013წ. N2, გვ.49-53.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი, ნ. მოდებაძე. ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხები. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2007წ. 2(3), 5გვ..

გ. მურჯიკნელი, მოდებაძე ი., მოდებაძე ნ. . ენერგოსისტემის მართვის ინფორმაციის დამუშავების და ტრანსპორტირების საკითხი. სტუ. 2007წ. #2(3). გვ.5..

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი, ქეთევან ქუთათელაძე. ენერგოსისტემის ობიექტურ-ორიენტირებული წარმოდგენა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"სტუ-ს შრომები #1 . 2010წ. .

რ. სამხარაძე, დ. ჩიქოვანი. ენერგოსისტემის სადღეღამისო რეჟიმის მართვისას მოქმედ მიზნებს შორის არსებული კავშირების ანალიზი ექსპერტული ცოდნის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებისა და საზსოგადოების განვითარების ფონდი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2010წ. 1(36), გვ. 54-57.

ი. მოდებაძე, გ. მურჯიკნელი. ენერგოსისტემის ტელესიგნალიზაცია. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. 1(14), 4გვ.

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ენერგოსისტემის ძაბვის რეგულირება განაწილებული ექსპერტული სისტემის საშუალებით. "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #5(11) , გვ. 98-102.

რ. ქუთათელაძე, ანა კობიაშვილი. ენერგოსისტემის ძაბვის რეგულირება განაწილებული ექსპერტული სისტემის საშუალებით. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" #5(11). 2010წ. .

ნ. სამსონია, ნ.ახვლედიანი. ენერგოუსაფრთხოების ასპექტები. . ჟურნალი ,,ინტელექტუალი’’. 2016წ. #6.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი მ. კუპრავა მ. ბაბუნაშვილი ს. ჯინჯოლავა. ენის გემოვნების რეცეპტორების გაღიზიანებების გავლენა კან-გალვანურ რეაქციაზე. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 52-54.

ნ. ჯავაშვილი, გ. ჩიკოიძე, ლ. მარგველანი. ენის მოდელი და მისი წარმოდგენა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №14, გვ. 182-187. 2010წ. ISSN 0135-0765.

გ. ჩიკოიძე. ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა. “განათლება”, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. #2 თბილისი, გვ. 149-158.

ი. ბურდული. ენობრივი და კულტურული ურთიერთობა და სიმბოლური ნომინაცია –(ლინგვოკულტუროლოგიური კომუიკაცია და პოსტმოდერისტული სიმბოლური ნომიაცია). ნაციონალური ლიტერატურები და კულტურები გლობალიზაციის პროცესი. 2014წ. მე–8 საერთასორისო სიმპოზიუმის მასალები. 10გვ.454–463.

ბ. ცხადაძე. ენობრივი დეკულტურიზაციის ტყვეობაში. "პარალელი". 2011წ. # 1, 81-82.