სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. გრიგალაშვილი. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი. კრებული-,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 2009წ. 2009 2(6).

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი: არქიტექტონიკა, ანალიზი და დაძლევის გზები . ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 5.

პ. ლემონჯავა. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის აფრთხის ეკონომიკური პრობლემები. ეკონომიკა. 2011წ. .

თ. ჯიშკარიანი, გორდეზიანი ზ., ფირცხალავა თ.. გლობალური ენერგეტიკა და ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირის გამოყენების პერსპექტივები. „სამთო ჟურნალი" საინფორმაციო-სამეცნიერო საინჟინრო ჟურნალი. 2011წ. #2(27), გვ.74-78.

თ. ჯაგოდნიშვილი. გლობალური ენობრივი ცნობიერება და თანამედროვე პუბლიცისტიკის ენის ზოგიერთი თავისებურება. ”სეუ და მეცნიერება’ საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნ. ჟურნალი. 2014წ. №1, გვ. 81-94.

ქ. შენგელია. გლობალური კომპანიების ზეგავლენა და საქართველოს პერსპექტივები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2016წ. №3-4, გვ.331-342.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. გლობალური კომპიუტერული ქსელის სატრანზიტო კვანძებში ჭარბი პაკეტების შეყოვნების დროითი ხანგრძლივობის განსაზღვრისა და ოპტიმალური გადაცემების მართვის მეთოდები. სტუ,"სტუ–ს შრომები". 2012წ. №1.

რ. ოთინაშვილი, უშველიძე ლილი. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსები და საქართველო. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. 5, გვ.36-44.

დ. სეხნიაშვილი. გლობალური კრიზისის გავლენა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”. 0წ. 2010, №1.

ნ. ჭიკაიძე. გლობალური კრიზისის გავლენა მცირე და საშუალო ზომის ფირმების საქმიანობაზე. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N1.

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური მმართველობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #3 გვ. 147-152.

ლ. გაჩეჩილაძე, იმედაძე თ. გლობალური ოპტიმიზაციის მეთოდების ეფექტურობის ექსპერიმეტნული შეფასება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №1(4), გვ. 46-51. ISSN 1512-3979.

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი, უჯარაშვილი მალხაზ. გლობალური სასურსათო პრობლემების წარმოშობის ისტორიული წანამძღვრები და მათი გადაწყვეტის პერსპექტივები. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2008წ. #3-4, გვ,197-204.

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი. გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, პრობლემები, გადაწყვეტის გზები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #1(1), გვ,81-85.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. გლობალური ტელეკომუნიკაციური განათლების სისტემის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ა. აბრალავა. გლობალური ტექნოლოგიური სივრცის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჟურნალი "მაცნე"#1, ტ.168(ინგლისურ ენაზე). 2003წ. .

მ. დარჩაშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოილიტიკური პროცესების კონტექსტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24).