სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ღურწკაია, ღურწკაია თათია. გლობალური ბაზარი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N 5, გვ. 165-179.

ნ. გეგენავა. გლობალური ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2013წ. N3,2013.

ნ. გეგენავა. გლობალური ბიზნესის პერსპექტივები საქართველოში . 10. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N3 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. N3, გვ: 48–51 (3გვ.).

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. გლობალური და ეროვნული ეკონომიკის თავსებადობის თეორიულ-კონცეპტუალური განზომილება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2, გვ.61-64.

ზ. კაკულია, ხარატიშვილი ლ., გაბეცაძე თ., უკლება ბ.. გლობალური დათბობა და მასთან დაკავშირებული გაუდაბნოების პროცესები სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში. სამთო ჟურნალი. 2009წ. №2(23),გვ.79-80, თბილისი.

ი. ხუბულავა, ი.იორდანიშვილი, კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. № 1-3, გვ.70-74.

კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #1-3, 2008 წ. გვ70-75.

ი. იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2008წ. 1-3, გვ.70-75.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, კ.იორდანიშვილი, ე. ხოსროშვილი. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2008წ. № 1-3,გვ. 70-75.

თ. ეპიტაშვილი. გლობალური დათბობა და სიმაღლითი ზონალობით აგრობიოკლიმატური პარამეტრების ცვლილება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება” მასალები. 2015წ. გვ 53-56.

ნ. ბეგლარაშვილი, ტყებუჩავა ზაირა. გლობალური დათბობით გამოწვეული უარყოფითი ცვლილებების შესამცირებლად, ტრიტიკალეს აგროტექნიკის ზოგიერთი საკითხების შესწავლის შედეგები აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება. 2015წ. (CF/36/14-814/15) გვ.318-321.

ი. იორდანიშვილი, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, დ.ფოცხვერია, ნ. კანდელაკი, ლ. ბილანიშვილი. გლობალური დათბობით გახშირებული სტიქიური მოვლენების გავლენა საქართველოს წყლის რესურსებზე.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2017წ. # 72, გვ. 75–87.

ი. იორდანიშვილი. გლობალური დათბობით გახშირებული სტიქიური მოვლენების გავლენა საქართველოს წყლის რესურსებზე.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2017წ. # 72, გვ. 75–87.

თ. ცინცაძე, თავართქილაძე კუკური. გლობალური დათბობის გავლენა საქართველოში ატმოსფერულ ნალექთა ველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121.

თ. ცინცაძე, კ. თავართქილაძე, ნ. ბეგალიშვილი, , ა. ქიქავა. გლობალური დათბობის გავლენა საქართველოში მიწისპირა ჰაერის ტემპერატუირის ველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2012წ. ტ. 6 #3.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარი . გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ, გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები . 2011წ. გვ. 193-198.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარით . თსუ, საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები . 2011წ. გვ. 193-198.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრცელების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ., დედოფლისწყაროს მაგალითზე) . ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2011წ. ტ.#117, გვ. 79-81.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრცელების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ., დედოფლისწყაროს მაგალითზე). ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2011წ. ტ.#117, გვ. 79-81.

ნ.ჩხობაძე, ზ. ლომთაძე, თ. გზირიშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე გაუდაბნოების მოსალოდნელი პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში და მისი შეჩერების ღონისძიებები. . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ.ინსტ. შრომები. 2002წ. ტ. 107, გვ. 13-22.