სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუტუბიძე. გლობალიზაციის სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 220-232გვ.

ა. აბრალავა. გლობალიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები არალიდერი ქვეყნებისათვის. ა)ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა"#3, ბ) ჟურნალი "ეკონომიკა". 2003წ. ა)#3, გვ.114-118, ბ) #3-4, გვ.127-131.

დ. კვარაცხელია. გლობალიზაციის ტენდენციები. შრომების კრებული: "გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები".. 2008წ. გვ.: 22-32, გამომც.: ”უნივერსალი“, ISBN 978-9941-12-236-1.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. გლობალიზაციის ჰორიზონტები: ადამიანისეუ-ლი ყოფიერების ახლებური გაზომვა-„მეგასაზოგადოების“ ცნების შესახებ. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. N3.

კ. ღურწკაია, ღურწკაია თათია. გლობალიზაციის ჰორიზონტები: ადამიანისეული ყოფიერების ახლებური გაზომვა-„მეგასაზოგადოების“ ცნების შესახებ . სოციალური ეკონომიკა . 2009წ. N 3.

. გლობალიზაციისა და კულტურის ვექტორი. სამეცნ. კრ. ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი,. 2011წ. I, ბათუმი, გვ. 205-210.

გ. ჭუბაბრია. გლობალურ ეკონომიკურ ურთიერთობებში მენეჯმენტის ზოგიერთი პრობლემა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2013წ. #3-4.

მ. ნოზაძე. გლობალური ეკონომიკური დისბალანსი: არსი, მიზეზები. . ეკონომიკა. 0წ. 2009, N 3-4). .

კ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია. გლობალური ბაზარი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ.216-237.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო, ღურწკაია კარლი. გლობალური ბაზარი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. N6, გვ.165-179.

კ. ღურწკაია, ღურწკაია თათია. გლობალური ბაზარი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. N 5, გვ. 165-179.

ნ. გეგენავა. გლობალური ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2013წ. N3,2013.

ნ. გეგენავა. გლობალური ბიზნესის პერსპექტივები საქართველოში . 10. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N3 გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. N3, გვ: 48–51 (3გვ.).

ა. აბრალავა, რ. ქუთათელაძე, null. გლობალური და ეროვნული ეკონომიკის თავსებადობის თეორიულ-კონცეპტუალური განზომილება. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2, გვ.61-64.

ზ. კაკულია, ხარატიშვილი ლ., გაბეცაძე თ., უკლება ბ.. გლობალური დათბობა და მასთან დაკავშირებული გაუდაბნოების პროცესები სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში. სამთო ჟურნალი. 2009წ. №2(23),გვ.79-80, თბილისი.

ი. ხუბულავა, ი.იორდანიშვილი, კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. № 1-3, გვ.70-74.

კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2008წ. #1-3, 2008 წ. გვ70-75.

ი. იორდანიშვილი, კ.იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი.ხუბულავა. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები. ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2008წ. 1-3, გვ.70-75.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, კ.იორდანიშვილი, ე. ხოსროშვილი. გლობალური დათბობა და მისი შედეგები.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", თბილისი. 2008წ. № 1-3,გვ. 70-75.

თ. ეპიტაშვილი. გლობალური დათბობა და სიმაღლითი ზონალობით აგრობიოკლიმატური პარამეტრების ცვლილება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება” მასალები. 2015წ. გვ 53-56.