სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. გლობალური ტელეკომუნიკაციური განათლების სისტემის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ა. აბრალავა. გლობალური ტექნოლოგიური სივრცის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჟურნალი "მაცნე"#1, ტ.168(ინგლისურ ენაზე). 2003წ. .

მ. დარჩაშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოილიტიკური პროცესების კონტექსტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24).

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4 (24) ტომი 1.

ი. კვესელავა. გლობალურობა და ეროვნული იდეა. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #10. 2006წ. .

თ. მაგრაქველიძე, ბანცაძე ნ, ლეკვეიშვილი ნ, ლომიძე ხ, მიქაშავიძე ა, რუსიშვილი ჯ. გლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. გლუვი და ხაოიანი რგოლისებური მილების თბოგაცემა სარევიან აპარატში სითხის არევის ნორმალური და კავიტაციური რეჟიმების დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2002წ. თბილისი. N6, გვ.86-88.

ე. მისაბიშვილი. გლუკოზისა და ლაქტოზის ციტოპათოგენური ეფექტების შესწავლა მოკლევადიან ქსოვილთა კულტურაში.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A. 2002წ. ტ. 28, #1-2, გვ. 119-125..

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. გმირი ჯავშნოსანი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ევროინტეგრაციის ცენტრის და სტუ-ს ორგანიზებით. 2014წ. გვ 11.

ზ. გელიაშვილი, ჭკუასელი ლ.მ.,, ხომასურიძე მ.ბ, ჯიჯიაშვილი ვ.ე. გოგირდი დიოქსიდის, ტანინისა და ასკორბინის მჟავის ზეგავლენა ოქსიდირებული ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებელზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი- Georgian Engeneering News, თბილისი.. 2015წ. №4, Vol.76, გვ.127-131.

ჭკუასელი ლ.მ., გელიაშვილი ზ.ე., ხომასურიძე მ.ბ., ჯიჯიაშვილი ვ.ე. , ხომასურიძე მ.ბ., ჯიჯიაშვილი ვ.ე.. გოგირდის დიოქსიდის, ტანინისა და ასკორბინის მჟავის ზეგავლენა ოქსიდირებული ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებსა და ორგანოლეპტიკურ მაჩვენებლებზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი- GEN, . 2015წ. 4, გვ.127-131.

გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი. გოგირდის ჯანგეულების ემისია ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირებისა და მათი გაზიფიკაციის მიღებული საწვავი აირების წვის დროს. ენერგია. 2005წ. #2(34) გვ 16--20.

თ. ბუჩუკური, ო/მიქაძე. გოგირდმჟავა რკინის(//.///) შემცველი ამომჭმელი ხსნარების გადამუშავება. საქარ.მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36 394-397.

რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე, თ. ბუჩუკური. გოგირდმჟავა რკინის (I, III) შემცველი ამომჭმელი ხსნარების გადამუშავება . საქ. მეცნ. აკადემიის "მაცნე", ქიმიის სერია. 2010წ. № 3, ტ. 36, გვ. 394 - 397 .

ო. მიქაძე, თამაზ ბუჩუკური . გოგირდმჟავა რკინის (II, III) შემცველი ამომჭმელი ხსნარების გადამუშავება, . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. ტ.36, № 3. გვ. 394 - 397 .

ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ლატარია, ნ. დოლაბერიძე. გოგირდწყალბადის ადსორბცია ბუნებრივ და მოდიფიცირებულ კლინოპტილოლიტებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2006წ. ტ. 173, #1, გვ. 125-128.

გ. კაიშაური. გოგრა-საუკეთესო ნედლეული სასმელების მისაღებად. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტისა და აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის გენეტეკისა და სელექციის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "აგრარული მეცნიერების პრობლემები". თბ.-ბაქო. 2000წ. ტ.x1, გვ. 119-121.

გ. კაიშაური. გოგრის სხვადასხვა ჯიშის ნაყოფებში ამინომჟავების შემცველობის შესწავლის შედეგები. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნიერსიტეტის, საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო აკადემიისა და საქართველოს სახელმწიფო სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”, თბ.. 2001წ. ტ.X1V. გვ. 86 - 88.

გ. კაიშაური. გოგრისგან სასმელების წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო- სამეურნეო უნივერსიტეტისა და საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული “აგრარული მეცნიერების პრობლემები”. თბ.. 2007წ. ტ XXXIX. გვ. 84 - 85.

ქ. გიორგობიანი. გოდერძი ჩოხელის ახალი რომანი. თსუ შრომათა კრებული. 1989წ. N17. გვ. 35-41.