სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შველიძე, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძე. გლობალური დათბობის ფონზე მდ. ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. წ. ტ.116.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. გლობალური დათბობის ფონზე მდ.ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. ტ.116, გვ.34-36.

ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე შევიზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვა მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით (მდ. რიონის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66. გვ. 37-41.

ე. გუგავა, გ.მელაძე. გლობალური დათბობის შედეგად მოსალოდნელი კლიმატური ცვლილეების დროს ხორბლის კულთურის დპტაცია საქართველოში. მესამე საერთაშორისო კოონფერენციის კრებული.თბილისი. 2015წ. .

დ.კერესელიძე, თ.ცინცაძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. გლობალური დატბობის ფონზე მდინარე ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ტომი 116.

დ. სეხნიაშვილი, შ. ვეშაპიძე. გლობალური დისბალანსების პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. №2,.

შ. ვეშაპიძე. გლობალური დისბალანსების პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. ,,ბიზნეს-ინჟიერინგი’’. 2012წ. #2, გვ. 150-155.

გ. ჯოლია. გლობალური დისბალანსი პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #2.

ნ. აროშვილი. გლობალური ეკონომიკა და პრობლემური ფაქტორები საერთაშორისო ბიზნესში. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #31.

გ. ტყეშელაშვილი, ბიჭიაშვილი გ.. გლობალური ეკონომიკა და საქართველოს პორტები. ჟურნ. „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2016წ. 2(36).

ქ. შენგელია. გლობალური ეკონომიკა და საქართველოს საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. №9, გვ. 28-34.

ა. აბრალავა. გლობალური ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2002წ. #6, გვ. 61-66.

გ. ამყოლაძე, ა.გაბრიჭიძე, გ.გიორგობიანი, მ.ზედგინიძე, ნ.ხაჩიძე. გლობალური ეკონომიკის პირობებში ლიდერობის განვითარების თვისებები. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. N 1; 141-145გვ..

ს. გრიგალაშვილი. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ავტოკრატიის მომავალი. კრებული-,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები''. 2009წ. 2009 2(6).

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი: არქიტექტონიკა, ანალიზი და დაძლევის გზები . ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 5.

პ. ლემონჯავა. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის აფრთხის ეკონომიკური პრობლემები. ეკონომიკა. 2011წ. .

თ. ჯიშკარიანი, გორდეზიანი ზ., ფირცხალავა თ.. გლობალური ენერგეტიკა და ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირის გამოყენების პერსპექტივები. „სამთო ჟურნალი" საინფორმაციო-სამეცნიერო საინჟინრო ჟურნალი. 2011წ. #2(27), გვ.74-78.

თ. ჯაგოდნიშვილი. გლობალური ენობრივი ცნობიერება და თანამედროვე პუბლიცისტიკის ენის ზოგიერთი თავისებურება. ”სეუ და მეცნიერება’ საქართველოს უნივერსიტეტის სამეცნ. ჟურნალი. 2014წ. №1, გვ. 81-94.