სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგლარაშვილი, ტყებუჩავა ზაირა. გლობალური დათბობით გამოწვეული უარყოფითი ცვლილებების შესამცირებლად, ტრიტიკალეს აგროტექნიკის ზოგიერთი საკითხების შესწავლის შედეგები აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება. 2015წ. (CF/36/14-814/15) გვ.318-321.

ი. იორდანიშვილი, ი.ირემაშვილი, კ.იორდანიშვილი, დ.ფოცხვერია, ნ. კანდელაკი, ლ. ბილანიშვილი. გლობალური დათბობით გახშირებული სტიქიური მოვლენების გავლენა საქართველოს წყლის რესურსებზე.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2017წ. # 72, გვ. 75–87.

ი. იორდანიშვილი. გლობალური დათბობით გახშირებული სტიქიური მოვლენების გავლენა საქართველოს წყლის რესურსებზე.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2017წ. # 72, გვ. 75–87.

თ. ცინცაძე, თავართქილაძე კუკური. გლობალური დათბობის გავლენა საქართველოში ატმოსფერულ ნალექთა ველზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა, ჰმი-ს შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121.

თ. ცინცაძე, კ. თავართქილაძე, ნ. ბეგალიშვილი, , ა. ქიქავა. გლობალური დათბობის გავლენა საქართველოში მიწისპირა ჰაერის ტემპერატუირის ველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. 2012წ. ტ. 6 #3.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარი . გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ, გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები . 2011წ. გვ. 193-198.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. გლობალური დათბობის პირობებში აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილება მომავლის (2020-2050 წწ) სცენარით . თსუ, საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები . 2011წ. გვ. 193-198.

გ. მელაძე, მელაძე მ.. გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრცელების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ., დედოფლისწყაროს მაგალითზე) . ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2011წ. ტ.#117, გვ. 79-81.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. გლობალური დათბობის პირობებში აგროკულტურების გავრცელების ზონების და ორი მოსავლის მიღების სცენარები (2020-2050 წწ., დედოფლისწყაროს მაგალითზე). ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი . 2011წ. ტ.#117, გვ. 79-81.

ნ.ჩხობაძე, ზ. ლომთაძე, თ. გზირიშვილი. გლობალური დათბობის ფონზე გაუდაბნოების მოსალოდნელი პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში და მისი შეჩერების ღონისძიებები. . საქ.მეცნ. აკად. ჰიდრომეტ.ინსტ. შრომები. 2002წ. ტ. 107, გვ. 13-22.

ო. შველიძე, დ. კერესელიძე, ვ. ტრაპაიძე, გ. ბრეგვაძე. გლობალური დათბობის ფონზე მდ. ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. წ. ტ.116.

დ. კერესელიძე, გ.გრიგოლია, ვ.ტრაპაიძე. გლობალური დათბობის ფონზე მდ.ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2012წ. ტ.116, გვ.34-36.

ლ. წულუკიძე. გლობალური დათბობის ფონზე შევიზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვა მდინარეთა ჰიდროლოგიური რეჟიმის დარეგულირების გზით (მდ. რიონის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66. გვ. 37-41.

ე. გუგავა, გ.მელაძე. გლობალური დათბობის შედეგად მოსალოდნელი კლიმატური ცვლილეების დროს ხორბლის კულთურის დპტაცია საქართველოში. მესამე საერთაშორისო კოონფერენციის კრებული.თბილისი. 2015წ. .

დ.კერესელიძე, თ.ცინცაძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. გლობალური დატბობის ფონზე მდინარე ნატანების დატბორვის ზონების ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ტომი 116.

დ. სეხნიაშვილი, შ. ვეშაპიძე. გლობალური დისბალანსების პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2012წ. №2,.

შ. ვეშაპიძე. გლობალური დისბალანსების პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. ,,ბიზნეს-ინჟიერინგი’’. 2012წ. #2, გვ. 150-155.

გ. ჯოლია. გლობალური დისბალანსი პრობლემა და სუვერენული საინვესტიციო ფონდები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #2.