სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. შენგელია. გლობალური კომპანიების ზეგავლენა და საქართველოს პერსპექტივები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2016წ. №3-4, გვ.331-342.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. გლობალური კომპიუტერული ქსელის სატრანზიტო კვანძებში ჭარბი პაკეტების შეყოვნების დროითი ხანგრძლივობის განსაზღვრისა და ოპტიმალური გადაცემების მართვის მეთოდები. სტუ,"სტუ–ს შრომები". 2012წ. №1.

რ. ოთინაშვილი, უშველიძე ლილი. გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსები და საქართველო. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. 5, გვ.36-44.

დ. სეხნიაშვილი. გლობალური კრიზისის გავლენა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე. ჟურნ. ”სოციალური ეკონომიკა”. 0წ. 2010, №1.

ნ. ჭიკაიძე. გლობალური კრიზისის გავლენა მცირე და საშუალო ზომის ფირმების საქმიანობაზე. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N1.

მ. ამირგულაშვილი, ქეთევან მჭედლიძე. გლობალური მმართველობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. #3 გვ. 147-152.

ლ. გაჩეჩილაძე, იმედაძე თ. გლობალური ოპტიმიზაციის მეთოდების ეფექტურობის ექსპერიმეტნული შეფასება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2008წ. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. №1(4), გვ. 46-51. ISSN 1512-3979.

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი, უჯარაშვილი მალხაზ. გლობალური სასურსათო პრობლემების წარმოშობის ისტორიული წანამძღვრები და მათი გადაწყვეტის პერსპექტივები. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი . 2008წ. #3-4, გვ,197-204.

მ. ვანიშვილი, ჯუღელი გიორგი. გლობალური სასურსათო უსაფრთხოება: არსი, პრობლემები, გადაწყვეტის გზები. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. #1(1), გვ,81-85.

ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე. გლობალური ტელეკომუნიკაციური განათლების სისტემის კონცეფციის ზოგიერთი ასპექტი. სტუ შრომები . 2001წ. #4(437) .

ა. აბრალავა. გლობალური ტექნოლოგიური სივრცის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე. ჟურნალი "მაცნე"#1, ტ.168(ინგლისურ ენაზე). 2003წ. .

მ. დარჩაშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოილიტიკური პროცესების კონტექსტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24).

ქ. ჯიჯეიშვილი. გლობალურისა და ეროვნულის თანაფარდობის პრობლემები საქართველოში თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკური პროცესების კონტექსტში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. №4 (24) ტომი 1.

ი. კვესელავა. გლობალურობა და ეროვნული იდეა. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #10. 2006წ. .

თ. მაგრაქველიძე, ბანცაძე ნ, ლეკვეიშვილი ნ, ლომიძე ხ, მიქაშავიძე ა, რუსიშვილი ჯ. გლუვი და ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემა სარევიან აპარატში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თბილისი.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. გლუვი და ხაოიანი რგოლისებური მილების თბოგაცემა სარევიან აპარატში სითხის არევის ნორმალური და კავიტაციური რეჟიმების დროს. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2002წ. თბილისი. N6, გვ.86-88.

ე. მისაბიშვილი. გლუკოზისა და ლაქტოზის ციტოპათოგენური ეფექტების შესწავლა მოკლევადიან ქსოვილთა კულტურაში.. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A. 2002წ. ტ. 28, #1-2, გვ. 119-125..