სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე. გრაფიკული ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკა და მისი გამოყენება საინჟონრო პტაქტიკის კონკრეტულ ამოცანებში. სგმა შრომები. 2006წ. №7 ISSN 1512-102x.

გ. ჩიტაიშვილი. გრაფიკული მეთოდი სფერული მექანიზმების კინემატიკური ანალიზისა და სინთეზისათვის. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 6026. 2016წ. 6 გვ. დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობა 6026.

მ. ბალახაშვილი. გრაფიტის ნანოფხვნილის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2015წ. მოც. 17 1 (33), გვ. 22-31.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ზ. მესტვირიშვილი, ბალახაშვილი მაია. გრაფიტის ნანოფხვნილის გავლენა დოლომიტ-სერპენტინიტური კომპოზიტის თვისებებზე. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა”, . 2015წ. მოც. 17 1 (33), გვ. 22-31.

ნ. ლოლაძე. გრაფიტიალმასი კატალიტიკური გარდაქმნის კინეტიკის კვლევა.. GEN, . 2017წ. №2, 2017, გვ.50-54..

მ. წეროძე, ნ. ლოლაძე, თ. ფხალაძე.. გრაფიტიალმასი კატალიტიკური გარდაქმნის კინეტიკის კვლევა.// . GEN, №2, 2017, გვ.50-54.. 2017წ. №2, გვ.50-54..

ნ. ოვსიანიკოვა. გრეიდი - შრომის სამართლიანი ანაზღაურება . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2008წ. ,#17,გვ77-78..

ნ. ოვსიანიკოვა. გრეიდინგი, როგორც პერსონალის შრომის ანაზღაურების თანამედროვე ფორმა . ეკონომიკა და ბიზნესი, . 2008წ. #5, გვ.100-107..

გ. კაიშაური. გრეიპფრუტის ნაყოფების სამკურნალო მნიშვნელობა და მათი გამოყენება. . 2015წ. 1 (45). გვ. 28 - 29..

გ. კაისაური, გ. ჭუმბურიძე, მ. ღირსიაშვილი. გრეიპფრუტის ნაყოფების შენახვა საცავებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალი “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. თბ. . 2017წ. N3. გვ. 22-29..

გ. კაიშაური, გ. ჭუმბურიძე, მ. ღირსიაშვილი. გრეიპფრუტის ნაყოფების შენახვა საცავებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალი “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. თბ. . 2017წ. N3. გვ. 22-29..

გ. კაიშაური, გ.ჭუმბურიძე, მ.ღირსიაშვილი, null. გრეიპფრუტის ნაყოფების შენახვა საცავებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთო-vდა პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალი“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ISSN1987-6335.#3, თბილისი. გვ.22-29.

ქ. როყვა, ო.ქარჩავა, დ.ტურიაშვილი, გ.აბზიანიძე, ნ. სარალიძე. გრეიფრუტის წარმოების სრული ტექნოლოგიური ციკლის ეკონომიკური შეფასება. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ. XXXVIII გვ. 107-108.

ა. მამუჩიშვილი. გრეხილ ნამრავლთა აპროქსიმირების შესახებ. საქ. პოლ. ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომები. 1980წ. ტ. 222, #4.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნუკრი, გიორგაძე ირაკლი. გრეხისას დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #4(52), 97–99გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, გიორგაძე ირაკლი. გრეხისას მძიმე ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები დეფორმაციის სხვდასხვა სიჩქარის დროს . კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #1(49), 95–97გვ.

ა. საყვარელიძე. გრეხისას ფიბრობეტონის ცოცვადობაზე მასალის ტენშემცველობის გავლენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2012წ. #4(27), 144–148გვ.

ა. საყვარელიძე. გრეხისას წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ცოცვადობაზე მასალის ტენშემცველობის გავლენა, . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #3(10), 87–92გვ.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ფრუიძე ირაკლი. გრიგალური ეფექტით მომუშავე ჩაის საშრობი აპარატის ჰიდროდინამიკის ექსპერიმენტული კვლევა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 4 (12). გვ. 121–127.

თ. მეგრელიძე. გრიგალური ეფექტის პირობებში ჩაის ოსცილირებულ რეჟიმში შრობის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი_ხანძთა. ქუთაისი-თბილისი. 2008წ. № 1 (6). გვ. 119-121.