სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. კვირიკაშვილი. ,,სიძულვილის კრიმინოლოგია". ,,ინტელექტუალი". 2015წ. N28.

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, ი.ყიფიანი. ,,სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და ექსპორტს შორის დამოკიდებულების კორელაციულ-რეგრესიული ანალიზი“.. გამომცემლობა ,,საქართველო" ქუთაისის ფილიალი. შრომებიN1(16). . 2005წ. N1(16). გვ129.

ი. კეცხოველი. ,,სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპეტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით”. Journal of American Studies, III, (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი). თბილისი. 2005წ. გვ. 480-486.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,სტოჰასტური პროგრამირების მეთოდის გამოყენება ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(10), თბილისი გვ.78-82.

ი. ბაციკაძე. ,,სტუდენტის ცოდნის შემოწმება - შეფასების ახალი მეოდიკა საიჟინრო გრაფიკაში".. ,, ტრანსპორტი".. 2006წ. #1. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2(10); 153-159.

ბ. ცხადაძე. ,,ტაბიძე’’ გვარსახელის ეტიმოლოგიისათვის. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #3, გვ. 190-194 .

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3.გვ.229–231 ISSN 1512-0538.

თ. ბაქანიძე. ,,ტექნოპარკების ფუნქციონირების მნიშვნელობა და მისი დაფინანსების წყაროები. „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2012წ. N 4, თბილისი.

თ. ჩუბინიძე. ,,ტრადიციული და სემიოტიკური ორნამენტის პრობლემა xx საუკუნის არქიტექტურაში". ჟურნ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N4.გვ 18.

კ. აბულაძე. ,,ტრანსნაციონალური კორპორაციები საქართველოს სასტუმრო ბაზარზე და ხარისხის ტექნოლოგიების ტრანსფერი". თბილისი ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,კომერსანტი". 2007წ. #1 (2), გვ. 77-84.

კ. აბულაძე. ,,ტურიზმის ანტიკრიზისული პროგრამის შესახებ". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. გვ. 59-62.

კ. აბულაძე. ,,ტურიზმის ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების საკითხისათვის". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2000წ. #5-6.

ი. კეცხოველი. ,,უმთავრესი პრობლემა”. გაზ. ,,სიტყვა ქართული”. 2002წ. №39.

ვ. სესაძე. ,,უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2013წ. თბილისი.

მ. ცაცანაშვილი. ,,უფლება და ღირებულება - დაცვის გარანტიები და რეალობა". გამომცემლობა: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. თბილისი. 2014წ. # 7 გვ. 53-60.

კ. აბულაძე. ,,უხილავი ხელის ხილვადი შედეგები". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 64-67.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ფაზური გადასვლები ეკონომიკური პროცესების დინამიკის კვლევისათვის". მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება 21-ე საუკუნეში. 2015წ. გორი, 13-14 ნოემბერი.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი, ი. ბრეგაძე. ,,ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში". სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.83–89.