სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. დოღონაძე, ა. ონოფრიშვილი. ,,საჯარო მმართველობის ორგანიზაციები და მათი რეგულირების პრინციპები". სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2017წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" # 42 გვ. 151-163.

გ. ზირაქაშვილი. ,,სექტები და თვითმკვლელობა". ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2008წ. #14, 85-90.

ვ. სესაძე, მ. მეტრეველი. ,,სიმეტრიული კონფიგურაციები მოდულარულ მესერებში". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2005წ. 3(23), გვ. 22-26 .

ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, შ. დავითელაშვილი. ,,სინერგეტიკის წარმოშობა და განვითარება საუკუნეების მიჯნაზე". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2016წ. #2(500), გვ.57-62..

ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი, ა. გუგუშვილი. ,,სინქრონიზაციის პრობლემა და სიმეტრიების პრინციპი". პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”. 2003წ. თბილისი, 2(16), გვ. 63-67.

გ. ზირაქაშვილი, კ. ოდიშარია, დ. გომელაური. ,,სიტუაციური მიდგომის როლი თანამედროვე სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურის ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასა და მდგრად განვითარებაში". ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. #1; 93-96.

ვ. კვირიკაშვილი. ,,სიძულვილის კრიმინოლოგია". ,,ინტელექტუალი". 2015წ. N28.

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, ი.ყიფიანი. ,,სოფლის მეურნეობის პროდუქციასა და ექსპორტს შორის დამოკიდებულების კორელაციულ-რეგრესიული ანალიზი“.. გამომცემლობა ,,საქართველო" ქუთაისის ფილიალი. შრომებიN1(16). . 2005წ. N1(16). გვ129.

ი. კეცხოველი. ,,სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპეტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით”. Journal of American Studies, III, (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი). თბილისი. 2005წ. გვ. 480-486.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,სტოჰასტური პროგრამირების მეთოდის გამოყენება ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #1(10), თბილისი გვ.78-82.

ი. ბაციკაძე. ,,სტუდენტის ცოდნის შემოწმება - შეფასების ახალი მეოდიკა საიჟინრო გრაფიკაში".. ,, ტრანსპორტი".. 2006წ. #1. .

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი ქართულ ჯარში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება. 2009წ. #2(10); 153-159.

ბ. ცხადაძე. ,,ტაბიძე’’ გვარსახელის ეტიმოლოგიისათვის. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #3, გვ. 190-194 .

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ნ. ლომიძე, ს. მიდელაშვილი. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარარიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქართველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი,,ბიზნეს–ინჟინერინგი''. 2013წ. N3.გვ.229–231 ISSN 1512-0538.

თ. ბაქანიძე. ,,ტექნოპარკების ფუნქციონირების მნიშვნელობა და მისი დაფინანსების წყაროები. „ბიზნეს–ინჟინერინგი’. 2012წ. N 4, თბილისი.

თ. ჩუბინიძე. ,,ტრადიციული და სემიოტიკური ორნამენტის პრობლემა xx საუკუნის არქიტექტურაში". ჟურნ. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. N4.გვ 18.

კ. აბულაძე. ,,ტრანსნაციონალური კორპორაციები საქართველოს სასტუმრო ბაზარზე და ხარისხის ტექნოლოგიების ტრანსფერი". თბილისი ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი ,,კომერსანტი". 2007წ. #1 (2), გვ. 77-84.

კ. აბულაძე. ,,ტურიზმის ანტიკრიზისული პროგრამის შესახებ". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2008წ. გვ. 59-62.

კ. აბულაძე. ,,ტურიზმის ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების საკითხისათვის". საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა". 2000წ. #5-6.