სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. დანელია, მ.თოფურია, გ.მელქაძე. გრიგალური ზონარის გავლენის დადგენა უდაწნეო მოძრაობის კინემატიკურ ეფექტზე. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #2(6) გვ.84-91.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გრიგოლ რობაქიძის დრამატული სიმფონია "ლონდა" და მწერლისეული რამდენიმე ტოპონიმის წარმომავლობა . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (1)13, გვ. 110-113.

ზ. ხასაია. გრიგოლ რობაქიძის წერილის გამო . Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014 (3), გვ. 24-32 .

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. გრუნტების გამაგრების ტექნოლოგიური თავისებურებები შენობა–ნაგებობების რეკონსტრუქციის დროს. ,,მშენებლობა". 2012წ. 2(25).

ნ. ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. თბილისი, გვ გვ.146-149.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. . . 2009წ. 64, გვ.82-93.

ნ. ნიბლაძე, ლ.ხოსროშვილი, მ.შავლაყაძე, ლ.მაისაია. გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნის და რეგულირების ფიზიკურ- ქიმიური მექანიზმი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 65. 2010წ. თბილისი, გვ გვ.112-117.

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნისა და რეგულირების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმი.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული, . 2010წ. #65,გვ.112-117.

ხ. კიკნაძე, ე. ხოსროშვილი. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა კატეგორიები და კლასიფიკაცია . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2007წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა, კატეგორიები და კლასიფიკაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ. კრებული 63,. . 2007წ. გვ.63-72.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. გრუნტის გამაგრების დროს გამოვლენილი ქვის კიბეების დაზიანებები და მათი ლიკვოდაცია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 3(30), გვ4.

ა. ტაბატაძე, გ.რეხვიაშვილი. გრუნტის იმპულსური გადაადგილებით გამოწვეული ორი შეყურსული მასის არაწრპივი რხევების შესახებ ღეროების მხოლოდ ძვრაზე მუშაობისას.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2010წ. N1-3 გვ:56-61.

. გრუნტის იპულსური გადაადგილებით გამოწვეული ორი მასის არაწრფივი რხევების შესახებ ღეროების მხოლოდ ძვრაზე მუშაობისას.. ჟურნალი . 2010წ. # 1-3, 2010.

ი. მშვიდობაძე, გ. ლუტიძე, გ. ჭოხონელიძე. გრუნტის პირობითი წინაღობის განსაზღვრა სიმტკიცის მაჩვენებლების მიხედვით. "მშენებლობა". 2015წ. .

გ. ლუტიძე. გრუნტის პირობითი წინაღობის განსაზღვრა სიმტკიცის მაჩვენებლის მიხედვით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N4(39) გვ. 67-69.

კ. ჭურაძე, ვ. თარხნიშვილი, დ. პაპელაშვილი. გრუნტის უკუბჯენის კოეფიციენტები მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშებისთვის. ''სტუ შრომები", N 3(436),-თბილისი: "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2001-გვ. 75-79.. 2001წ. "სტუ შრომები", N 3(436),-თბილისი: "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2001-გვ. 75-79..

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. გრუნტის ფერდოს მდგრადობის საანგარიშო მეთოდი და დაცურების პროცესის მექანიზმი. სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2010წ. #65, გვ.175-179.

მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, ზ. ღაღანიძე. გრუნტის წყლების მონიტორინგი დედოფლისწყაროს რაიონის ქედების ნავთობსაძიებო მოედანზე. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი", ISSN 1512-407X,. 2011წ. #1(26), გვ.27-29, თბილისი.

ჟ. პეტრიაშვილი, ჟ. პეტრიაშვილი, ქოჩიაშვილი ქ., ურიდია რ., დოლიძე ლ.. გრუნტისა და ზედაპირული წყლების დაბინძურება და მათი კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცრე, ქიმიის სერია. 2009წ. 35, 2 487-489.

ი. ქვარაია. გრუნტული ანკერების გამოყენება გზისპირა ქვაბულის კედლების გასამაგრებლად. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #1(36), გვ4.