სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წეროძე, ნ. ლოლაძე, თ. ფხალაძე.. გრაფიტიალმასი კატალიტიკური გარდაქმნის კინეტიკის კვლევა.// . GEN, №2, 2017, გვ.50-54.. 2017წ. №2, გვ.50-54..

ნ. ოვსიანიკოვა. გრეიდი - შრომის სამართლიანი ანაზღაურება . ბიზნესი და კანონმდებლობა, . 2008წ. ,#17,გვ77-78..

ნ. ოვსიანიკოვა. გრეიდინგი, როგორც პერსონალის შრომის ანაზღაურების თანამედროვე ფორმა . ეკონომიკა და ბიზნესი, . 2008წ. #5, გვ.100-107..

გ. კაიშაური. გრეიპფრუტის ნაყოფების სამკურნალო მნიშვნელობა და მათი გამოყენება. . 2015წ. 1 (45). გვ. 28 - 29..

გ. კაისაური, გ. ჭუმბურიძე, მ. ღირსიაშვილი. გრეიპფრუტის ნაყოფების შენახვა საცავებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალი “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. თბ. . 2017წ. N3. გვ. 22-29..

გ. კაიშაური, გ. ჭუმბურიძე, მ. ღირსიაშვილი. გრეიპფრუტის ნაყოფების შენახვა საცავებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალი “აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. თბ. . 2017წ. N3. გვ. 22-29..

გ. კაიშაური, გ.ჭუმბურიძე, მ.ღირსიაშვილი, null. გრეიპფრუტის ნაყოფების შენახვა საცავებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთო-vდა პრაქტიკული, რეფერირებული ჟურნალი“აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2017წ. ISSN1987-6335.#3, თბილისი. გვ.22-29.

ქ. როყვა, ო.ქარჩავა, დ.ტურიაშვილი, გ.აბზიანიძე, ნ. სარალიძე. გრეიფრუტის წარმოების სრული ტექნოლოგიური ციკლის ეკონომიკური შეფასება. „აგრარული მეცნიერების პრობლემები“. 2007წ. ტ. XXXVIII გვ. 107-108.

ა. მამუჩიშვილი. გრეხილ ნამრავლთა აპროქსიმირების შესახებ. საქ. პოლ. ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომები. 1980წ. ტ. 222, #4.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნუკრი, გიორგაძე ირაკლი. გრეხისას დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #4(52), 97–99გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, გიორგაძე ირაკლი. გრეხისას მძიმე ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები დეფორმაციის სხვდასხვა სიჩქარის დროს . კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #1(49), 95–97გვ.

ა. საყვარელიძე. გრეხისას ფიბრობეტონის ცოცვადობაზე მასალის ტენშემცველობის გავლენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2012წ. #4(27), 144–148გვ.

ა. საყვარელიძე. გრეხისას წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ცოცვადობაზე მასალის ტენშემცველობის გავლენა, . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #3(10), 87–92გვ.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ფრუიძე ირაკლი. გრიგალური ეფექტით მომუშავე ჩაის საშრობი აპარატის ჰიდროდინამიკის ექსპერიმენტული კვლევა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 4 (12). გვ. 121–127.

თ. მეგრელიძე. გრიგალური ეფექტის პირობებში ჩაის ოსცილირებულ რეჟიმში შრობის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი_ხანძთა. ქუთაისი-თბილისი. 2008წ. № 1 (6). გვ. 119-121.

ზ. დანელია, მ.თოფურია, გ.მელქაძე. გრიგალური ზონარის გავლენის დადგენა უდაწნეო მოძრაობის კინემატიკურ ეფექტზე. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #2(6) გვ.84-91.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გრიგოლ რობაქიძის დრამატული სიმფონია "ლონდა" და მწერლისეული რამდენიმე ტოპონიმის წარმომავლობა . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (1)13, გვ. 110-113.

ზ. ხასაია. გრიგოლ რობაქიძის წერილის გამო . Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014 (3), გვ. 24-32 .

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. გრუნტების გამაგრების ტექნოლოგიური თავისებურებები შენობა–ნაგებობების რეკონსტრუქციის დროს. ,,მშენებლობა". 2012წ. 2(25).

ნ. ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. თბილისი, გვ გვ.146-149.