სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნუკრი, გიორგაძე ირაკლი. გრეხისას დეფორმაციის სიჩქარის გავლენა სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკურ მახასიათებლებზე. კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #4(52), 97–99გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, გიორგაძე ირაკლი. გრეხისას მძიმე ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები დეფორმაციის სხვდასხვა სიჩქარის დროს . კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #1(49), 95–97გვ.

ა. საყვარელიძე. გრეხისას ფიბრობეტონის ცოცვადობაზე მასალის ტენშემცველობის გავლენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2012წ. #4(27), 144–148გვ.

ა. საყვარელიძე. გრეხისას წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ცოცვადობაზე მასალის ტენშემცველობის გავლენა, . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #3(10), 87–92გვ.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ფრუიძე ირაკლი. გრიგალური ეფექტით მომუშავე ჩაის საშრობი აპარატის ჰიდროდინამიკის ექსპერიმენტული კვლევა. გამომცემლობა – ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2008წ. 4 (12). გვ. 121–127.

თ. მეგრელიძე. გრიგალური ეფექტის პირობებში ჩაის ოსცილირებულ რეჟიმში შრობის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი_ხანძთა. ქუთაისი-თბილისი. 2008წ. № 1 (6). გვ. 119-121.

ზ. დანელია, მ.თოფურია, გ.მელქაძე. გრიგალური ზონარის გავლენის დადგენა უდაწნეო მოძრაობის კინემატიკურ ეფექტზე. ჰიდროინჟინერია სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #2(6) გვ.84-91.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გრიგოლ რობაქიძის დრამატული სიმფონია "ლონდა" და მწერლისეული რამდენიმე ტოპონიმის წარმომავლობა . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. (1)13, გვ. 110-113.

ზ. ხასაია. გრიგოლ რობაქიძის წერილის გამო . Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014 (3), გვ. 24-32 .

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. გრუნტების გამაგრების ტექნოლოგიური თავისებურებები შენობა–ნაგებობების რეკონსტრუქციის დროს. ,,მშენებლობა". 2012წ. 2(25).

ნ. ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 64. 2009წ. თბილისი, გვ გვ.146-149.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. გრუნტების თვისებების მართვის მეთოდების კლასიფიკაცია.წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული. . . 2009წ. 64, გვ.82-93.

ნ. ნიბლაძე, ლ.ხოსროშვილი, მ.შავლაყაძე, ლ.მაისაია. გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნის და რეგულირების ფიზიკურ- ქიმიური მექანიზმი. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N 65. 2010წ. თბილისი, გვ გვ.112-117.

ლ. იტრიაშვილი. გრუნტების სტრუქტურების წარმოქმნისა და რეგულირების ფიზიკურ-ქიმიური მექანიზმი.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ. კრებული, . 2010წ. #65,გვ.112-117.

ხ. კიკნაძე, ე. ხოსროშვილი. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა კატეგორიები და კლასიფიკაცია . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2007წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. გრუნტებში წყლის შებმულობის ენერგეტიკა, კატეგორიები და კლასიფიკაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ. კრებული 63,. . 2007წ. გვ.63-72.

ი. ქვარაია, თ. თავაძე. გრუნტის გამაგრების დროს გამოვლენილი ქვის კიბეების დაზიანებები და მათი ლიკვოდაცია. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2013წ. 3(30), გვ4.

ა. ტაბატაძე, გ.რეხვიაშვილი. გრუნტის იმპულსური გადაადგილებით გამოწვეული ორი შეყურსული მასის არაწრპივი რხევების შესახებ ღეროების მხოლოდ ძვრაზე მუშაობისას.. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2010წ. N1-3 გვ:56-61.

. გრუნტის იპულსური გადაადგილებით გამოწვეული ორი მასის არაწრფივი რხევების შესახებ ღეროების მხოლოდ ძვრაზე მუშაობისას.. ჟურნალი . 2010წ. # 1-3, 2010.

ი. მშვიდობაძე, გ. ლუტიძე, გ. ჭოხონელიძე. გრუნტის პირობითი წინაღობის განსაზღვრა სიმტკიცის მაჩვენებლების მიხედვით. "მშენებლობა". 2015წ. .