სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, ზ. ღაღანიძე. გრუნტის წყლების მონიტორინგი დედოფლისწყაროს რაიონის ქედების ნავთობსაძიებო მოედანზე. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი", ISSN 1512-407X,. 2011წ. #1(26), გვ.27-29, თბილისი.

ჟ. პეტრიაშვილი, ჟ. პეტრიაშვილი, ქოჩიაშვილი ქ., ურიდია რ., დოლიძე ლ.. გრუნტისა და ზედაპირული წყლების დაბინძურება და მათი კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცრე, ქიმიის სერია. 2009წ. 35, 2 487-489.

ი. ქვარაია. გრუნტული ანკერების გამოყენება გზისპირა ქვაბულის კედლების გასამაგრებლად. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #1(36), გვ4.

ვ. გაბისონია. გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. №10, გვ.79-84.

თ.ვეკუა. გრძელვადიანი სესხის დაგეგმვა.. თბილისის უნივერსიტეტ "მეტეხის" შრომები. ტ.2.. 2009წ. გვერდი 59–65.

ი. ქადარია. გრძელი ტალრები ნებისმიერად ცვალებადი სიღრმის სანაპირო არეებში. გამომცემლობა "ენერგია", ჟურნალი "ენერგია". 2003წ. N 4(28), გვ. 109-114, ISSN 1512-0120.

ი. ქადარია. გრძელი ტალღები ნებისმიერად ცვალებადი სიღრმის სანაპირო არეებში. ''ენერგია", ენერგია.. 2003წ. N 4(28); ISSN გვ.1512-0120.

მ. კოდუა. გრძელი ტალღების გაანგარიშება მდინარეთა შესართავ აკვატორიებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“. 2016წ. N1-2 (21-22), გვ. 69-75..

თ. ფიფია, null. გრძივი ასიმეტრიის გაანგარიშების მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2014წ. N4(72)/2014, გვ 76-80.

დ. ნატროშვილი, ზ. ლობჟანიძე. გრძივი თხრის ექსკავატორის მუშა ორგანოს საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრა. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. გამოცემის #70, გვ. 144-147.

ა. ხაბეიშვილი. გრძივი-განივი ღუნვის დროს ერთგვაროვანი მუდმივკვეთიანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე სიხისტის გათვალისწინებით.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. . 2010წ. N1(16). გვ.122-126. ISSN 1512-102X.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობის ცვლილების თავისებურებანი ბოტალის ღია სადინარის სანათურის სხვადასხვა სიდიდის დროს . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 91-96.

ა. სონღულაშვილი, გელა საითიძე. გულდასმით წასაკითხი წიგნი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 423-430.

გ. ელიავა, ი. შანიძე ი. ხინთიბიძე მ. ტაბიძე. გულის იშემიური დაავადების და ჰიპერტონული დაავადების შეხამების გავრცელების და ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 38-43.

გ. ელიავა, null, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ნ. ჩიხორია კ. ხარაბაძე მ. კუპატაძე. გულის რითმის სარეგულაციო მექანიზმების ცვლილება სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით. თბილისის საერთ უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 62-63.

ე. ყუბანეიშვილი. გულის რიტმის ანალიზის საფუძველზე ექსტრასისტოლების გამოვლენის ალგორითმი . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~. 2007წ. N 2.

გ. ელიავა, ლ. ისაკაძე ლ. ბერულავა. გულის ქრონოტროპული ფუნქციის დინამიკა სხვადასხვა პირობებში ფიზიკური დატვირთვის დროს . სამეცნიერო შრომათა კრებული `კურორტოლოგიის, თერაპიისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის აქტუალური პრობლემები~, თბილისი, გამომცემლობა `საქართველოს მაცნე~, 2011. 2011წ. 27-29.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობაზე. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2015წ. N 1 (73) 4გვ თბილისი.

რ. ჩიხლაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგძლივობაზე. ენერგია. 2015წ. N1 (73) გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობა. ინტელექტუალი. 2015წ. N28 გვ.6. თბილისი.