სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯალიაბოვა, ვ.რაძიევსკი. დაავადებათა დიფერენცირება ინტელექტუალური სისტემის მეშვეობით.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2012წ. №16, თბილისი, გვ. 219-225.

ი. სარჯველაძე. დაბალანსებული საკვები ფერმერული მეურნრობის რენტაბელობის განმსაზღვრელია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #9(29),სექტემბერი. 2013წ. 26-28..

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, დ. დგებუაძე. დაბალენერგეტიკული ბირთვული რეაქციები- თბოენერგეტიკის მომავალი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. №3(723).

დ. კოხრეიძე. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. სტუ, თბილისი, 621. 300. 5(02) 16. CD-18/536. 2012. 50 გვ.

რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, ი. ღარიბაშვილი. დაბალი სიმტკიცის ბეტონისმიღება აშშ–ში ნორმების DIN-1045-ის მიხედვით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2012წ. #3(26).

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. №18, გვერდი 171.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. №18, გვერდი 171.

თ. ტროყაშვილი, დ.ცინცაძე. დაბალი სიხშირის სიგნალის პირველი და მეორე რიგის წარმოებულის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2012წ. №16, გვერდი 124.

ვ. გორდელაძე, თ. ანთაძე. დაბალტემპერატურული მინანქრები ფერადი ლითონებისათვის. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2007წ. №2(17), თბილისი, გვ.12-15.

რ. კოკილაშვილი, ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, ტ. მელაშვილი, ლ. გელაშვილი. დაბალტემპერატურული ჰალოგენიდური ნალღობიდან ალუმინის ელექტროქიმიური დანაფარების მიღების პროცესზე არაორგანული დანამატების გავლენა. Georjia chemical journal. 2013წ. თბილისი, 13(1).

ბ. მაისურაძე, ზ.სიმონგულაშვილი, მ.ცირდავა, ი.მაისურაძე; ს.ნებიერიძე. დაბალფოსფორიანი წიდის გამოდნობა საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენელ ელექტროღუმელში. სამეცნიერო ტრქნიკური ჟურნალი ”ენერგია” ქ.თბილისი. 2011წ. N 4 (60), გვ. 93-96, 2011.

ა. ჩიქოვანი. დაბეტონება ზამთარში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ი. ქვარაია. დაბეტონების სამუშაოების შესრულება ძლიერი ყინვების პირობებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #2(33), გვ.13.

შ. შათირიშვილი, ი.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. სქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული,რ. II №1. (46) გვ. 156-158.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2009წ. ტ. II №1. (46) თბილისი, 2009 გვ. 156-158.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 0წ. ტ. II №1. (46) გვ. 156-158.

გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. დაგრეხილი ჩაის ფოთლის მასის შრეებს შორის ფარდობითი წინაღობის კოეფიციენტის ექსპერიმენტული განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №5 (433) თბილისი.

გ. გოლეთიანი, გ. გუგულაშვილი. დაგრეხილი ჩაის ფოთლის მასის ძვრის საწყისი წინაღობის და შიგა ხახუნის კოეფიციენტების ექსპერიმენტული განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2002წ. №5 (433) თბილისი.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, ი.წურწუმია. დადგმული სიმძლავრის დადგენა ჰიდროელექტრო სადგურებისთვის საბაზო ეკონომიკის პირობებში ხუდონჰესის მაგალითზე. ენერგია. 2010წ. #2 (54) გვ. 3-12.

ნ. კოდუა, ა.ახვლედიანი, ი.წურწუმია. დადგმული სიმძლავრის დადგენა ჰიდროელექტრო-სადგურებისთვის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხუდონჰესის მაგალითზე. ენერგია. 2010წ. # 2(54) გვ.3–10.