სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ლუტიძე. გრუნტის პირობითი წინაღობის განსაზღვრა სიმტკიცის მაჩვენებლის მიხედვით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N4(39) გვ. 67-69.

კ. ჭურაძე, ვ. თარხნიშვილი, დ. პაპელაშვილი. გრუნტის უკუბჯენის კოეფიციენტები მიწისქვეშა ნაგებობების გაანგარიშებისთვის. ''სტუ შრომები", N 3(436),-თბილისი: "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2001-გვ. 75-79.. 2001წ. "სტუ შრომები", N 3(436),-თბილისი: "ტექნიკური უნივერსიტეტი",2001-გვ. 75-79..

ზ. ლობჟანიძე, მებონია ნინო. გრუნტის ფერდოს მდგრადობის საანგარიშო მეთოდი და დაცურების პროცესის მექანიზმი. სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2010წ. #65, გვ.175-179.

მ. მარდაშოვა, ნ. ქიტიაშვილი, ზ. ღაღანიძე. გრუნტის წყლების მონიტორინგი დედოფლისწყაროს რაიონის ქედების ნავთობსაძიებო მოედანზე. ჟურნალი "სამთო ჟურნალი", ISSN 1512-407X,. 2011წ. #1(26), გვ.27-29, თბილისი.

ჟ. პეტრიაშვილი, ჟ. პეტრიაშვილი, ქოჩიაშვილი ქ., ურიდია რ., დოლიძე ლ.. გრუნტისა და ზედაპირული წყლების დაბინძურება და მათი კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცრე, ქიმიის სერია. 2009წ. 35, 2 487-489.

ი. ქვარაია. გრუნტული ანკერების გამოყენება გზისპირა ქვაბულის კედლების გასამაგრებლად. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #1(36), გვ4.

ვ. გაბისონია. გრძელვადიანი პროექტების დაგეგმვა შეზღუდული რესურსების პირობებში. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2006წ. №10, გვ.79-84.

თ.ვეკუა. გრძელვადიანი სესხის დაგეგმვა.. თბილისის უნივერსიტეტ "მეტეხის" შრომები. ტ.2.. 2009წ. გვერდი 59–65.

ი. ქადარია. გრძელი ტალრები ნებისმიერად ცვალებადი სიღრმის სანაპირო არეებში. გამომცემლობა "ენერგია", ჟურნალი "ენერგია". 2003წ. N 4(28), გვ. 109-114, ISSN 1512-0120.

ი. ქადარია. გრძელი ტალღები ნებისმიერად ცვალებადი სიღრმის სანაპირო არეებში. ''ენერგია", ენერგია.. 2003წ. N 4(28); ISSN გვ.1512-0120.

მ. კოდუა. გრძელი ტალღების გაანგარიშება მდინარეთა შესართავ აკვატორიებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ჰიდროინჟინერია“. 2016წ. N1-2 (21-22), გვ. 69-75..

თ. ფიფია, null. გრძივი ასიმეტრიის გაანგარიშების მეთოდები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2014წ. N4(72)/2014, გვ 76-80.

დ. ნატროშვილი, ზ. ლობჟანიძე. გრძივი თხრის ექსკავატორის მუშა ორგანოს საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრა. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. გამოცემის #70, გვ. 144-147.

ა. ხაბეიშვილი. გრძივი-განივი ღუნვის დროს ერთგვაროვანი მუდმივკვეთიანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე სიხისტის გათვალისწინებით.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. . 2010წ. N1(16). გვ.122-126. ISSN 1512-102X.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობის ცვლილების თავისებურებანი ბოტალის ღია სადინარის სანათურის სხვადასხვა სიდიდის დროს . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 91-96.

ა. სონღულაშვილი, გელა საითიძე. გულდასმით წასაკითხი წიგნი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 423-430.

გ. ელიავა, ი. შანიძე ი. ხინთიბიძე მ. ტაბიძე. გულის იშემიური დაავადების და ჰიპერტონული დაავადების შეხამების გავრცელების და ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 38-43.

გ. ელიავა, null, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ნ. ჩიხორია კ. ხარაბაძე მ. კუპატაძე. გულის რითმის სარეგულაციო მექანიზმების ცვლილება სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით. თბილისის საერთ უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 62-63.

ე. ყუბანეიშვილი. გულის რიტმის ანალიზის საფუძველზე ექსტრასისტოლების გამოვლენის ალგორითმი . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~. 2007წ. N 2.

გ. ელიავა, ლ. ისაკაძე ლ. ბერულავა. გულის ქრონოტროპული ფუნქციის დინამიკა სხვადასხვა პირობებში ფიზიკური დატვირთვის დროს . სამეცნიერო შრომათა კრებული `კურორტოლოგიის, თერაპიისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის აქტუალური პრობლემები~, თბილისი, გამომცემლობა `საქართველოს მაცნე~, 2011. 2011წ. 27-29.