სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, null, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ნ. ჩიხორია კ. ხარაბაძე მ. კუპატაძე. გულის რითმის სარეგულაციო მექანიზმების ცვლილება სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით. თბილისის საერთ უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 62-63.

ე. ყუბანეიშვილი. გულის რიტმის ანალიზის საფუძველზე ექსტრასისტოლების გამოვლენის ალგორითმი . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~. 2007წ. N 2.

გ. ელიავა, ლ. ისაკაძე ლ. ბერულავა. გულის ქრონოტროპული ფუნქციის დინამიკა სხვადასხვა პირობებში ფიზიკური დატვირთვის დროს . სამეცნიერო შრომათა კრებული `კურორტოლოგიის, თერაპიისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის აქტუალური პრობლემები~, თბილისი, გამომცემლობა `საქართველოს მაცნე~, 2011. 2011წ. 27-29.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობაზე. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2015წ. N 1 (73) 4გვ თბილისი.

რ. ჩიხლაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგძლივობაზე. ენერგია. 2015წ. N1 (73) გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობა. ინტელექტუალი. 2015წ. N28 გვ.6. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობაზე.. ჟურნალი ,, ინტელექტუალი’’ . 2015წ. 6გვ N 28 , თბილისი.

ბ. ცხადაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. გურამ ქაშაკაშვილი - თანამედროვე ქართული და მსოფლიო მეტალურგიის დიდებული წარმომადგენელი. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #4, .

თ. ჯაგოდნიშვილი. გურამ ქაშაკაშვილი 80 წლისაა. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 7-10.

თ. ხოხობაშვილი. გურიანთის ადრეშუა საუკუნეების ხანის სამონასტრო კომპლექსის შესწავლის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტეტი, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. გვ. 540-541.

ბ. ცხადაძე. გურიის (სოფ. გურიანთის) რამდენიმე ტოპონიმისა და ჰიდრონიმის წარმომავლობისათვის (ი. უჯინარი, 2. ვაშნარი // ვაშინარი, 3. სქურდუმი // სკურდუმი // სქურდუბი // სქურბედიმ 4. სპონიეთი). გურია (მხარის კვლევა-ძიების შედეგები). 2006წ. .ტ. მე-4,გვ. 83-90..

მ. მელაძე. გურიის აგროკლიმატური მაჩვენებლების მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობისათვის. საუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2, #3 (48), გვ. 56-59.

თ. ხოხობაშვილი. გურიის არქეოლოგიური ექსპედიცია 2001-2002. გურიის მხარის არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები ''გურია”. 2006წ. #4, გვ. 6-15.

თ. ხოხობაშვილი. გურიის მხარის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის ისტორიისათვის . გურია. მხარის კვლევა-ძიების შედეგები . 2006წ. #4, გვ.16-33.

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. გურიის ნავთობგაზდაგროვების ზონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე სუფსის ნავთობის საბადოს დახასიათება. ენერგია. 2005წ. 4 (36) ნაწ. II. (გვ.42-44).

ლენა შატაკიშვილი. გურიის ნავთობგაზდაგროვების ზონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე სუფსის ნავთობის საბადოს დახასიათება. ენერგია. 2005წ. 4 (36)II. (გვ.42-44).

გ. მელაძე. გურიის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასება . სსაუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. ტ. 2, #2 (47), გვ. 45-47.

მ. მელაძე, მელაძე გ. . გურიის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასება. სსაუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2, #2 (47), გვ. 45-47.

ბ. ცხადაძე. გურიის სამი ისტორიული ტოპონიმის (ჰიდრონიმის) წარმომავლობის საკითხისათვის (სუფსა//ისისი, სურები, ნატანები, ჯიშკილვანი). გურია (მხარის კვლევა-ძიების შედეგები). 2007წ. ტ. მე-5, გვ. 101-105..

ც. დიასამიძე. გურიის ტერიტორიაზე ქარის ენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.