სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი, ზ. ლობჟანიძე. გრძივი თხრის ექსკავატორის მუშა ორგანოს საექსპლუატაციო პარამეტრების განსაზღვრა. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #70. 2015წ. გამოცემის #70, გვ. 144-147.

ა. ხაბეიშვილი. გრძივი-განივი ღუნვის დროს ერთგვაროვანი მუდმივკვეთიანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე სიხისტის გათვალისწინებით.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. . 2010წ. N1(16). გვ.122-126. ISSN 1512-102X.

გ. ელიავა, დ. გუგეშაშვილი. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობის ცვლილების თავისებურებანი ბოტალის ღია სადინარის სანათურის სხვადასხვა სიდიდის დროს . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 91-96.

ა. სონღულაშვილი, გელა საითიძე. გულდასმით წასაკითხი წიგნი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 423-430.

გ. ელიავა, ი. შანიძე ი. ხინთიბიძე მ. ტაბიძე. გულის იშემიური დაავადების და ჰიპერტონული დაავადების შეხამების გავრცელების და ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 38-43.

გ. ელიავა, null, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ნ. ჩიხორია კ. ხარაბაძე მ. კუპატაძე. გულის რითმის სარეგულაციო მექანიზმების ცვლილება სხვადასხვა ფაქტორების ზეგავლენით. თბილისის საერთ უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 62-63.

ე. ყუბანეიშვილი. გულის რიტმის ანალიზის საფუძველზე ექსტრასისტოლების გამოვლენის ალგორითმი . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~. 2007წ. N 2.

გ. ელიავა, ლ. ისაკაძე ლ. ბერულავა. გულის ქრონოტროპული ფუნქციის დინამიკა სხვადასხვა პირობებში ფიზიკური დატვირთვის დროს . სამეცნიერო შრომათა კრებული `კურორტოლოგიის, თერაპიისა და სამედიცინო რეაბილიტაციის აქტუალური პრობლემები~, თბილისი, გამომცემლობა `საქართველოს მაცნე~, 2011. 2011წ. 27-29.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობაზე. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2015წ. N 1 (73) 4გვ თბილისი.

რ. ჩიხლაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგძლივობაზე. ენერგია. 2015წ. N1 (73) გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობა. ინტელექტუალი. 2015წ. N28 გვ.6. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. გუმბრინის თიხით რეგენირებული ტრანსფორმატორის ზეთის ფიზიკური და ქიმიური თვისებების დამოკიდებულება რეგენერაციის ხანგრძლივობაზე.. ჟურნალი ,, ინტელექტუალი’’ . 2015წ. 6გვ N 28 , თბილისი.

ბ. ცხადაძე, ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. გურამ ქაშაკაშვილი - თანამედროვე ქართული და მსოფლიო მეტალურგიის დიდებული წარმომადგენელი. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #4, .

თ. ჯაგოდნიშვილი. გურამ ქაშაკაშვილი 80 წლისაა. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №3 (6), გვ. 7-10.

თ. ხოხობაშვილი. გურიანთის ადრეშუა საუკუნეების ხანის სამონასტრო კომპლექსის შესწავლის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტეტი, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. გვ. 540-541.

ბ. ცხადაძე. გურიის (სოფ. გურიანთის) რამდენიმე ტოპონიმისა და ჰიდრონიმის წარმომავლობისათვის (ი. უჯინარი, 2. ვაშნარი // ვაშინარი, 3. სქურდუმი // სკურდუმი // სქურდუბი // სქურბედიმ 4. სპონიეთი). გურია (მხარის კვლევა-ძიების შედეგები). 2006წ. .ტ. მე-4,გვ. 83-90..

მ. მელაძე. გურიის აგროკლიმატური მაჩვენებლების მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობისათვის. საუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2, #3 (48), გვ. 56-59.

თ. ხოხობაშვილი. გურიის არქეოლოგიური ექსპედიცია 2001-2002. გურიის მხარის არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგები ''გურია”. 2006წ. #4, გვ. 6-15.

თ. ხოხობაშვილი. გურიის მხარის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის ისტორიისათვის . გურია. მხარის კვლევა-ძიების შედეგები . 2006წ. #4, გვ.16-33.

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. გურიის ნავთობგაზდაგროვების ზონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე სუფსის ნავთობის საბადოს დახასიათება. ენერგია. 2005წ. 4 (36) ნაწ. II. (გვ.42-44).