სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მეძმარიაშვილი. დამოუკიდებლობის ადრეულ ეტაპზე საქ. ეროვნული უსაფრთხოების საწყისი ბაზა და თავდაცვის კანონმდებლობის სამხედრო–საინჟინრეო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. დამოუკიდებლობის ესტონური გზა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1991წ. # 120 (140).

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, გ. მიქაძე, ზ. მამაცაშვილი. დამპროექტებელთა პროფესიონალური ცოდნის ერთობლივი ფორმალიზაციის მეთოდოლოგიური ასპექტი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№1(4), გვ.4. თბილისი. 2007წ. .

გ. ყიფიანი, კახიძე რევაზ, ყიფიანი დავით. . დამრეცი გარსების მრავალტალღიანი საფარი, დაყრდნობილი სიგრძეზე ცვალებადი სიხისტის კონტურულ ელემენტებზე. ინტელექტუალი,თბილისი . 2009წ. #9. გვ 194-198. .

პ. ნარიმანიშვილი. დამუშავებული ზედაპირების ხარისხის ანალიზი. სტუ ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #3 2008წ თანაავტორობით. 0წ. .

ნ. თურქია, ახალაძე ვახტანგი. დამყარებული რეჟიმების კომპიუტერული მოდელირება. "ენერგია". 2011წ. N2(58),გვ17-20.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. დამყარებული რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშება ელექტროსისტემის ქვესისტემებად დაშლის საშუალებით. "ენერგია",ენერგია. 2007წ. N3,N4,გვ.70-74.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი. დამშრობ წყალშემკრებ არხთა შორის მანძილის განსაზღვრა. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. გვ, 85-91.

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ჯ. ფანჩულიძე. დამშრობი სისტემებისათვის მაქიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სამეცნიერო შრომათა კრებული- აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2011წ. ტომი 4, #1(54), თბილისი , გვ. 67-70.

ჯ. ფანჩულაძე. დამშრობი სისტემისათვის მაქსიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #6(49) 4გვ..

გ. აბაშიძე. დამცველი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #3, .

გ. აბაშიძე, აბაშიძე ირაკლი. დამცველი პირველი ინსტანციის სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

ი. აქუბარდია. დამცველის მიერ ვიქტიმოლოგიური მონაცემების გამოყენების შესახებ. კრებული _ "სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები". 2003წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

გ. აბაშიძე. დამცველის მონაწილეობა სასამართლო კამათში. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

ი. აქუბარდია. დამცველის პოზიცია საქმეზე და კოლიზიის პრობლემები. მართლმსაჯულება და კანონი. 2008წ. #2 გვ.131-138.

გ. აბაშიძე. დამცველის სიტყვის ეთიკა. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, . 2010წ. #2, .

ნ. გეგენავა, გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

გუგული ყურაშვილი. დამწყები და ახალგაზრდა ფირმების ეკონომიკური შეფასება. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. 1512-0538, Tb.,2014 N4.

შ. შათირიშვილი, ი. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დამჭერიდან ნარევების ამოღების დროს წარმოქმნილი არტეფაქტები. აგრალური მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. კრებული XXXIV, გვ 46-49.