სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლენა შატაკიშვილი. გურიის ნავთობგაზდაგროვების ზონის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდებარე სუფსის ნავთობის საბადოს დახასიათება. ენერგია. 2005წ. 4 (36)II. (გვ.42-44).

გ. მელაძე. გურიის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასება . სსაუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. ტ. 2, #2 (47), გვ. 45-47.

მ. მელაძე, მელაძე გ. . გურიის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასება. სსაუ-ის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ. 2, #2 (47), გვ. 45-47.

ბ. ცხადაძე. გურიის სამი ისტორიული ტოპონიმის (ჰიდრონიმის) წარმომავლობის საკითხისათვის (სუფსა//ისისი, სურები, ნატანები, ჯიშკილვანი). გურია (მხარის კვლევა-ძიების შედეგები). 2007წ. ტ. მე-5, გვ. 101-105..

ც. დიასამიძე. გურიის ტერიტორიაზე ქარის ენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

ც. დიასამიძე. გურიის ჰელიოენერგეტიკული რასურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

მ. შელეგია. დ. კასრაძე პუბლიცისტი. ჟ. მოამბის დამატება. 2009წ. შრომები N1 (13), გვ. 113-116.

შ. ზაზაშვილი. დ. ნატროშვილი, ლ. გიორგაშვილი, თერმოდრეკადობის ჰემიტროპული თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები სფერული ზედაპირებით შემოსაზღვრული არეებისთვის.. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარები,. 2010წ. .

ე. მიმინოშვილი. დ. ჯაშიაშვილი. ნ. მახათაძე, ზ. შიოლაშვილი, ე. მიმინოშვილი და სხვ. გერმანიუმის შემცველი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება პიროლიზური მეთოდით. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა უნივერსალი თბილისი გვ. 219 – 223..

ნ. ჯალიაბოვა, ვ.რაძიევსკი. დაავადებათა დიფერენცირება ინტელექტუალური სისტემის მეშვეობით.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2012წ. №16, თბილისი, გვ. 219-225.

ი. სარჯველაძე. დაბალანსებული საკვები ფერმერული მეურნრობის რენტაბელობის განმსაზღვრელია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #9(29),სექტემბერი. 2013წ. 26-28..

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, დ. დგებუაძე. დაბალენერგეტიკული ბირთვული რეაქციები- თბოენერგეტიკის მომავალი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. №3(723).

დ. კოხრეიძე. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. სტუ, თბილისი, 621. 300. 5(02) 16. CD-18/536. 2012. 50 გვ.

რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, ი. ღარიბაშვილი. დაბალი სიმტკიცის ბეტონისმიღება აშშ–ში ნორმების DIN-1045-ის მიხედვით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2012წ. #3(26).

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. №18, გვერდი 171.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. №18, გვერდი 171.

თ. ტროყაშვილი, დ.ცინცაძე. დაბალი სიხშირის სიგნალის პირველი და მეორე რიგის წარმოებულის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2012წ. №16, გვერდი 124.

ვ. გორდელაძე, თ. ანთაძე. დაბალტემპერატურული მინანქრები ფერადი ლითონებისათვის. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2007წ. №2(17), თბილისი, გვ.12-15.

რ. კოკილაშვილი, ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, ტ. მელაშვილი, ლ. გელაშვილი. დაბალტემპერატურული ჰალოგენიდური ნალღობიდან ალუმინის ელექტროქიმიური დანაფარების მიღების პროცესზე არაორგანული დანამატების გავლენა. Georjia chemical journal. 2013წ. თბილისი, 13(1).

ბ. მაისურაძე, ზ.სიმონგულაშვილი, მ.ცირდავა, ი.მაისურაძე; ს.ნებიერიძე. დაბალფოსფორიანი წიდის გამოდნობა საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენელ ელექტროღუმელში. სამეცნიერო ტრქნიკური ჟურნალი ”ენერგია” ქ.თბილისი. 2011წ. N 4 (60), გვ. 93-96, 2011.