სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26277 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. დიასამიძე. გურიის ჰელიოენერგეტიკული რასურსები. ჰმი–ს შრომები. 2009წ. ტ.114.

მ. შელეგია. დ. კასრაძე პუბლიცისტი. ჟ. მოამბის დამატება. 2009წ. შრომები N1 (13), გვ. 113-116.

შ. ზაზაშვილი. დ. ნატროშვილი, ლ. გიორგაშვილი, თერმოდრეკადობის ჰემიტროპული თეორიის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები სფერული ზედაპირებით შემოსაზღვრული არეებისთვის.. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარები,. 2010წ. .

ე. მიმინოშვილი. დ. ჯაშიაშვილი. ნ. მახათაძე, ზ. შიოლაშვილი, ე. მიმინოშვილი და სხვ. გერმანიუმის შემცველი ერთგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების მიღება პიროლიზური მეთოდით. . ნანოქიმიასა და ნანომასალებში I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. . 2011წ. გამ-ბა უნივერსალი თბილისი გვ. 219 – 223..

ნ. ჯალიაბოვა, ვ.რაძიევსკი. დაავადებათა დიფერენცირება ინტელექტუალური სისტემის მეშვეობით.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 2012წ. №16, თბილისი, გვ. 219-225.

ი. სარჯველაძე. დაბალანსებული საკვები ფერმერული მეურნრობის რენტაბელობის განმსაზღვრელია. სამეცნიერო-საინფორმაციო ჟურნალი „აგრარული საქართველო“ . 2013წ. #9(29),სექტემბერი. 2013წ. 26-28..

თ. ბაციკაძე, მ.ჯიბლაძე, დ. დგებუაძე. დაბალენერგეტიკული ბირთვული რეაქციები- თბოენერგეტიკის მომავალი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები” . 2014წ. №3(723).

დ. კოხრეიძე. დაბალი და მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობების ელექტრული აპარატები. ელექტრონული ვერსია. 2013წ. სტუ, თბილისი, 621. 300. 5(02) 16. CD-18/536. 2012. 50 გვ.

რ. იმედაძე, ო. ხაზარაძე, ი. ღარიბაშვილი. დაბალი სიმტკიცის ბეტონისმიღება აშშ–ში ნორმების DIN-1045-ის მიხედვით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2012წ. #3(26).

გ. ურუშაძე, თ. ტროყაშვილი, ნ. შენგელია. დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. №18, გვერდი 171.

თ. ტროყაშვილი, გ.ურუშაძე, ნ.შენგელია. დაბალი სიხშირის სიგნალების გაზომვა, გარდაქმნა და გამოყენება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2014წ. №18, გვერდი 171.

თ. ტროყაშვილი, დ.ცინცაძე. დაბალი სიხშირის სიგნალის პირველი და მეორე რიგის წარმოებულის განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2012წ. №16, გვერდი 124.

ვ. გორდელაძე, თ. ანთაძე. დაბალტემპერატურული მინანქრები ფერადი ლითონებისათვის. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2007წ. №2(17), თბილისი, გვ.12-15.

რ. კოკილაშვილი, ნ. გასვიანი, გ. ყიფიანი, ტ. მელაშვილი, ლ. გელაშვილი. დაბალტემპერატურული ჰალოგენიდური ნალღობიდან ალუმინის ელექტროქიმიური დანაფარების მიღების პროცესზე არაორგანული დანამატების გავლენა. Georjia chemical journal. 2013წ. თბილისი, 13(1).

ბ. მაისურაძე, ზ.სიმონგულაშვილი, მ.ცირდავა, ი.მაისურაძე; ს.ნებიერიძე. დაბალფოსფორიანი წიდის გამოდნობა საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენელ ელექტროღუმელში. სამეცნიერო ტრქნიკური ჟურნალი ”ენერგია” ქ.თბილისი. 2011წ. N 4 (60), გვ. 93-96, 2011.

ა. ჩიქოვანი. დაბეტონება ზამთარში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2009წ. # 1 ISSN 1512-3936.

ი. ქვარაია. დაბეტონების სამუშაოების შესრულება ძლიერი ყინვების პირობებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 0წ. #2(33), გვ.13.

შ. შათირიშვილი, ი.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი.. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. სქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2009წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული,რ. II №1. (46) გვ. 156-158.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2009წ. ტ. II №1. (46) თბილისი, 2009 გვ. 156-158.

ი. შათირიშვილი, შ.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, შ. გიგილაშვილი. დაბინძურების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 0წ. ტ. II №1. (46) გვ. 156-158.