სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე. ერთი დღე ლენინის სახელობის ბიბლიოთეკაში. სამეცნიერო პარადიგმები. 2009წ. გვ. 58.

ბ. ცხადაძე. ერთი ეთნოკულტურული ტერმინის საერთო წარმომავლობისათვის (ქართველური (მეგრული) და ბასკურ-ესპანური კორიდა და მეგრული კურალუა, კურული). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები,. 2008წ. #12, გვ. 135-140..

ჰ. კუპრაშვილი. ერთი მოვლენის დიპლომატიური და პოლიტიკური ასპექტები. სამეც. ჟურნ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2013წ. № 1 (25), გვ. 55–64.

ჰ. კუპრაშვილი. ერთი მოვლენის პოლიტიკური გააზრებისათვის. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1998წ. #19.

ჰ. კუპრაშვილი. ერთი მოვლენის პოლიტიკური გააზრებისათვის (მედლის მეორე მხარე). გაზ. ”საქართველო”. 1998წ. # 5.

ზ. ცოტნიაშვილი. ერთი ნოველის შესახებ. კლდეკარი. 1998წ. 1.

ვ. მაისურაძე, თოფჩიშვილი ა. ერთი ოპტიმალური მართვის არასკალარული ამოცანის გადაწყვეტა. საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები. 2002წ. ტ.IV,თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ლ. ქათამაძე. ერთი პოლემიკის ისტორიისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული-ტექნიკური ფაკულტეტის შრომები,ისტორიულ -ფილოლოგიური სერია. 1997წ. ტ 1 (1) ,გვ.62-91.

დ. ჩომახიძე. ერთი ტერმინის შესახებ. "ენერგია". 2013წ. ნ.3 (67) გვ. 74-75.

ხ. თოდაძე. ერთი უნიკალური ბიზანტიური ტიპიკონის შესახებ. ქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,რელიგიის ისტორიის საკითხები II. 2013წ. II, 129-136.

ხ. თოდაძე. ერთი ცნობა ყირიმის ომში მონაწილე ქართველი მილიციელების რაოდენობის შესახებ. კლიო. 2005წ. 25, გვ.58-64.

ი. ჯაგოდნიშვილი. ერთი ძველი ხელნაწერის კვალდაკვალ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟ. ”განათლება” . 2011წ. #3. გვ.106-113.

თ. სანიკიძე. ერთი წარმართული სატაძრო სტრუქტურის გენეზისისა და ტიპოლოგიურ თავისებურებათა შესახებ. საქართველოს მეცნ. აკადემიის გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. III, გვ. 3–7, 8 (ინგლ.), .

ბ. ცხადაძე. ერთი წიგნმცოდნეობით-პალეოგრაფიული და პოლიგრაფიული ტერმინი ქართულში (თეგი). ჟურნალი "საქართველოს ბიბლიოთეკა". 2010წ. #1 (34).

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.რაზმაძე. ერთიანი ენერგეტიკული სისტემების რეგულირება, კოორდინაცია და მართვის ოპტომოზაცია. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. “ N2(50)–1, 2009. ISSN 1512–0120 გვ.73–75.

მ. რაზმაძე. ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის რეგულირება,კორდინაცია და მართვის ოპტიმიზაცია. ჟურნალი "ენერგია" . 2009წ. #2 (50) გვ. 19–21.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ერთიანი კავკასიური სახლის იდეა თანამედროვეობის გლობალურ გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ჟურნ. «მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია». 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ..

ე. მეძმარიაშვილი. ერთიანი სამხედრო –საინჟინრო უზრუნველყოფის სისტემის შექმნის წინაპირობები. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 3გვ..

პ. ქენქაძე, ჯ.მორჩილაძე.. ერთლიანდაგიან რკინიგზებზე ტექნოლოგიური “ფანჯრის” რეალიზაციის შესახებ.. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №3(469), 2008, გვ.62-67..