სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხოხობაშვილი. დაკრძალვის წეს-ჩვეულებები და ანტიკური ხანის ქართლის სამეფოს (იბერიის) ისტორიის ეთნო-სოციალური ასპექტები. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ავტორეფერატი. 2005წ. 58გვ. .

ი. გოგუაძე. დამამთავრებელ ეტაპზე მყოფი ჭაბურღილებისათვის ჰორიზონტალური ლულის ახალი სიცოცხლის მინიჭება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #12, 107-121 გვ..

მ. თალაკვაძე, თ. დალაქიშვილი. დამატებითი თერმული დამუშავების გავლენა სწრაფმჭრელი ფოლადის მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს სამეცნიერო–ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის საინფორმაციო ფურცელი, N20. 1983წ. .

გ. გოგოლაძე. დამატებული ღირებულების გადასახადის ადმინისტრირება. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2006წ. N4.

თ. ბერიძე, ქარცივაძე გ.. დამატებული ღირებულების გადასახადის თავისებურებანი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. გვ. 37.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, დავით ტორონჯაძე, გიორგი მთვარელიშვილი. დამახინჯების სიმძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივიდატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ წრედებში. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. # 3(75), გვ.46–50.

თ. მუსელიანი, მამუკა ბახტაძე, ირმა ქათამაძე. დამახინჯების სიმძლავრის დანაკარგები ელექტრულ ქსელებში. ჟურ."ენერგია". 2014წ. # 2(70), გვ.28–32.

ნ. ალხანაშვილი, ნანიტაშვილი თენგიზი. დამთავრებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 4.2. “დამუშავდეს ასკილის ნაყოფების ხელოვნური შრობის რაციონალური ტექნოლოგია”. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2011წ. .

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.110, გვ.243-252, თბილისი.

გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.243-252, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2005წ. ტ.1, გვ. 243-252, ქ. თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში ტოქსიკური და არატოქსიკური მარილების შემცველობა . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ.116, გვ.106-109.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიან ნიადაგებში ტოქსიკური და არატოქსიკური მარილების შემცველობა. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტ.111, გვ.100-105, თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.253-259, თბილისი.

გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.253-259, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2005წ. ტ.1, გვ. 253-259, ქ. თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ჩიკვაიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა მელიორაციის შედეგად. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული . 2007წ. ტ.111, გვ. 199-204, ქ. თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.ყულიჯანიშვილი. დამლაშებული ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. ტ.108, თბილისი, გვ.105-111.

. დამნაშავეობა, როგორც რისკიანი ბიზნესის სპეციფიკური სახეობა . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2003წ. #1, გვ.18-25,(3);.