სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23734 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყიფიანი, , ყიფიანი დ, , გოგალაძე რ.. ერთმალიანი მრავალტალღიანი საფრის გაანგარიშება გარსების სახსრული შეერთებისას. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2009წ. #1-3 ,გვ 60-62.

ნ. დარასელია, მიხეილ ჭოხონელიძე. ერთობლივი გაზომვების შედეგების აპროქსიმაცია MATLAB-ის გამოყენებით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი; GEORGIAN ENGINEERING NEWS.. 2017წ. N2, (ტომი 82),2017, გვ.82-85.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების გამიჯვნა ნარდობის ხელშეკრულებისაგან. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2016წ. N9, 2016.

კ. ბზიშვილი. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულების განმარტება. საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი მე–6. 2016წ. 2016.

ლ. ავალიშვილი, დ.ნემსაძე, ს.ნემსაძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შერეული კარკასული შენობების გაანგარიშება სეისმომედეგობაზე. ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №3(14) გვ54-59.

ზ. კოვზირიძე, მჭედლიშვილი როდამი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკა. ჟურნალი “ბიზნეს ინჟინერინგი”, საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. # 1, გვ. 166-175. .

ზ. კოვზირიძე, თ. ჭეიშვილი, მჭედლიშვილი როდამი, დონაძე გიორგი. ერთსაფეხურიანი ტექნოლოგიით მიღებული ცელზიანის კერამიკის ელექტროთვისებების შესწავლა.. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ”კერამიკა”,. 2012წ. #1(27) გვ.41-47..

ი. გოგუაძე. ერთტაქტიანი ჰიდრავლიკური როტაციული შპინდელური სასანგრეო ძრავი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #10, 93-95 გვ.

ნ. ხარშილაძე, თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 2009წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, ნ. ხარშილაძე, ა. პოტაპოვი, გ. მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტუალი”. 0წ. No.9, 2009, გვ. 211-216..

ი. შავთვალიშვილი, ნ.ხარშილაძე, ა.პოტაპოვი, გ.მუსელიანი. ერთფაზა ორგრაგნილა ტრანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ”ინტელექტუალი” - საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. 2009წ. 1512 - 2530 -, 258 გვ.

თ. მუსელიანი, ი. შავთვალიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, პოტაპოვი ალექსანდრე. ერთფაზა ორგრანილა რანსფორმატორის განტოლებების შესახებ. ჟურნალი "ინტელექტი". 2009წ. # 9 ,გვ.210–215.

ზ. საბაშვილი, გ. ბაღდავაძე. ერთფაზიან ასინქრონულ ძრავებში წარმოშობილი თვითაღძვრული ელექტრომაგნიტური რხევების ანალიზი. ენერგია. 2016წ. N1 (77) გვ.33-36.

მ. ღირსიაშვილი, ზ.მიქაბერიძე. ერთწლოვანი პარკოსანი კულტურების მარცვლის მოსავალში აზოტის გადაადგილების დინამიკა. ი. .ლომოურის მიწათმოქმედების ს/კ ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. ტ.44, თბილისი, 2004, გ.60-64.

შ. მეტრეველი. ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის (ეას) მნიშვნელობა და გამოყენება ეკონომიკაში. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. 2014წ. ISSN 1987-863 X ; N7. გვ.89-93.

ნ. ცანავა, მ.ტაბატაძე. ეროვნულ კლასიფიკატორში დარგთა პოზიციონირების ზოგიერტი საკითხისათვის. სტატისტიკის სამეცნიერო- კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2002წ. თსუს გამომცემლობა, თბილისი , 6გვ..

ვ. შუბითიძე. ეროვნულ სახელმწიფოებრივი იდეოლოგია და საქართველო. ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. N3(7) ტომი 1,.

ა. სონღულაშვილი. ეროვნულ უმცირესობათა განსახლების რაიონები საქართველოში XX საუკუნის 20-30-იან წლებში. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #2.