სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26175 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კვაბზირიძე. დამნაშავის ეთიკურ-სამართლებრივი არსი. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. . 2018წ. .

მ. გაბუნია. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. თემიდა. 2010წ. N 4(6), გვ. 66-70..

გ. აბაშიძე. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2011წ. ტომი III, .

ნ. ჯორჯიკია. დამოკიდებულება "ყოფილი ხალხისადმი 20 იანი წლების მეორე ნახევრის საქართველოში.. "საისტორიო მოამბე"". 2006წ. №3778, გვ. 143-145.

შ. ვეშაპიძე, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბულია. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კრიზისი და ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #2(2).

ჯ. კანკაძე, ნ.ბასილაძე, მ.მოისწრაფიშვილი, თ.ნიკურაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.248-251.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; ნ. ბასილაძე; თ. ნიჟარაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.248-252.

თ. გრიგოლია. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წარმოშობის ისტორიულ-პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები. გორის სახ. უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ლ. ჩხენკელი. დამოუკიდებელი სამუშაო, როგორც რუსული ენის სწავლების ამაღლების ერთ–ერთი ეფექტური ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – განათლება. 2011წ. #1; 46-48.

ე. ბარათაშვილი, შ.ვეშაპიძე. დამოუკიდებელი სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კრიზისი და ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისი. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2. 0.5 ნ.თ..

ჯ. მალაღურაძე, მ. მალაღურაძე . დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება, . სტუ -ს შრომათა კრებული, #1, . 2008წ. ( 467 ), გვ.63 – 66 .

მ. მალაღურაძე, მალაღურაძე ჯუმბერი. დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება. შრომები. 2008წ. გვ 71–74.

ე. მეძმარიაშვილი. დამოუკიდებლობის ადრეულ ეტაპზე საქ. ეროვნული უსაფრთხოების საწყისი ბაზა და თავდაცვის კანონმდებლობის სამხედრო–საინჟინრეო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. დამოუკიდებლობის ესტონური გზა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1991წ. # 120 (140).

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, გ. მიქაძე, ზ. მამაცაშვილი. დამპროექტებელთა პროფესიონალური ცოდნის ერთობლივი ფორმალიზაციის მეთოდოლოგიური ასპექტი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№1(4), გვ.4. თბილისი. 2007წ. .

გ. ყიფიანი, კახიძე რევაზ, ყიფიანი დავით. . დამრეცი გარსების მრავალტალღიანი საფარი, დაყრდნობილი სიგრძეზე ცვალებადი სიხისტის კონტურულ ელემენტებზე. ინტელექტუალი,თბილისი . 2009წ. #9. გვ 194-198. .

პ. ნარიმანიშვილი. დამუშავებული ზედაპირების ხარისხის ანალიზი. სტუ ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #3 2008წ თანაავტორობით. 0წ. .

ნ. თურქია, ახალაძე ვახტანგი. დამყარებული რეჟიმების კომპიუტერული მოდელირება. "ენერგია". 2011წ. N2(58),გვ17-20.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. დამყარებული რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშება ელექტროსისტემის ქვესისტემებად დაშლის საშუალებით. "ენერგია",ენერგია. 2007წ. N3,N4,გვ.70-74.