სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კოდუა, ა.ახვლედიანი, ი.წურწუმია. დადგმული სიმძლავრის დადგენა ჰიდროელექტრო-სადგურებისთვის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ხუდონჰესის მაგალითზე. ენერგია. 2010წ. # 2(54) გვ.3–10.

ხ. თოდაძე. დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმის მონასტრისადმი და XI საუკუნის ორი ბიზანტიური ანდერძი. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2011წ. 13, 154-160.

ნ. ბახსოლიანი. დავით აღმაშენებლის „„გალობანი სინანულისანი" და ანდრია კრეტელის დიდი კანონის რამდენიმე ადგილის ინტერპრეტაციისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. #27, გვ. 55-59.

ნ. ჟველია. დავით დადიანი. სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 1999წ. .

ვ. შუბითიძე. დავით სარაჯიშვილი -ევროპული ტიპის პირველი ბიზნესმენი საქართველოში. სტუ ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 0წ. N3 2012. გვ.51-56.

შ. ვეშაპიძე, მ.ნანიტაშვილი, მ. მათიაშვილი. დავით სარაჯიშვილი ყოველმხრივ სამაგალითო პროფესიონალი. ჟურნ.,,ახალი ეკონომისტი’’. 2011წ. #2, გვ. 48-51..

ი. ოსაძე. დავით სოსლანის წარმომავლობა და სტატუსის საკითხი საქართველოს სახელმწიფოში (Xlll ს. ქართული მატიანეების მიხედვით). ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2008წ. № 16, გვ. 26-35.

მ. აბუთიძე. დავითის ხატი ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის ილუსტრაციებში. რელიგია. 2009წ. ,1, 75-80..

ა. ზენაიშვილი. დავის გადაწყვეტის თავისებურებები. . 2014წ. .

ქ. გიორგობიანი. დავიცვათ ჩვენი ზნეობრივი პრინციპები. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2007წ. N9. გვ. 61-65.

დ. კარიაული. დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობა, სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიხედვით. მართლმსაჯულება და კანონი. 2011წ. 2-29.

გ. აბაშიძე. დაზარალებულისა და დანაშაულის მსხვერპლის სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2015წ. #1(9-10), .

ა. წაქაძე, ერაგია გიორგი. დაზიანებული (ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება, ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2010წ. №2(17), გვ. 160-166.

თ. მაღრაძე, ა. წაქაძე, გ. ერაგია , მ. ვარდიაშვილი. დაზიანებული (ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება, ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #2(17) , გვ 160-167..

Н. Квачадзе. დაზიანებული გოგორწყვილების აღმომჩენი მოწყობილობა. ტრანსპორტი. 2012წ. #1-2(45-46), გვ.12-14.

მ. წიქარიშვილი, ა.წაქაძე, თ.მაღრაძე, გ.ერაგია. დაზიანებული(ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება,ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. #2(17) ISSN 1512-3936.

ი. მამალაძე. დაზღვევა და ინვესტიციები. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №6; 33-37 გვ.

ჯ. კანკაძე, მ.ედილაშვილი. დაზღვევის როლი სატრანსპორტო-საექსპედიტორო საქმიანობაში. თბილისის საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები #2;გვ.300-306.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. ემილაშვილი; ს. აბარამიშვილი. დაზღვევის როლი სატრანსპორტო-საექსპედიტორო საქმიანობაში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2005წ. #2; გვ.300-307.

ჯ. ხუნწარია, ი. ხირიანოვი, მ. გოგბერაშვილი, მ. ჯღამაძე. დაკვანტვის მატრიცის შერჩევა გამოსახულებათა სიგნალების დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში" შრომები.. 2010წ. გვ. 190-194.