სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. წაქაძე, ერაგია გიორგი. დაზიანებული (ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება, ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2010წ. №2(17), გვ. 160-166.

თ. მაღრაძე, ა. წაქაძე, გ. ერაგია , მ. ვარდიაშვილი. დაზიანებული (ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება, ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #2(17) , გვ 160-167..

Н. Квачадзе. დაზიანებული გოგორწყვილების აღმომჩენი მოწყობილობა. ტრანსპორტი. 2012წ. #1-2(45-46), გვ.12-14.

მ. წიქარიშვილი, ა.წაქაძე, თ.მაღრაძე, გ.ერაგია. დაზიანებული(ბზარებიანი) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოება,ბზარმედეგობის და მარაგის დადგენა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. #2(17) ISSN 1512-3936.

ი. მამალაძე. დაზღვევა და ინვესტიციები. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №6; 33-37 გვ.

ჯ. კანკაძე, მ.ედილაშვილი. დაზღვევის როლი სატრანსპორტო-საექსპედიტორო საქმიანობაში. თბილისის საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები #2;გვ.300-306.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; მ. ემილაშვილი; ს. აბარამიშვილი. დაზღვევის როლი სატრანსპორტო-საექსპედიტორო საქმიანობაში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2005წ. #2; გვ.300-307.

ჯ. ხუნწარია, ი. ხირიანოვი, მ. გოგბერაშვილი, მ. ჯღამაძე. დაკვანტვის მატრიცის შერჩევა გამოსახულებათა სიგნალების დისკრეტული კოსინუსური გარდასახვის ტრანსფორმანტებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში" შრომები.. 2010წ. გვ. 190-194.

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. დაკვირვება და ექსპერიმენტი ეკონომიკურ კვლევებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 0წ. 2016, №1-2.

თ. ამბროლაძე, მ.კუბლაშვილი. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია . 2012წ. #1(61) 44-45.

თ. ამბროლაძე, მ.კუბლაშვილი. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია . 2012წ. #1(61) 44-45.

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია. 2012წ. 1(61); 44-45;.

ნ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. დაკვირვებები სუფოზიურ პროცესებზე ენგურჰესის თაღოვან კაშხალში წყლის ქიმიური ანალიზის მიხედვით. სამთო ჟურნალი . 2012წ. 1(28), გვ. 81-87.

რ. გაფრინდაშვილი. დაკრძალვის ქართული ტრადიცია კოლექტივისტური და ინდივიდუალისტური კულტურების გზაჯვარედინზე. თსუ, დამხმარე სახელმძღ. "ტრადიციათმცოდნეობა“, . 2013წ. ISBN 978-9941-436-56-7, გვ. 107-118.

თ. ხოხობაშვილი. დაკრძალვის წეს-ჩვეულებები და ანტიკური ხანის ქართლის სამეფოს (იბერიის) ისტორიის ეთნო-სოციალური ასპექტები. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ავტორეფერატი. 2005წ. 58გვ. .

ი. გოგუაძე. დამამთავრებელ ეტაპზე მყოფი ჭაბურღილებისათვის ჰორიზონტალური ლულის ახალი სიცოცხლის მინიჭება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #12, 107-121 გვ..

მ. თალაკვაძე, თ. დალაქიშვილი. დამატებითი თერმული დამუშავების გავლენა სწრაფმჭრელი ფოლადის მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს სამეცნიერო–ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის საინფორმაციო ფურცელი, N20. 1983წ. .

გ. გოგოლაძე. დამატებული ღირებულების გადასახადის ადმინისტრირება. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2006წ. N4.

თ. ბერიძე, ქარცივაძე გ.. დამატებული ღირებულების გადასახადის თავისებურებანი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. გვ. 37.