სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. ISSN 1512-3936, N 3(22), 27-32, თბილისი.

რ.გიორგობიანი, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი სიმეტრიის სიბრტყეების გავლენა ანიზოტროპული სხეულების დაძაბულ-დეფორმირებულ მდგომარეობაზე.. მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2011წ. # 3(22), გვ. 27-32.

ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება იმპულსების მოქმედებაზე. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი . 2003წ. 3(449).

ა. ხაბეიშვილი, ზვიად კანთელიძე. დრეკადი სისტემების გაანგარიშება ღუნვა-გრეხითი დარტყმის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. . 2010წ. N3(477). გვ.14-16. ISSN 1512-0996.

თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადი სისტემების რხევები იმპულსების მოქმედებისას. სტუ-ს შრომები. 2003წ. N 3(449).

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. დრეკადკედლებიან მილში სითხის არასტაციუნალური დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი".19.2012წ.. 0წ. გვ.229-233..

მ. ჯიხვაძე. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა".1(24) 2012წ.. 0წ. გვ.77-81..

. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 1(24),2012წ.. 0წ. გვ.77-81..

ნ. მურღულია, ვ.ლომიძე. დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნის ახალი მათემატიკური მოდელის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №2(9).

ვ. ლომიძე, თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია. დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი ამოცანის ამოხსნის ახალი მათემატიკური მოდელის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, ჯ. ნიჟარაძე. დრეკადობის თეორიის ბრტყელი ამოცანის დასმა და კონფორმული ასახვით ამოხსნის ისტორია. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2006წ. №4-6.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. დრეკადობის კოეფიციენტების ტენზორის კომპონენტების ურთიერთობის შესახებ. სტუ-სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. 2002წ. .

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. დრეკადობის კოეფიციენტების ტენზორის კომპონენტების ურთიერტობის შესახებ. სტუ. "მშენებლობა და XXIსაუკუნე". 2005წ. .

ზ. მაძაღუა, ა. კვარაცხელია. დრეკადობის, პლასტიკურობის და ცოცვადობის თეორიის მოკლე კურსი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. .

ო. თედორაძე, რ.ქარჩავა. დრენაჟის პირას მდებარე შპალერებზე ჩაის საკრეფი მანქანის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები. საქ.სსი -ის შრომები. 1986წ. ტ.185; გვ 120-126.

ი. ყრუაშვილი. დრენებს შორის მანძილზე ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის გავლენა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. 2002წ. #XX, სსაუ, თბილისი, გვ. 332-335.

შ. კუპრეიშვილი, ი. ყრუაშვილი. დრენებს შორის მანძილზე ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის გავლენა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. . 2002წ. საქართველოს განათლების სამინიტრო, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი გვ. 332-335.

მ. ხარხელი. დროა უფროსების მენეჯმენტი შეიცვალოს ლიდერების მენეჯმენტით. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი. 2013წ. 187-194.

ი. ქვარაია, მ. ჯანხოთელი. დროებითი გამაგრების ღონისძიებები სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესრულების დროს. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2012წ. 4(27), გვ4.

მ. ჩხაიძე. დროითი (TDM) და ტალღური (WDM) მულტიპლექსირების სისტემების შედარება ენერგეტიკული პოტენციალის მიხედვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები.. 2011წ. №1(10), გვ. 286-289.