სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, დავით ტორონჯაძე, გიორგი მთვარელიშვილი. დამახინჯების სიმძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივიდატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ წრედებში. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. # 3(75), გვ.46–50.

თ. მუსელიანი, მამუკა ბახტაძე, ირმა ქათამაძე. დამახინჯების სიმძლავრის დანაკარგები ელექტრულ ქსელებში. ჟურ."ენერგია". 2014წ. # 2(70), გვ.28–32.

ნ. ალხანაშვილი, ნანიტაშვილი თენგიზი. დამთავრებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 4.2. “დამუშავდეს ასკილის ნაყოფების ხელოვნური შრობის რაციონალური ტექნოლოგია”. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2011წ. .

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.110, გვ.243-252, თბილისი.

გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.243-252, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2005წ. ტ.1, გვ. 243-252, ქ. თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში ტოქსიკური და არატოქსიკური მარილების შემცველობა . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ.116, გვ.106-109.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიან ნიადაგებში ტოქსიკური და არატოქსიკური მარილების შემცველობა. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტ.111, გვ.100-105, თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.253-259, თბილისი.

გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.253-259, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2005წ. ტ.1, გვ. 253-259, ქ. თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ჩიკვაიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა მელიორაციის შედეგად. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული . 2007წ. ტ.111, გვ. 199-204, ქ. თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.ყულიჯანიშვილი. დამლაშებული ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. ტ.108, თბილისი, გვ.105-111.

. დამნაშავეობა, როგორც რისკიანი ბიზნესის სპეციფიკური სახეობა . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2003წ. #1, გვ.18-25,(3);.

თ. კვაბზირიძე. დამნაშავის ეთიკურ-სამართლებრივი არსი. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. . 2018წ. .

მ. გაბუნია. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. თემიდა. 2010წ. N 4(6), გვ. 66-70..

გ. აბაშიძე. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2011წ. ტომი III, .

ნ. ჯორჯიკია. დამოკიდებულება "ყოფილი ხალხისადმი 20 იანი წლების მეორე ნახევრის საქართველოში.. "საისტორიო მოამბე"". 2006წ. №3778, გვ. 143-145.

შ. ვეშაპიძე, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბულია. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კრიზისი და ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #2(2).

ჯ. კანკაძე, ნ.ბასილაძე, მ.მოისწრაფიშვილი, თ.ნიკურაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.248-251.