სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. სეხნიაშვილი, ა. სიჭინავა. დაკვირვება და ექსპერიმენტი ეკონომიკურ კვლევებში. სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 0წ. 2016, №1-2.

თ. ამბროლაძე, მ.კუბლაშვილი. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია . 2012წ. #1(61) 44-45.

თ. ამბროლაძე, მ.კუბლაშვილი. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია . 2012წ. #1(61) 44-45.

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. დაკვირვებათა ხანმოკლე მწკრივების მიყვანა ხანგრძლივ პერიოდამდე. ენერგია. 2012წ. 1(61); 44-45;.

ნ. ზაუტაშვილი, თ. პიტავა. დაკვირვებები სუფოზიურ პროცესებზე ენგურჰესის თაღოვან კაშხალში წყლის ქიმიური ანალიზის მიხედვით. სამთო ჟურნალი . 2012წ. 1(28), გვ. 81-87.

რ. გაფრინდაშვილი. დაკრძალვის ქართული ტრადიცია კოლექტივისტური და ინდივიდუალისტური კულტურების გზაჯვარედინზე. თსუ, დამხმარე სახელმძღ. "ტრადიციათმცოდნეობა“, . 2013წ. ISBN 978-9941-436-56-7, გვ. 107-118.

თ. ხოხობაშვილი. დაკრძალვის წეს-ჩვეულებები და ანტიკური ხანის ქართლის სამეფოს (იბერიის) ისტორიის ეთნო-სოციალური ასპექტები. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ავტორეფერატი. 2005წ. 58გვ. .

ი. გოგუაძე. დამამთავრებელ ეტაპზე მყოფი ჭაბურღილებისათვის ჰორიზონტალური ლულის ახალი სიცოცხლის მინიჭება. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #12, 107-121 გვ..

მ. თალაკვაძე, თ. დალაქიშვილი. დამატებითი თერმული დამუშავების გავლენა სწრაფმჭრელი ფოლადის მექანიკურ მახასიათებლებზე. საქართველოს სამეცნიერო–ტექნიკური ინფორმაციის სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის საინფორმაციო ფურცელი, N20. 1983წ. .

გ. გოგოლაძე. დამატებული ღირებულების გადასახადის ადმინისტრირება. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2006წ. N4.

თ. ბერიძე, ქარცივაძე გ.. დამატებული ღირებულების გადასახადის თავისებურებანი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. გვ. 37.

თ. მუსელიანი, დავით შარიქაძე, დავით ტორონჯაძე, გიორგი მთვარელიშვილი. დამახინჯების სიმძლავრის განსაზღვრის მეთოდიკა არასიმეტრიული და არაწრფივიდატვირთვის მქონე სამფაზა ელექტრულ წრედებში. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. # 3(75), გვ.46–50.

თ. მუსელიანი, მამუკა ბახტაძე, ირმა ქათამაძე. დამახინჯების სიმძლავრის დანაკარგები ელექტრულ ქსელებში. ჟურ."ენერგია". 2014წ. # 2(70), გვ.28–32.

ნ. ალხანაშვილი, ნანიტაშვილი თენგიზი. დამთავრებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ანგარიში დავალებაზე 4.2. “დამუშავდეს ასკილის ნაყოფების ხელოვნური შრობის რაციონალური ტექნოლოგია”. კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი. 2011წ. .

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.110, გვ.243-252, თბილისი.

გ.კუჭავა, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.243-252, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2005წ. ტ.1, გვ. 243-252, ქ. თბილისი.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში ტოქსიკური და არატოქსიკური მარილების შემცველობა . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2011წ. ტ.116, გვ.106-109.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიან ნიადაგებში ტოქსიკური და არატოქსიკური მარილების შემცველობა. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტ.111, გვ.100-105, თბილისი.