სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.253-259, თბილისი.

გ.კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის სამეც. კვლევითი ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. ტ.1, გვ.253-259, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების გავლენა ჯანდარის ტბის ქიმიურ შედგენილობაზე. აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. . 2005წ. ტ.1, გვ. 253-259, ქ. თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ჩიკვაიძე, ნ.ტუღუში. დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა მელიორაციის შედეგად. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული . 2007წ. ტ.111, გვ. 199-204, ქ. თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, გ.ყულიჯანიშვილი. დამლაშებული ნიადაგების ქიმიური შედგენილობის ცვალებადობა ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომები. . 2002წ. ტ.108, თბილისი, გვ.105-111.

. დამნაშავეობა, როგორც რისკიანი ბიზნესის სპეციფიკური სახეობა . ჟ. სოციალური ეკონომიკა. 2003წ. #1, გვ.18-25,(3);.

თ. კვაბზირიძე. დამნაშავის ეთიკურ-სამართლებრივი არსი. თბილისის უნივერსიტეტის შრომები. . 2018წ. .

მ. გაბუნია. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. თემიდა. 2010წ. N 4(6), გვ. 66-70..

გ. აბაშიძე. დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, . 2011წ. ტომი III, .

ნ. ჯორჯიკია. დამოკიდებულება "ყოფილი ხალხისადმი 20 იანი წლების მეორე ნახევრის საქართველოში.. "საისტორიო მოამბე"". 2006წ. №3778, გვ. 143-145.

შ. ვეშაპიძე, ე. ბარათაშვილი, ლ. ბულია. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კრიზისი და ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა. ჟურნ. ,,სოციალური ეკონომიკა’’. 2009წ. #2(2).

ჯ. კანკაძე, ნ.ბასილაძე, მ.მოისწრაფიშვილი, თ.ნიკურაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. შრომები # 3; გვ.248-251.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; ნ. ბასილაძე; თ. ნიჟარაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.248-252.

თ. გრიგოლია. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წარმოშობის ისტორიულ-პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები. გორის სახ. უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ლ. ჩხენკელი. დამოუკიდებელი სამუშაო, როგორც რუსული ენის სწავლების ამაღლების ერთ–ერთი ეფექტური ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – განათლება. 2011წ. #1; 46-48.

ე. ბარათაშვილი, შ.ვეშაპიძე. დამოუკიდებელი სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კრიზისი და ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისი. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2. 0.5 ნ.თ..

ჯ. მალაღურაძე, მ. მალაღურაძე . დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება, . სტუ -ს შრომათა კრებული, #1, . 2008წ. ( 467 ), გვ.63 – 66 .

მ. მალაღურაძე, მალაღურაძე ჯუმბერი. დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება. შრომები. 2008წ. გვ 71–74.

ე. მეძმარიაშვილი. დამოუკიდებლობის ადრეულ ეტაპზე საქ. ეროვნული უსაფრთხოების საწყისი ბაზა და თავდაცვის კანონმდებლობის სამხედრო–საინჟინრეო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. დამოუკიდებლობის ესტონური გზა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1991წ. # 120 (140).