სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; ნ. ბასილაძე; თ. ნიჟარაძე. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების საგადასახადო სისტემა. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.248-252.

თ. გრიგოლია. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წარმოშობის ისტორიულ-პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები. გორის სახ. უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ლ. ჩხენკელი. დამოუკიდებელი სამუშაო, როგორც რუსული ენის სწავლების ამაღლების ერთ–ერთი ეფექტური ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – განათლება. 2011წ. #1; 46-48.

ე. ბარათაშვილი, შ.ვეშაპიძე. დამოუკიდებელი სახელმწიფოთა თანამეგობრობის კრიზისი და ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკა. თბილისი. "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #2. 0.5 ნ.თ..

ჯ. მალაღურაძე, მ. მალაღურაძე . დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება, . სტუ -ს შრომათა კრებული, #1, . 2008წ. ( 467 ), გვ.63 – 66 .

მ. მალაღურაძე, მალაღურაძე ჯუმბერი. დამოუკიდებლობა და საცხოვრებლის ხუროთმოძღვრება. შრომები. 2008წ. გვ 71–74.

ე. მეძმარიაშვილი. დამოუკიდებლობის ადრეულ ეტაპზე საქ. ეროვნული უსაფრთხოების საწყისი ბაზა და თავდაცვის კანონმდებლობის სამხედრო–საინჟინრეო სპექტრი. სამხედრო საინჟნრო ხელოვნება. ნაშრომთა კრებული. 2005წ. 11გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. დამოუკიდებლობის ესტონური გზა. გაზ. ”საქართველოს რესპუბლიკა”. 1991წ. # 120 (140).

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, გ. მიქაძე, ზ. მამაცაშვილი. დამპროექტებელთა პროფესიონალური ცოდნის ერთობლივი ფორმალიზაციის მეთოდოლოგიური ასპექტი. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№1(4), გვ.4. თბილისი. 2007წ. .

გ. ყიფიანი, კახიძე რევაზ, ყიფიანი დავით. . დამრეცი გარსების მრავალტალღიანი საფარი, დაყრდნობილი სიგრძეზე ცვალებადი სიხისტის კონტურულ ელემენტებზე. ინტელექტუალი,თბილისი . 2009წ. #9. გვ 194-198. .

პ. ნარიმანიშვილი. დამუშავებული ზედაპირების ხარისხის ანალიზი. სტუ ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა #3 2008წ თანაავტორობით. 0წ. .

ნ. თურქია, ახალაძე ვახტანგი. დამყარებული რეჟიმების კომპიუტერული მოდელირება. "ენერგია". 2011წ. N2(58),გვ17-20.

ნ. თურქია, ვ. ბანცაძე. დამყარებული რეჟიმის პარამეტრების გაანგარიშება ელექტროსისტემის ქვესისტემებად დაშლის საშუალებით. "ენერგია",ენერგია. 2007წ. N3,N4,გვ.70-74.

ო. ხარაიშვილი, შორენა კუპრეიშვილი. დამშრობ წყალშემკრებ არხთა შორის მანძილის განსაზღვრა. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. გვ, 85-91.

შ. კუპრეიშვილი, ო. ხარაიშვილი, ჯ. ფანჩულიძე. დამშრობი სისტემებისათვის მაქიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სამეცნიერო შრომათა კრებული- აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2011წ. ტომი 4, #1(54), თბილისი , გვ. 67-70.

ჯ. ფანჩულაძე. დამშრობი სისტემისათვის მაქსიმალური ჩამონადენის განსაზღვრა. სსაუ, სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2010წ. #6(49) 4გვ..

გ. აბაშიძე. დამცველი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #3, .

გ. აბაშიძე, აბაშიძე ირაკლი. დამცველი პირველი ინსტანციის სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სტადიაზე. . ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. #4.

ი. აქუბარდია. დამცველის მიერ ვიქტიმოლოგიური მონაცემების გამოყენების შესახებ. კრებული _ "სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები". 2003წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.