სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, М. Г. Сутиашвили, В. Май-Леддет, Э. Оливье. 236. Химические компоненты надземных частей Ononis arvensis флоры Грузии . saqarTvelos mecniere-baTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . . 2014წ. 1 ტ. N 40, გვ. 68 – 70..

მ. ალანია, М. Б. Сичинава, К. Мчедлидзе, М. Б. Чурадзе, Дж. Н. Анели. 237. Химический состав и микроструктурные особен-ности надземных и подземных вегетативных органов стальника полевого – Ononis arvensis L., произрастающего в Грузии . Georgian Medical News, . 2014წ. № 6 (231), p. 88 - 94..

მ. ალანია, Соавт.: К. Г. Шалашвили, М. Г. Сутиашвили, Т. Г. Сагареишвили, Н. Ш. Кавтарадзе, Дж. Н. Анели, М. Б. Чурадзе. 238. Предварительное исследование некоторых растений, произрастающих в Грузии, на содержание биологически активных соединений . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2014წ. t. 40, N 2-3, gv. 202 – 207. .

ვ. მოსიაშვილი. 24. „ინვესტიციების ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის მაჩვენებელთა სისტემის შედარებითი ანალიზი და შეფასება“,. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“, . 2014წ. # 1., გვ.: 123-129. .

М. Аланиа, .: З. З. Апакидзе, М. Г. Сутиашвили, Дж. Н. Анели, М. Г. Моисцрапишвили, С. Пиаченте, М. Масуло. 246. Сравнительный химический анализ Astragalus bungeanus Boriss. и A. kadshorensis Bunge. флоры Грузии . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . 2015წ. , t. 41, 1-2, gv. 104 – 108..

М. Аланиа, К. Г. Шалашвили, М. Г. Сутиашвили, Н. Ш. Кавтарадзе. 247. Растения семейства Leguminosae L. флоры Грузии – потенциальные источники биологически активных флавоноидов . saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria,. 2015წ. , t. 41, 3 gv. 244 – 247. .

ნ. რურუა, ლ.ჩხეიძე. 25 მეტრიანი რელსების მუშაობის რეჟიმისა და ექსპლუატაციის პირობების განსაზღვრა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.97-102. .

М. Аланиа, К. Г. Шалашвили, Н. Ш. Кавтарадзе, М. Г. Сутиашвили. 253. Изофлавоноиды из некоторых растений семейства Fabaceae флоры Грузии . saqarTvelos mecniereba-Ta erovnuli akademiis macne, qimiis seria. 2016წ. , t. 42, № 2, gv. 167-172..

М. Аланиа, Сичинава М. В., Сутиашвили М. Г.. 254. Флавоноиды надземных частей Ononis arvensis L., произрастающей в Грузии . saqarTvelos mecnie-rebaTa erovnuli akademiis macne, qimiis seria, . 2016წ. t. 42, № 2, gv. 173 – 174. .

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი - რევოლუციური აქტი. „პარალელი“. 2012წ. N 2, გვ. 208-211.

გ. ცაავა. 26. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო ინსტიტუტი. . „მეცნიერება და ცხოვრება“. 2012წ. #1 - გვ. 32-37.

ვ. მოსიაშვილი. 26. „ახალი მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში“,. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“. 2014წ. # 4., გვ. 117-122..

T. Paghava, G. Tsintsadze, , Z. Basheleishvili, , T. Bjalava, . 28. Recombination properties of radiation defects in electron irradiated p-type silicon crystals. . Bulletin of the Georgian academy of sciences. 2000წ. . Bulletin of the Georgian academy of sciences.. 162, N 1, p. 63-64, 2000 (VII-VIII), 2.

გ. ცაავა. 28. საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო გლობალურ სივრცეში, მოსახლეობის დემოკრატიული პროცესი საქართველოს საბაზრო ეკონომიკურ პირობებში. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“. 2013წ. გვ. 114 – 115.

გ. ცაავა. 29. საგარეი - ეკონომიკურ ურთიერთობათა სავალუტო - საკრედიტო და საფინანსო ურთიერთობები. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“ . 2013წ. გვ. 160 – 161.

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2T ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისი გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. ISSN 1512-0740 49-52gv..

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ა.ცაკიაშვილი, გ.ბობღიაშვილი. 2Т ტიპის მოხაზულობის კონსტრუქციები სართულშორისს გადახურვებში. მშენებლობა. 2010წ. N4 (19) 49-52.

მ. ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე. 2ფორმამიდის და N-მეთილჩანაცვლებული ფორმამიდების მეტალებთან კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური გამოკვლევა. საქ. მეც. ეროვნ. აკადემიის მოამბე. 2010წ. ტ.4, N3.

ო. კოტრიკაძე. 3. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory". პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა - სემინარის მოხსენების თეზისები. 1994წ. ლაგოდეხი, 1 გვ.

თ. სუხიაშვილი. 3. Вопросы коррекции моделей управления в семиотических системах . Сабчота Сакартвело. 1980წ. 144-149.