სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, დ.ყიფიანი, ი.ყიფიანი. ,,ფასწარმოქმნა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.“. მეცნიერება. შრომები საქართველოს მეცნეირებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი.. 2006წ. XVI. 2006.

ზ. გელიაშვილი, მ. ხომასურიძე, მესხიძე მანუჩარ. ,,ფერის ინტენსივობის, ფერის ტონებისა და საერთო ფენოლური ნაერთების შესწავლა ქვევრის სხვადასხვა ტექნოლოგიური მეთოდებით დაყენებულ ღვინოებში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2016წ. №31; გვ. 220-227.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,ფირმის კრიზისული მდგომარეობის ანალიზი სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2011წ. თბილისი, ¹1, გვ. 64-68.

ი. კეცხოველი. ,,ქალი ომების და კონფლიქტების დროს” . (ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თელავი, მასალები), . 2005წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში”. საისტორიო შტუდიები, V, თბილისი. 2004წ. გვ. 188-207.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივ-საწარმოო აქტივობა”. (სოციოლოგ. გამოკვლ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1971წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივი შრომის და საზოგადოებრივი აქტივობის საკითხები (სოციოლოგიური გამოკვლ.)”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1970წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური აქტივობის საკითხები”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1973წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური სტატუსი და კულტურული საზოგადოება”. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის სამეცნიერო სესიის კრებული. 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის ფენომენი საქართველოს კულტურულ პროცესში”. ჟურ. ,,კრიტერიუმი”, რუსთაველის სახ. ლიტ. ინსტიტუტი, თბილისი. 2003წ. №9, გვ. 57-62.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის შრომითი და საზოგადოებრივი აქტივობა სვანეთში”, ეთნო-სოციოლ. გამოკვლევის შედეგები (მესტია, ლენტეხი). თეზისები. 1971წ. .

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,ქაოსი ენერგოსისტემებში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . 2010წ. #1(10), თბილისი, გვ.388-392.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ქაოსური პროცესები ეკონომიკაში". საქართველოს ეკონომიკური მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. 8-12 ოქტომბერი, თბილისი გვ. 356-361.

გ. ჭიკაძე, ც. ფხაკაძე. ,,ქაოსური პროცესების მართვა სინერგეტიკის მეთოდის გამოყენებით". სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2013წ. # 2(15), გვ. 29-35.

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალი და ქრისტიანული მრწამსი”. ქრისტიანობის კვლევები, გამომც. ,,უნივერსალი”, თბილისი. 2010წ. გვ. 59-64.

ი. კეცხოველი. ,,ქართველი ქალის ფენომენი და გენდერული თანასწორობა” . შრომები, VI (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სესია). გამოც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”. 2004წ. გვ. 322-329.

თ. აფხაიძე. ,,ქართული ემიგრაცია მანჯურიაში". ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2011წ. #23 გვ 95-99.

თ. აფხაიძე. ,,ქართული სათვისტომო ქალაქ ხარბინში (გაზეთ დამოუკიდებელი საქართველოს მასალების მიხედვით). Scripta manement. 2013წ. # 2(18) გვ122-125.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ქვაბის დოლში წყლის დონეზე წნევის გავლენა და მისი რეგულირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",4(72),2014წ.. 0წ. გვ.-4..

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ქვაბის დოლში წყლის დონეზე წნევის გავლენა და მისი რეგულირება". სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,ენერგია",4(72),2014წ.. 0წ. გვ.-4..