სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კეცხოველი. ,,უმთავრესი პრობლემა”. გაზ. ,,სიტყვა ქართული”. 2002წ. №39.

ვ. სესაძე. ,,უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2013წ. თბილისი.

მ. ცაცანაშვილი. ,,უფლება და ღირებულება - დაცვის გარანტიები და რეალობა". გამომცემლობა: კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე. თბილისი. 2014წ. # 7 გვ. 53-60.

კ. აბულაძე. ,,უხილავი ხელის ხილვადი შედეგები". ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2010წ. გვ. 64-67.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ფაზური გადასვლები ეკონომიკური პროცესების დინამიკის კვლევისათვის". მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება 21-ე საუკუნეში. 2015წ. გორი, 13-14 ნოემბერი.

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი, ი. ბრეგაძე. ,,ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში". სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. #4(28) გვ.83–89.

ნ. კოპალიანი, ნ.ხვადაგიანი, დ.ყიფიანი, ი.ყიფიანი. ,,ფასწარმოქმნა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.“. მეცნიერება. შრომები საქართველოს მეცნეირებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი.. 2006წ. XVI. 2006.

ზ. გელიაშვილი, მ. ხომასურიძე, მესხიძე მანუჩარ. ,,ფერის ინტენსივობის, ფერის ტონებისა და საერთო ფენოლური ნაერთების შესწავლა ქვევრის სხვადასხვა ტექნოლოგიური მეთოდებით დაყენებულ ღვინოებში. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2016წ. №31; გვ. 220-227.

ფ. დიდებაშვილი. ,,ფილოსოფიის როლი კომუნიკაციური მოქმედების თეორიაში (იურგენ ჰაბერმასის მიხედვით). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სამეცნიერო ჟურნალი, ,,საისტორიო ვერტიკალები“, . 2018წ. №40, გვ. 91-97 თბ.,.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე, ვ. კეკენაძე. ,,ფირმის კრიზისული მდგომარეობის ანალიზი სინერგეტიკის მეთოდების გამოყენებით". სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგი, შრომები. 2011წ. თბილისი, ¹1, გვ. 64-68.

ი. კეცხოველი. ,,ქალი ომების და კონფლიქტების დროს” . (ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თელავი, მასალები), . 2005წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში”. საისტორიო შტუდიები, V, თბილისი. 2004წ. გვ. 188-207.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივ-საწარმოო აქტივობა”. (სოციოლოგ. გამოკვლ.) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1971წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის საზოგადოებრივი შრომის და საზოგადოებრივი აქტივობის საკითხები (სოციოლოგიური გამოკვლ.)”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1970წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური აქტივობის საკითხები”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სესია. თეზისები . 1973წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის სოციალური სტატუსი და კულტურული საზოგადოება”. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის სამეცნიერო სესიის კრებული. 2004წ. .

ი. კეცხოველი. ,,ქალის ფენომენი საქართველოს კულტურულ პროცესში”. ჟურ. ,,კრიტერიუმი”, რუსთაველის სახ. ლიტ. ინსტიტუტი, თბილისი. 2003წ. №9, გვ. 57-62.

ი. კეცხოველი. ,,ქალის შრომითი და საზოგადოებრივი აქტივობა სვანეთში”, ეთნო-სოციოლ. გამოკვლევის შედეგები (მესტია, ლენტეხი). თეზისები. 1971წ. .

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ვ. კეკენაძე, გ. დალაქიშვილი. ,,ქაოსი ენერგოსისტემებში". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. . 2010წ. #1(10), თბილისი, გვ.388-392.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ნ. სესაძე. ,,ქაოსური პროცესები ეკონომიკაში". საქართველოს ეკონომიკური მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. 8-12 ოქტომბერი, თბილისი გვ. 356-361.